Vega Åboland

Varför och hur firar vi egentligen livets och årets högtider?

 • 16 min
 • utgått

Det är kanske något vi bara tar för givet utan att tänka på vad firandet innebär och hur det har utvecklats genom åren och kanske århundraden. De här frågorna ägnar sig folklorister åt ganska grundligt. I samarbete med folkloristiska vid Åbo Akademi har Yle Åboland samarbetat med folkloristerna i en programserie där studerande får berätta om hur och varför vi firar dessa högtider. Ledare för kursen är FD Johanna Björholm och från Vega Åboland är Maud Stolpe inblandad.

Sändningar

 • må 30.4.2012 9.10 • Yle Vega Åboland

Klipp

 • Elin Hoffström, Ida Haapamäki, Emilia Mattsson och Natalie Skogman är några av arrangörerna för demonstrationen mot våld mot kvinnor. De intervjuas inför av Linus Hoffman och Nana Blomqvist.

 • Universitetsprofessorn Meri Larjavaara och studenten Moa Kola berättar om studierna i franska vid Åbo Akademi.

 • Eleverna Edvin Holm, Engla Kronström och Ella Isaksson intervjuas.

 • Barn i Dalsbruk berättar hur de firar farsdag.

 • Julfreden utlyses 1.12.2017 i Pargas, där Lotta Sundström träffar daghemsbarn.

 • Daghemmet Hulta i Dalsbruk firar Finland 100 år. Adele Kostiainen, Melissa Sahlgren, Charlotta Ek, Colin Lindblom, Andreas Sandell och Anton Roman berättar vad som är bäst med Finland. Lolan Ekman redogör för festlunchen på daghemmet.

 • Boken Det här vill jag säga - Tämän tahdon sanoa, samlar intervjuer med äldre Kimitoöbor.
  I boken presenteras de intervjuade också med porträtt tagna av Ritva Kovalainen.

  Intervjuerna är gjorda av Marianne Jokinen, Sven-Göran Olin och Helena Laakkonen.

  Vad lärde sig författarna under processens gång? Sven-Göran Olin, Marianne Jokinen och Ritva Kovalainen berättar.

 • Nu ska vi tala om en mycket unik boksamling som finns i Åbo Akademis biblioteks samlingar. Samlingen består av över 3400 titlar och har tillhört professorn, kemisten Johan Gadolin.

  En mycket banbrytande forskare som var internationellt känd. Han verkar vara ett universalgeni på många sätt. Beläst, språkkunnig, laboratorieinriktad, bedrev flera jordbruk, försökte sig på fruktodling, tobaksodling och brännvinsbränneri.

  Att hans samling finns bevarad är ett underverk, eftersom det mesta från hans tid förstördes i Åbo brand 1827. I Johan Gadolins samling finns också en av honom själv handskriven alfabetiskt ordnad katalog med alla de 3611 titlar som fanns i hans ägo innan han dog. Med små kodbokstäver för vem som ska ha vilken bok när han dör.

  Samlingen tycks ändå inte ha splittrats.Den har kommit till Åbo Akademi nästan komplett år 1919. Unikt är också att den Gadolinska specialsamlingen består av 3 professorers böcker. Johan Gadolins, hans fars Jakob Gadolins och hans morfars Johan Browallius.

  Eva Costiander-Huldén som ansvarar för Akademibliotekets specialsamlingar har skrivit en kandidatavhandling i bokhistoria vid Lunds universitet om Johan Gadolins boksamling:

Lyssna också