Gå till innehållet

Meditation som praktik

· personporträtt

Kent Danielsson, kyrkoherde på Åland, vill återinföra den tysta meditationen i kyrkan. I tystnaden finns det annorlunda vetande, förlorar vi vår tystnad så förlorar vi vår mänsklighet, säger han. Redaktör Nina Granvik-Wallgren. (R)

utgått 5.11.2015

Se mer