Gå till innehållet

Spotlight: Hotellspel i Hangö

· Tillåtet för alla åldrar

Textad. Hangö stads dröm om Hangö som ett turistparadis håller på att smulas sönder. En av företagarna, Harry Harkimo kritiserar öppet stadens kungstanke.

utgått 5.3.2014

Se mer