Gå till innehållet

Fysik och kemi - Vetamix: Laborationer: Bestämning av ljusets hastighet

· inlärning

I den här laborationen skall vi bestämma ljusets hastighet med hjälp av riven ost och en mikrovågsugn. I mikrovågsugnen finns en magnetron som alstrar mikrovågor. Mikrovågor är en form av elektromagnetisk strålning. All elektromagnetisk strålning rör sig med samma hastighet -ljusets hastighet (ljus är också en form av elektromagnetisk strålning). Då en vågrörelse reflekteras och börjar interferera med sig själv uppstår något som man kallar stående vågor. Stående vågorna är lite speciella - det finns ställen på vågen som inte alls oscillerar (svänger). Dessa ställen kallas noder. Noderna uppstår alltid med en halv våglängds mellanrum. Mitt emellan noderna finns antinoder. Då man värmer upp mat i mikrovågsugnen kommer maten att bli snabbare varm i noderna. På de flesta moderna mikrovågsugnar har man löst detta problem genom att man har en roterande platta i ugnen för att maten skall värmas upp jämnt. I laborationen har vi tagit bort den roterande plattan. Vi märker att osten smälter på vissa ställen. Avståndet mellan två på varandra följande sådan ställen är en halv våglängd. All vågrörelse följer den så kallade vågrörelsens grundekvation v=λf där v är vågrörelsens hastighet, λ våglängden och f är frekvensen. Ur denna ekvation kan vi således lösa hastigheten om vi bestämmer våglängden (genom att studera osten) och om vi vet frekvensen. Alla mikrovågsugnar har frekvensen 2450 MHz.

starter 766

Se mer