Gå till innehållet

Infertilitet - embryon

Biolog Sirpa Mäkinen berättar hur hon arbetar i Befolkningsförbundets IVF-laboratorium. De befruktade äggcellerna, embryona, granskas noga och utvärderas innan det utvalda embryot transplanteras in i kvinnans kropp. Redaktör för inslaget: Anna-Karin Grönroos. Produktion: Cityportal Ab 2010

visningar 231

Se mer