Gå till innehållet

Hur spinner spindeln sitt nät?

barnprogramlugnTillåtet för alla åldrar

Lulu, Busan och Rebus råkar söndra ett spindelnät när de leker. De försöker sticka ett nytt nät åt spindeln. Men den tråd som spindelnät är gjorda av, kan bara spindeln själv tillverka.

utgår 6.4.2023visningar 4 369

Se mer