Gå till innehållet

Lärarhandledning - Vetamix: Håltimmen: Informationsteknik – interaktiv skrivtavla

· inlärning

Den interaktiva skrivtavlan motiverar eleverna och underlättar lärarens jobb. I det här avsnittet av Håltimmen bekantar vi oss med den interaktiva skrivtavlan, ett modernt hjälpmedel för undervisningsändamål som redan används av många lärare. Målet med tavlan är att göra undervisningen roligare för eleverna och att aktivera dem. För lärarna kan den interaktiva skrivtavlan också bespara en hel del jobb då tavlan gör det effektivare att spara och återanvända undervisningsmaterial. Klasslärare Sirpa Arkko har redan använt tavlan i några år och både hon och eleverna har varit nöjda. Hon framhåller ändå att det trots allt är lärarens närvaro som är viktigast, tekniska hjälpmedel får inte ta över undervisningen för mycket. I programmet intervjuas även klasslärare Kirsi Burman, lektor Risto Ikonen, bildkonstlärare Päivi Karhula och lektor Salla Vainio om sina erfarenheter av den interaktiva skrivtavlan. Producent: Ilona Ikonen I samarbete med Utbildningsstyrelsen YLE Oppiminen ja tiede 2010

starter 30

Se mer