Gå till innehållet

Lärarhandledning - Vetamix: Håltimmen: Medieläskunskap

· inlärning

Att lära sig gott uppförande på nätet, få perspektiv på informationsflödet och kunna ifrågasätta information är viktiga kunskaper som behövs redan i ung ålder. Nätvett har blivit en viktig del av medieläskunskapen och barnen behöver de vuxnas stöd och övervakning. Det är vanligt att skolmobbning äger rum även på webben och tyvärr förekommer också denna form av mobbning redan bland barn under tio år. Polis Marko Forss, som jobbar inom den virtuella närpolisgruppen, påpekar att webbens öppenhet gör att mobbningsfall lätt kan räknas som grova. Han ger ett exempel på en mobbande grupp på IRC-Galleria som utreddes som ett fall av grov ärekränkning. Mobbning som pågår på sociala medier är synlig för väldigt många vilket skadar offret i högre grad. För att öka barns och ungas förståelse för media är det en bra metod att låta dem producera eget material, så som en webbtidning eller program för webbradio. Då konkretiseras hela processen, också vad det innebär att materialet blir tillgängligt för alla. I programmet hörs även klasslärare Jarmo Elomaa, bildkonstlärare Katja Särkkä, specialplanerare Anne Seppänen, skoleleven Sonja Rannisto och specialplanerare Jukka Orava. Producent: Ilona Ikonen I samarbete med Utbildningsstyrelsen YLE Asia 2011

starter 8

Se mer