Gå till innehållet

Vi borde prata om Europa

Vi européer talar drygt 200 olika språk. Vår kontinent består av 44 stater, och 28 av dessa är medlemmar i den Europeiska unionen. 18 av dessa länder har euron som valuta. Vi har mycket gemensamt, men minst lika mycket skiljer oss åt. Ändå är det väl just olikheterna som är den stora styrkan i det europeiska samarbetet. Precis som EU:s officiella motto säger: ”förenade i mångfald”. På våren skall vi rösta fram 766 parlamentariker som skall föra vår röst i EU. Hur vill du ha det? Vi borde prata om Europa. Serien produceras av Svenska Yle i samarbete med Nordvision, och sänds även i Danmark, Norge och Sverige.

Se mer