Gå till innehållet

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Metropoldrömmar, del 1/5.

· inlärning

Under det senaste seklet har Helsingfors vuxit och utvecklats i rasande takt. I början av 1900-talet fanns det 100 000 invånare i staden och 100 år senare är invånarna uppemot 600 000. Hur ser framtidens metropol ut? Metropoldrömmar är en dokumentär om stadsplanering i Helsingfors. Hur har vår huvudstad utvecklats och hur ser den ut i framtiden? Hurudan stad vill vi ha? I avsnittet medverkar Laura Kolbe som är docent i historia och medlem i Helsingfors stadsplaneringsnämnd, arkitekterna Mikael Sundman och Riitta Jalkanen vid Helsingfors stadsplaneringskontor, Marketta Kyttä, miljöpsykolog vid Tekniska högskolan samt skolelever. Redaktör: Anna-Karin Grönroos Yle Fakta 2009

starter 73

Se mer