Dokumenterat

Reportage, radioessäer, personporträtt och dokumentärer

Reportagen, radioessäerna, personporträtten och dokumentärerna som sänds i Yle Vega på söndagsmorgnarna går under det gemensamma namnet Dokumenterat.

Avsnitt

 • Vem är min pappa? Bo Ahlgren har fyllt 51 år. 25 år har han jobbat som journalist. Nu är det dags att börja ställa frågor om sig själv.
  När man växer upp är det människorna och samhället omkring en som formar världen. Mamma, pappa, barn sägs det att det handlar om. Men om det inte är så? Om det är mamma, mommo, mofa och barn, ett litet frontmannahus, och fadern okänd hela livet?
  Dokumentären Faderlös är Bo Ahlgrens personliga resa till sina rötter. Målet är att hitta sin biologiska pappa.
  Ljuddesigner: Jyrki Häyrinen. dramaturg: Are Nikkinen, producent: Staffan von Martens

 • Kristina Paltén blev trött på all främlingsfientlighet och människors rädsla för andra människor.
  Efter aderton år som ingenjör sade hon upp sig från sitt arbete för att förverkliga sin dröm - att springa
  genom Iran. Under nästan sextio dygn tog hon sig fram med en barnvagn rullande framför sig, närapå
  tvåtusen kilometer.
  I Dokumenterat berättar Kristina Paltén om sitt projekt och sin strävan att öka människors tillit.
  Redaktör: Mi Wegelius, ljuddesigner: Anne Heikkilä, producent: Staffan von Martens

 • Levänluhta ligger i periferin, utanför alla boplatser. Varför är det just kvinnor och barn som begravts där? Och varför har man begravt dem i vatten? Har man dumpat utstötta människor här, eller tvärtom högt aktade människor?

 • Mitt ute på en åker i Storkyro finns källan Levänluhta. I den har man under århundraden hittat människoben. Och på våren kan ibland källans vatten färgas rött. Vems är benen, och vad gör de där? Teorierna är många, allt från slavar och människo-offer till kannibalrester och stupade vid Klubbekriget. Arkeologen Anna Wessman har ägnat de senaste 10 åren åt att hitta svaren på de här frågorna.
  Redaktör: Johanna Grönqvist, ljuddesign: Anne Heikkilä, dramaturg: Are Nikkinen och producent: Staffan von Martens

 • Efter kriget bränner finska statspolisen alla arkivhandlingar gällande judarna. 1947 inleds en rättegång vid Åbo Hovrätt, där bl.a. statspolisens chef Arno Anthoni står åtalad. Men rättegången får en överraskande vändning.

 • Tidigt på morgonen den 6 november förs åtminstone tjugosju personer ner till hamnen till det tyska fartyget s/s Hohenhörn. Med är Georg, Janka och Franz Olof Kollman och fem andra judar som via Berlin förs till Auschwitz-Birkenau.

 • I kampen mot judarnas deportering, en kamp som går ända upp på regeringsnivå, kommer ett vykort att spela en stor roll.

 • Utanför Munksnäs allé 18 B i Helsingfors ligger tre stenar med namnen Georg, Janka och Franz Olof Kollman inristade. Stenarna är s.k. snubbelstenar, det är meningen att man skall snubbla över dem.
  Familjen Kollman hörde till de åtta judar som tidigt på morgonen den 6 november 1942 deporterades från Finland. Via Tallinn och Berlin förs de till Auschwitz. Till Finland hade familjen Kollman flytt undan nazisterna.
  Men vem var Georg, Janka och Franz Olof Kollman?
  Redaktör: Mi Wegelius, ljuddesigner: Anne Heikkilä, dramaturg: Are Nikkinen, producent: Staffan von Martens

 • År 1960 utkom brädspelet Oljan det stora äventyret. Det var ett strategispel som andades framtidstro och bokstavligen utnämnde oljan till framtidens drivmedel. Knappt 60 år senare har optimismen förvandlats till ett svårhanterligt oljeberoende.
  Redaktör: Petter Lindberg.

 • De finska spionerna tar sig framgångsrikt tillbaka till Finland, men sovjetisk underrättelsetjänst är dem på spåren. Reino Sappinen trotsar hotet och tillfångatas. Lauri Solehmainens flykt fortgår i 17 år.

 • Lauri Solehmainen och Reino Sappinen påbörjar sin vandring mot Murmansk. De är utrustade med pistoler och spionkameror. En oväntad motgång äventyrar det hemliga uppdraget.

 • Lauri Solehmainen får agentutbildning i Oslo våren 1952. I Helsingfors väntar den norska spionchefen Magnus Bratten med mer information. Lauri Solehmainen vidtalar den forna vapenbrodern Reino Sappinen att följa med på det farliga spionuppdraget till Murmansk.

Klipp

 • Lågstadierektorn Bengt Huhta var under några år i slutet på1960-talet och början på 1970-talet känd som sångaren Kristian. Gungerd Wikholm hittade några brev hon fått av Kristian, som svar på idolbrev hon hade skickat till honom i 13-årsåldern. Dokumentären har ett personligt anslag men tecknar också en bild av finländskt musikliv på 1960-talet. Ljudplanerare: Jyrki Häyrinen.

 • Vinnaren i finländska Shortdoxtävlingen 2018. Regissör Nina Eriksén: Öppna vidder och mil på mil av genomskinlig is. Spegelblankt under fötterna och sen det tillfredställande kraset. Det finns något fascinerande och ogreppbart i att ytan både kan bära dig och släppa igenom. Allt kan ändras. Allt kan byta form. Kommer du att räddas eller gå under?

 • Alma Södehjelm har ordet och talar "fritt ur hjärtat" i Sveriges Radio 1943. Temat är behovet av att få slut på fientligheterna i kriget. "Måste fredssträvandena förbli hobby?", frågar hon sig i ett tal om krigets och fredens historia.
  "Kanonen har nu varit en bestseller", säger Söderhjelm.

Lyssna också