Fysik och kemi - Vetamix

Laborationer: Lufttrycket och tidningen

  • 2 min
  • tillsvidare

Lufttrycket är väldigt stort. Tidningen pressas ned av lufttrycket med en så stor kraft att den är omöjlig att lyfta upp - inte ens verktyg hjälper...

Vi är omgivna av luft. Luften består av molekyler av olika slag. De här molekylerna har en massa – inte en stor massa, men eftersom det finns massor av dessa molekyler ovanför oss och runt omkring oss, finns det alltså mycket massa ovanför oss. All massa har en tyngd – tyngden är den kraft som en himlakropp drar till sig föremål/massa med. Massan dras mot jorden med en kraft som vi kallar för massan tyngd. Tyngden anges med enheten Newton (1 N).

Storheten tryck (p) definieras som kvoten av den kraft (F) som verkar vinkelrätt mot en yta (A)

p = F/A

Enheten för tryck är Pascal (Pa).

Lufttrycket beror på att luften påverkar oss med en kraft som är lika med dess tyngd. Normalt lufttryck är 101,3 kPa (101300 Pa).

Tidningen i laborationen har en area som är omkring 0,25 m2. Detta betyder enligt ekvationen ovan att luften pressar ner tidningen mot skärbrädet med kraft som är omkring 25000 N, vilket motsvarar tyngden hos ett föremål med en massa på ungefär 2500 kg.

Tilläggsuppgifter

Bild 16:9

TV-sändningens ljudspår svenska stereo

Kan ses utomlands

Sändningar

Visa tilläggsuppgifterDölj tilläggsuppgifter

Avsnitt

Inga avsnitt tillgängliga just nu

Inga kommande avsnitt

Klipp

Fysik och kemi - Vetamix

Videomaterial för undervisning i fysik och kemi.

Titta också