Gå till innehållet

Min morgon: Inslag: Genetik och muskelsjukdomar

Docent Carina Wallgren-Pettersson forskar i sällsynta, ärftliga muskelsjukdomar med särskild fokus på nemalinmyopati. Redaktör för inslaget: Katja Turpeinen. Produktion: Cityportal Ab 2010

visningar 119

Se mer