Vega Åboland

Ny forskning ska göra biobränslen mer miljövänliga

  • 45 s
  • utgått

I Finland kommer 25 procent av den totala energiförbrukningen från biomassa, och allt fler förbränningsverk som ska använda biomassa planeras runt om i Finland, också här i Åbo.

Biomassa har många fördelar, men en nackdel är att svavlet och kvävet i biomassan bildar föroreningar som bidrar till försurning av mark och sjöar.

En som jobbar med att göra biobränslena mer miljövänliga är Emil Vainio, som har forskat kring förbränning av just biobränslen.

Sändningar

  • fr 14.2.2014 6.30 • Yle Vega Åboland

Klipp

Lyssna också