Slaget efter tolv - dagens debatt

Yle Vega

Dagens debatt på Yle Vega, vardagar efter tolv.

Avsnitt

 • Unga människor lyssnar inte på radio. De tittar inte på teve och de läser inga tidningar. Hur bildar de sig en bild av samhället och utifrån vilken information tar de ställning i politiska frågor?
  I Slaget efter tolv deltar Samuel Brander (bilden till höger), Alvar Berglund (till vänster) och Sara Sandelin (mitten) från Gymnasiet Grankulla Samskola och diskuterar varifrån man får nyheter och vad man kan lita på.
  Programledare: Stefan Winiger
  Slaget efter tolv torsdag 25 april, klockan 12.03 i Yle Vega

  E-post: slaget@yle.fi

 • Då det mesta ändå går via Bryssel har intresset för det nordiska samarbetet minskat. Behöver det nordiska samarbetet revitaliseras och i så fall hur? Nordiskt samarbete i Europa debatteras i Slaget efter tolv av Eu-valskandidaterna Matilda af Hällström (samlingspartiet), Christoffer Hällfors (sfp) och Camilla Gunell (sdp). Debatten leds av Filip Stén.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Många nyvalda riksdagsledamöter ställer upp i EU-valet. Det ökar väljarnas misstroende mot politiker, dundrar den tidigare riksdagsmannen Pertti Salolainen (saml) i en tweet.
  Det är inte politikernas fel att EU-valet denna gång råkar infalla så nära inpå riksdagsvalet, anser Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho.
  Sviker man sina väljare om man låter bli att ta emot en plats i riksdagen för att prioritera EU-parlamentet?
  EU-valskandidaterna Ida Schauman (sfp), Peter Östman (kd) och Antton Rönnholm (sdp) debatterar under ledning av Bettina Sågbom.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Aldrig har så mycket plast producerats och så mycket plast hamnat i naturen. Åtminstone så är läget globalt. År 2050 kommer det att finnas lika mycket plast som fisk i haven. Var hamnar vårt plastavfall i Finland och vad går att göra åt problemet?
  I Slaget efter tolv diskuterar Andrea Weckman, ordförande i Natur och Miljö och Marcus Rosenlund, vetenskapsjournalist på Yle.
  Programledare Stefan Winiger

  Programmet är en repris från den 24 augusti 2018

  E-post: slaget@yle.fi

 • Trots att 80 procent av finlandssvenskarna hör till kyrkan håller påsken sakta men säkert på att tappa sin betydelse som kyrklig högtid. Det syns redan tydligt i de större städerna där antalet personer som deltar i en gudstjänst under påsken bara är lite högre jämfört med en vanlig gudstjänst. Allt färre deltar också i det vardagliga gudstjänstlivet. Ett hur stort bekymmer är det för kyrkan och vart ska den som känner en längtan efter en andlig dimension i sitt liv vända sig? I Slaget efter tolv deltar Patrik Hagman, docent i teologi och universitetslärare vid Åbo Akademi, koreografen och danskonstnären Tiina Lindfors och Sofia Sjö, docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Maria Nylund leder ordet.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Slaget efter tolv fortsätter att analysera riksdagsvalet. Vart försvann kvinnorna i Vasa valkrets och har ett visserligen förstärkt SFP musklerna att driva de svenskösterbottniska frågorna även om ökenvandringen i opposition skulle fortsätta? Förhoppningar och farhågor ventileras i Slaget efter tolv av Vasapolitikerna Sari Somppi (sfp) och Anne-Marie Viinamäki (saml) samt statsvetaren Claus Stolpe. Diskussionen leds av Filip Stén.

  E-post: slaget@yle.fi

 • Med tanke på utgångsläget som ledande oppositionsparti, så borde socialdemokraterna ha klarat sig bättre i riksdagsvalet. Varför har SDP svårt att samla folket?
  Vad talar för att ge sannfinländarna plats i regeringen och vad talar emot det?

  Journalisten Paula Salovaara och kommunikationskonsulten Petteri Väänänen diskuterar regeringsbildning under ledning av Bettina Sågbom.

  E-post: slaget@yle.fi

 • Blev det en ny "jytky" för sannfinländarna? Blir regeringsförhandlingarna lika svåra som i Sverige förra hösten? De äldres råd diskuterar följderna av söndagens valresultat i Slaget efter tolv. I De äldres råd sitter Jutta Zilliacus, Ralf Friberg, Per-Erik Lönnfors och Geo Stenius. E-post: slaget@yle.fi

 • Frågan om Brexit, att Storbritannien lämnar EU har sysselsatt européerna i två år nu.

  När det nu blev ett andrum i brexitfrågan frågar sig Slaget efter tolv, vad vill vi finländare egengligen med vårt medlemsskap i EU och vad lär vi av Brexit?

  På söndag är det riksdagsval - men om Europa talar ingen.

  Iida Laurila, vice ordförande för Unga Européer i Finland, tidigare europaparlamentarikern Lasse Lehtinen (Sdp) och Yles europakorrespondent Rikhard Husu diskuterar.

  Programledare: Stefan Winiger
  E-post: slaget@yle.fi

 • Högst på småbarnsföräldrarnas önskelista finns ett flexiblare arbetsliv som skulle göra balansen mellan jobb och familj lättare, det kommer fram i Befolkningsförbundets senaste familjebarometer. Hälften av arbetsgivarna inom näringslivet tror att svårigheterna att kombinera jobb och familj bidrar till att det just nu föds så få barn i landet. Hur barnvänliga är våra arbetsplatser och vilka reformer behövs? I Slaget efter tolv deltar pappan Johan Fagerlund(bilden t.h.), professorn i nationalekonomi Eva Österbacka (bilden t.v.) och chefsekonomen på Finlands näringsliv Penna Urrila. Maria Nylund leder ordet.

  E-post: slaget@yle.fi

 • De flesta barn i svenskspråkig skola läser finska från årskurs ett, men på finskt håll är det engelska som gäller. hamnar de finlandssvenska barnen i en sämre sits gällande engelskan, och varför är itnresset för svenska så lågt också på tvåspråkiga orter?
  I Slaget efter tolv diskuterar lokalpolitikerna Emine Ehrström (Gröna), Nils-Johan Englund (SDP) (på bilden) och specialforskaren Mari Bergroth vid Åbo Akademi. Diskussionen leds av Filip Stén

  E-post: slaget@yle.fi

 • För att vi skall kunna upprätthålla vår välfärd behöver vi flera människor i arbete.
  Det råder det en bred politisk enighet om.
  Målet är att under nästa regeringsperiod höja sysselsättningsgraden från nuvarande 72 procent till 75.
  Men hur skall det gå till?
  Riksdagsvalskandidaterna Silvia Modig (v), Wille Rydman (saml) och Peter Östman (kd) debatterar arbete under ledning av Bettina Sågbom.
  E-post: slaget@yle.fi

Lyssna också