Gå till innehållet

Molperörelsen kämpar för sin kust

· aktualitetsprogram · nyheter · Tillåtet för alla åldrar

Närings-, trafik- och miljöcentralen har planer på att freda stora delar av kusten utanför Korsnäs kommun. Varför undrar Molperörelsen. De har upprepade gånger ställt frågan sedan november men än känner de inte att de fått något svar.

starter 22

Se mer