Gå till innehållet

Fysik och kemi - Vetamix: Laborationer: Polarisation

I den här laborationen bekantar vi oss med fenomenet polarisation. Det finns två huvudtyper av vågrörelse; transversell- och longitudinell vågrörelse. Den transversella vågrörelsen består av kopplade enskilda oscillatorer som svänger vinkelrätt mot vågens rörelseriktning. Ett bra exempel på transversell vågrörelse är elektromagnetisk strålning (dit bl.a. synligt ljus hör). Den longitudinella vågrörelsen består av kopplade oscillatorer som svänger i samma och i motsatt riktning vågens rörelseriktning. Alla transversella vågor kan polariseras. Normalt kan en transversell våg svänga i många olika riktningar. Placerar man ett polarisationsfilter framför en transversell våg kommer bara en viss svängningsriktning att kunna passera. Om man placerar två polarisationsfilter framför vågen, och vrider det ena så att det står vinkelrätt mot det andra, kommer ingen vågrörelse att kunna passera filtren. Ljus som sprids och reflekteras är alltid delvis polariserat. Detta betyder att det nästan bara svänger i en riktning. Om man placerar ett polarisationsfilter i ett par solglasögon så kan man blockera bort, helt eller delvis, det spridda och reflekterade ljuset. Vi blir inte bländade av så kallade solreflexer. Cityportal 2012

visningar 893

Se mer