Gå till innehållet

Iskmosunden i Korsholm håller på att växa igen

· Tillåtet för alla åldrar

Gäddnate är ett stort problem i Iskmosunden. För att undersöka vad som kan och borde göras för Iskmosunden har föreningen Iskmosunden fått sammanlagt 27 000 euro av Närings-, trafik- och miljöcentralen, Korsholms kommun och föreningsmedlemmarna.

utgått 19.7.2013

Se mer