Gå till innehållet

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Metropoldrömmar, del 3/5.

· inlärning

Männsikors hälsa och lycka påverkas av boendemiljöns kvalitet så vad är då en människovänlig stadsmiljö? Alla har sin egen åsikt men många är överens om att lugn och ro, trygghet, naturnärhet och barnvänlighet är viktigt. Stadsplanering är att göra en helhet av motstridiga intressen. Företagen vill en sak, invånarna en annan. Metropoldrömmar är en dokumentär om stadsplanering i Helsingfors. I avsnittet medverkar Silvia Modig, medlem i stadsplaneringsnämnden, arkitekt Mikael Sundman vid Helsingfors stadsplaneringskontor och Marketta Kyttä, miljöpsykolog vid Tekniska högskolan. Också ungdomar uttrycker sina åsikter. Redaktör: Anna-Karin Grönroos Yle Fakta 2009

starter 9

Se mer