Den finlandssvenska mediepodden

- mer än papper och radiovågor

Vi är vana vid att de är i luven på varandra, tidningshusen mot Yle, Yle mot tidningshusen. Nu möts de i en och samma podd, samarbete brukar ändå vara en mer framkomlig väg.
Alex Fager och Micaela Röman möts kring pressen för att diskutera mediefältet i Svenskfinland och Finland. Det handlar främst om innehållet, men också om teknik och framtiden.

Lyssna också