Gå till innehållet

Lärarhandledning - Vetamix: Håltimmen: Informationsteknik – sociala medier

· inlärning

Sociala medier kan vara en trevlig krydda men också ett smart redskap i undervisningen. De ungas intresse för sociala medier lönar sig att utnyttja då man vill ge undervisningen mer variation. Kimmo Laitinen, rektor i Hollola gymnasium, är aktiv användare av olika webbtjänster och provar gärna på att använda dem i undervisningen. Ju fler verktyg man som lärare kan ta till, desto bättre, tycker han. En lärare måste ju kunna förklara saker på olika sätt. Miika Salavuo, expert på undervisningsteknik och webbpedagogik, påminner dock om att man får börja i en liten skala. Utbudet av sociala webbtjänster är så stort att man omöjligtvis kan känna till allt. Men att till exempel låta elever skriva blogg eller hjälpa varandra med läxor via webbforum kunde vara något att börja med. Producent: Ilona Ikonen I samarbete med Utbildningsstyrelsen YLE Oppiminen ja tiede 2010

starter 2

Se mer