Aktuellt 17

fr 2.5.2014

 • 55 min
 • utgått

- nyheterna på djupet. (poddsänds)

Sändningar

 • fr 2.5.2014 17.00 • Yle Vega

Avsnitt

 • För idag kom det fram att två vuxna personer har insjuknat i mässling i Tammerfors. De insjuknade har fått smittan av en person som inte var vaccinerad och som fått smittan utomlands. Smittobäraren hade inte själv insjuknat i mässling. De två som nu är sjuka är däremot vaccinerade.

  Riksdagens grundlagsutskott har nu lagt fram sitt betänkande om hur Skyddspolisen ska övervakas.
  Enligt betänkandet ska det tillsättas både en underrättelsetillsynsombudsman och ett underrättelsetillsynsutskott. Skyddspolisen ska i sin tur INTE få möjlighet att påverka vilka riksdagsledamöter som sitter i utskottet.

  Förnyelsen av hela vårt socialskydd är nästa enorma reform som följande regering och riksdag kommer att tvingas börja ta itu med. Och därför också en valfråga. Tjänstemannaorganisationen STTK ordnade därför idag en paneldebatt om just den här frågan, med de fyra största partierna.

  På forskarhåll har man med oro följt med den allt snabbare reformtakten inom hela det sociala området i Finland. Reformer görs och lanseras utan att beredningen fått ta den tid den behöver. I stället uppdaterar man reformerna efter hand. Det här gäller både aktiveringsmodellen, försöket med basinkomst och bråket kring utkomststödet som överfördes från kommunerna till Folkpensionsanstalten med kaos som följd.

  Det var meningen att det stora klimatmötet i Katovice skulle avslutas idag. Men nu har förhandlingarna gått i stå och deltagarna börjar boka om sina flygbiljetter. Om eninghet inte nås fortsätter mötet till söndag.

  I Bryssel har EU toppmötet handlat mera om Brexit än det som var tänkt, nämligen den gemensamma europeiska monetära unionen och ansvaret för den. Men ett kompromissförslag för Italien som inte velat spela enligt reglerna lades ändå fram.

 • Trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Mia Nykopp har sagt upp sig. Beskedet från Kommunikationsministeriet kom efter det att Trafikverket Trafi har fått skarp kritik för att vem som helst har kunnat be ut uppgifter om körkort och andra personuppgifter.

  Förhandlingarna om fred i Jemen som under stor sekretess har förts i Stockholm har avslutats. Eldupphör gäller hamnstaden Hodeida.

  Brexit dominerade årets sista EU-toppmöte. EU har inte kunnat ge Theresa May löften om att inte utnyttja vetorätten i fråga om gränsen mellan Irland och Nordirland. May fick åka hem tomhänt.

  Gränsen mellan Irland och Nordirland bygger historiskt på en skör fred mellan protestanter och katoliker. Som kan rubbas ifall den blir EUs yttre gräns.

  Banker och placeringsbolag vädrar nu morgonluft när allt fler kunder vill placera sina sparslantar miljövänligt. Men det lönar sig att hålla huvudet kallt och kolla upp olika alternativ - den miljövänliga fonden kan visa sig vara den dyraste.

 • FN:s klimatmöte i Polen krisar och förhandlingarna hotar bryta samman.

  Förnya bilparken i Finland, förbjud bensin och dieselbilar och höj bränsleskatten - bland annat dethär innehåller en ny åtgärdsplan för att minska trafikutsläppen och göra den finländska trafiken utsläppsfri år 2045.

  I Storbritannien kämpar Theresa May för sitt politiska liv då hennes eget parti röstar om förtroendet för henne ikväll.

  I Strasbourg går jakten på den terrormisstänkte 29-åringen vidare. Europas säkerhetstjänster har kommit i långt i jakten på terrorister med grogrunden för våldsam radikalisering finns kvar.

 • Motståndet mot en ambitiös klimatpolitik är störst i de rikaste länderna, men genom att förändra sättet på hur vi talar om klimatpoliken kan det bli lättare att komma överens, visar en doktorsavhandling. Jonas Biström från Fingo kommenterar. Storbritanniens premiärminister Theresa May är i ännu mer trängd situation efter beslutet att skjuta upp brexitomröstningen. Vi hör Londonbor kommentera. Från samer kommer hård kritik mot planerna på en ny tågbana genom Lappland, den beferas hota renskötsel och samernas kultur.

 • I Sverige är regeringsförhandlingarna tillbaka på ruta ett då Centern och Annie Lööf sade nej till ett samarbete med socialdemokraterna.

  Skyddspolisen vill utreda ifall nazistiska symboler borde förbjudas.

  FN:s nya så kallade migrationspakt antogs idag. Den ska ge världen redskap att hantera nya flyktingkriser men alla länder vill inte vara med.

  Fotfolket bland Sannfinländarna tror starkt på en ny skräll i riksdagsvalet i vår.

