Gå till innehållet

Del av gårdsplan rasade ner i ån

· Tillåtet för alla åldrar

En stor del av en gårdsplan försvann plötsligt ner i Lappfjärds å då det stigande vattnet slet med sig jordmassor och träd.

starter 19

Se mer