Gå till innehållet

Staten tog mina föräldrar

Textad. Barn flyr till Finland ensamma utan sin mamma och pappa. Närmare hundra barn i året söker skydd men de finska myndigheterna är restrektiva och familjerna får sällan återförenas med barnet.

utgått 27.11.2014

Se mer