 • E-post: aktuellt@yle.fi

 • Övervakarna skall övervaka sina egna övervakare - låter det rörigt. Den sista tvistefrågan om underrättelselagarna handlar om just det här. Skyddsspolisens rätt att granska sina egna övervakare.

  Världens värsta humanitära kris, säger FN om krisen i Jemen där miljontals barn hotas av svält och krisen riskerar förvärras nästa år. Blickarna riktas nu mot Johannesbergs slott utanför Stockholm där fredsförhandlingar inleds på torsdag!

  Det bidde ingen regering i Sverige idag heller regeringssonderaren har bett och fått tilläggstid. Det sägs vara ett gott tecken!

  Innebär klimatarbetet ett uppsving för kärnkraften och vi besöker vi den sjunkande ön Tangier Island.

 • Den franska regeringen tar tillbaka sina planer på att höja bränsleskatten för att få slut på de våldsamma upploppen. Frågan är om det lyckas för demonstranterna planerar trots detta nya protester.

  Eventuellt kan Storbritannien göra en u-sväng i Brexitfrågan och dra tillbaka sin ansökan om utträde. Det här säger en generaladvokat i EU-domstolen ovch det kan göra läget ännu mera osäkert.

  Slush-mässan pågår i Helsingfors. Uppstartmässan har vuxit till sig och blivit stor. Uppstartföretagen spelar en allt större roll i näringslivet och stora bolag är till och med beroende av dem.

 • Den stora klimatkonferensen började i Polen idag. Motstridiga intressen och starka viljor gör förhandlingsläget svårt. De stora och mäktiga aktörerna Kina, USA och Ryssland har alla sina egna intressen.

  Platsen för mötet, Katowice, är en av Europas mest nedsmutsade städer. Här finns nu miljöpoliser som gör räder i hus med nedsmutsande kolugnar.

  Brexit närmar sig. Hör hur ekonomin i Storbritannien drabbas.

  Och självständighetsdagen närmar sig och polisen gör sig redo för demonstrationer. Vi tittar närmare på Nordiska motståndsrörelsen - organisationen är förbjuden enligt beslut i hovrätten men tänker ändå demonstrera.

 • Mässlingsfallet i Larsmo har fått flera i regionen att villa vaccinera sig!

  Oron på högsta politiska ort är ändå stor för att andelen vaccinerade är så låg i vissa områden.

  Ett vaccinationstvång är inte aktuellt - men lagen ger rätt att isolera smittobärare. Det betyder i praktiken karantän för en del i Larsmo.

  Fackföreningarna lockar inte de unga. Vad kunde fackrörelsen göra för att bli mer lockande?
  Fackrörelsen har varit lite gammaldags när det gäller att rekrytera de unga - medger den expert som vi har talat med idag.

 • Försvarsviljan i Finland har sjunkit och är lägre än på 30 år - och inte är folket intresserat av att Finland går med i Nato heller. Det visar den årliga undersökning om finländarnas attityder till utrikes- och säkehetpolitiken. Nedgången i försvarsviljan syns speciellt bland ungdomar yngre än 25 år - i den åldersgruppen anser knappt hälften att Finland borde försvara sig med vapen mot ett eventuellt anfall.

  Läget mellan Ryssland och Ukraina gällade Kerch-sundet mellan Krimhalvön och fastlandet, samt herraväldet över Azovska sjön är fortsatt spänt. Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko har i en tweet idag hotat med ospecifiserade restriktioner för ryska medborgare i Ukraina. Han har också uttryckt en önskan om att Nato skulle assistera Ukraina och garantera säkerheten till sjöss.

  Foodora-kampanjen går vidare. Cykelbudens kampanj för bättre arbetsvillkor startade i september. Efter det har mycket hänt. Servicefacket PAM har tagit sig an matbudens utsatta situation och riksdagen har hört matleverantörerna som sakkunniga om förändringarna i arbetslivet.

  Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har bett Jarmo Partanen, professor i elektroteknik om en utredning utedning gällande framtida kostnader för eldistribution.
  Partanen ger inget hopp till dem som är kritiska till prisnivån på eldistributionsbolagens överföringsavgifter. Han menar att de till och med kan komma att höjas rejält eftersom elmarknadslagen kräver att distributionsbolagen ska garantera att elen levereras.

 • Skärpta klimatmål där ingen går oberörd, där nya branscher uppstår och gamla får sätta lapp på luckan - EU-kommissionen presenterade ny klimatstrategi idag.

  Vi ska diskutera Finlands och framför den finländska skogens roll i det här - det gröna guldet som har blivit ett hett klimatpolitiskt tema.

  Och så handlar det om hur de enorma mängderna information och data om oss alla riktigt ska hanteras. Å ena sidan behöver vi stor öppenhet här, å andra sidan måste all data hanteras säkert.

Lyssna också