Hälsningen från Åboland

Ring in direkt till studion på tfn 02-271 7833, till 02-271 7859, eller skicka e-post till aboland@yle.fi

Ring in till direkt programmet på 02 271 7833, eller i förväg på 02 271 7859. Du kan också skicka WhatsApp till 044 522 3030 eller e-post till aboland@yle.fi.

Klipp

  • Skicka hälsningar och gratulationer till släkt och vänner. I studion Annika Holmbom.

  • Skicka hälsningar och gratulationer till släkt och vänner. I studion Annika Holmbom.

  • Skicka hälsningar och gratulationer till släkt och vänner. I studion Nilla Hansson.

  • Skicka hälsningar och gratulationer till släkt och vänner! I studion Nilla Hansson.

  • Skicka hälsningar till släkt och vänner runt om i Åboland! I studion Andy Ödman.

  • Skicka hälsningar till släkt och vänner runt om i Åboland! I studion Andy Ödman.

  • Ring in din hälsning på 0600 11 12 13 (samtalet kostar 25,41 cent/minut, köandet är gratis), via WhatsApp 044 522 3030 eller skicka in e-post på adressen aboland@yle.fi. I studion: Nilla Hansson.

  • Ring in din hälsning på 0600 11 12 13 (samtalet kostar 25,41 cent/minut, köandet är gratis), via WhatsApp 044 522 3030 eller skicka in e-post på adressen aboland@yle.fi. I studion: Nilla Hansson.

Lyssna också