Gå till innehållet

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Metropoldrömmar, del 2/5.

Hur fattas beslut vad gäller stadsplanering? Kan man som enskild person inverka på sin näromgivning och hur gör man i så fall? Får de unga sina röster hörda? En stad planeras av samhället som helhet, säger arkitekt Mikael Sundman vid Helsingfors stadsplaneringskontor. Det är resultatet av byggarnas, politikernas, ingenjörernas, trafikplanerarnas, arkitekternas, bankernas och invånarnas synpunkter. Metropoldrömmar är en dokumentär om stadsplanering i Helsingfors. I avsnittet medverkar Laura Kolbe som är docent i historia och medlem i Helsingfors stadsplaneringsnämnd, Silvia Modig, medlem i stadsplaneringsnämnden, arkitekterna Mikael Sundman och Riitta Jalkanen vid Helsingfors stadsplaneringskontor, Marketta Kyttä, miljöpsykolog vid Tekniska högskolan samt skolelever. Redaktör: Anna-Karin Grönroos Yle Fakta 2009

visningar 93

Se mer