Gå till innehållet

Min morgon: Inslag: Akut hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt är ofta en mycket smärtsam upplevelse men den kan lika gärna förekomma utan att patienten känner något över huvud taget. Specialäkare Minna Kylmälä och sjukskötare Jeanette Hostikka förklarar i videon till höger hur hjärtinfarkten uppstår och vad som sker på sjukhuset när patienten anländer. Redaktör för inslaget: Anna-Karin Grönroos. Produktion: Cityportal Ab 2010

visningar 667

Se mer