Gå till innehållet

Den hemliga bakterien

På endast tre år har antalet danskar som är smittade av den antibiotika resistenta svinbakterien fördubblats. Många är smittobärare utan att veta om det. Danmark är världens ledande exportör av svinkött.

Se mer