Gå till innehållet

Naturen i mig

Tillåtet för alla åldrar

(Luonto sisälläni/The nature of my heart) En film av Jaakko Ruuska om människans passionerade och konfliktfyllda relation till naturen. P: Hallava Filmi Oy, 2016.

utgår 2.10.2022visningar 8733

Se mer