Pia med flera

12.10.14 Med milda ögon

  • 56 min
  • utgått

Självmedkänsla är ett nytt begrepp som börjat användas i terapier och forskning inom ledarskap. Man kan också tala om självempati eller "den inre tröstaren". Vårt samhälle är starkt präglat av prestation och konkurrens och vi får kickar av att lyckas. Men återhämtning, omsorg, samarbete och det att inte behöva konkurrera med andra utan kunna vara trygg, är nödvändigt för att vi i längden skall orka. Vi behöver lära oss att ta hand om oss själva. Pia Abrahamsson diskuterar med kyrkoherden Stefan Forsén och med Josephine Ryde som ser på våra behov ur NVC synvinkel (Nonviolent Communication). Redaktör: Pia Abrahamsson.

Sändningar

  • sö 12.10.2014 10.03 • Yle Vega

Lyssna också