Gå till innehållet

Lasso: Kroppen som resurs

· kultur

Idéhistorikern och dansaren Helena Dahlberg har skrivit boken "Vad är kött?" om filosofen Merleau-Pontys köttsbegrepp. Genom dans och tanke vill hon ta reda på vad det innebär att ha en kropp och vill överskrida den dualism som präglat så mycket av det västerländska tänkandet ända sedan antiken; att kropp och själ (förnuft) skall uppfattas som olikheter. Lasso åkte till Göteborg och träffade Helena som kontaktimproviserade med sin vän Emma Gran.

starter 5

Se mer