Tiedeykkönen

Työn tuunaamista ja apua työuupumukseen

 • 48 min
 • tillsvidare

Työuupumus on vakava ongelma.

Miten päästä eroon työuupumuksesta? Asiaa on pohtinut kuntoutuspsykologi Heli Nurmi Härmän kuntokeskuksesta. Hän kehitti mallin, miten ihminen voi edistää toipumistaan. Keskiössä ovat ajatukset, tunteet ja toimintamallit, jotka ylläpitävät tilannetta. Malli pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan.

Tanskalainen tutkija Rasmus Hougaard aloitti 25 vuotta sitten mindfulnessin harjoittelun. Hän löysi selkeän suunnan elämälleen, ja on halunnut viedä ajatusta yrityksiin. Mitä ovat tietoisuustaitoharjoittelun hyödyt työelämässä?

Entä mikä on seuraava iso suuntaus työelämän kehittämisessä? Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta on tehnyt lukuisia tutkimuksia työn imusta tutkimuksia.
Mitä tarkoittaa työn imu ja miten siitä työntekijä ja työnantaja hyötyvät?
Entä työn tuunaaminen, mitä voi tehdä työnsä eteen muutosten, yt-neuvotteluiden ja kiireen maailmassa?
Jari Hakasella on tästä tutkimusnäyttöä Innostuksen spiraali -hankkeesta. Nyt työn alla tutkimus 40 kunnassa, mukana 108 000 kuntien työntekijää. Tarkoituksena on selvittää positiivisen työelämätutkimuksen keinoin, miten ihminen toimii kuormittuneissa muuttuvissa olosuhteissa, miten parantaa työntekijöiden vuorovaikutusta ja johtamista.

Toimittaja on Teija Peltoniemi.

Automatisk taligenkänning

Tiedeykkönen

tarvitaan hyvää vahvistava voimaannuttavaa johtamista Mä tota palveleva johtaminen on juuri sitä että sen kaltainen johtaminen jossa Mikä on vahva tajuu siitä et ollaan yhteydessä veneessä N yhdistetään yhteisiä eikä omia itsekkäitä päämääriä ja samoin työntekijöille kunnilla on sellasta kuuntele vaan voimaannuttavaa suoritukset tunnustava arvostavaa johtamista silloin syntyi ikään kuin se ilmapiiri jossa on hyvä myös niinku tuunata sitä omaa työtään niin mä en tunnista with the most important American ancestry Crazy understandable that we are facing DJ

jari hakanen ja edellä mindfulness kouluttaja Rasmus hougaard Hän on soveltanut tietoisuustaitoja työelämässä 10 vuoden ajan siitä lisää kohta kuntoutuspsykologi Heli Nurmi on kehittänyt kognitiivisen psykoterapian perustuva malli jolla voi päästä eroon työuupumuksesta koettuun työstressin on voitu vaikuttaa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä ja ja siellä on tehty tutkimuksia on tehty niinku tämmösiä stressinhallintakeinoja stressinhallinta interventioita on tutkittu ja ja ne vähentää stressiä oireita ja niillä on voitu vaikuttaa myös tämmösen uupumusasteinen väsymys sen

ESS asiat yöllä työn muutos ja kiire koettelevat työntekijöitä Voisiko tietoisuustaitojen eli mindfulnessin harjoittelu kohentaa työelämään mindfulness on tunnettu varsinkin lääketieteestä muun muassa masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä ja päihdekuntoutujien retkahduksen estossa tulokset ovat olleet hyviä ja nyt tämä tietoinen hyväksyvä läsnäolo on tuotu työelämään tutkimusten mukaan työssä mindfulness harjoittelu lisää työtyytyväisyyttä työhön sitoutumista sekä tasapainoa työ ja perhe-elämä sähköiskumainen di-auto kokemuksia

suhteen se kuulosti jotenkin pehmeältä ja tutkimustietoa oli vähän mutta viimeisen viidentoista vuoden aikana on tullut tutkimusnäyttöä joka vahvistaa myös hänen oman harjoittelunsa tulokset tutkimuksiaan viljalti Monelta eri alalle 1

punta Prima spacing in front of Cortex get the Cathedral of Hope everyone Controller for life mindfulness in the Dark

tausta on kognitiotieteen sen ja kognitiivisessa terapiassa asiassa tällaisia

ja länsimaissa kolmisenkymmentä vuotta Rasmus hougaard on harjoittanut mindfulness ja 25 vuoden ajan harjoittelu vaikuttaa mielessä ja kehossa hengitys toimii ankkurina ja siltana kehon ja Mielen välillä Meiltähän menee help

Keskity tietoisen My First Time

produce like to Thank God I'm going to Windows to Miten sitten pitää

yksi työtä oleellista on harjoittelu ei täydellinen suoritus vain pysähtyminen ja läsnäolo vuorottelu tekemisen ja olemisen välillä työpäivän aikana tähdentää Rasmus hougaard potential projektista

s-market vinkit INFRA Tmi

y-cam iPhone ajatuksia ja toiminta

mutta niihin Ei tarvii vaan havainnoida tarkkaavaisesti ja hyväksyvästi työelämässä

stressaantunut Työntekijä on usein vieraana

Terveystalon badini experience bottega

Sami satuli Lighthouse Trieste

erilaisia Straits making the traditional dress and memory liked Enderman monet potential Project in kouluttamat yritykset selvittävät Mitä vaikutuksia mindfulness sillä on Rasmus hougaard mukaan esimerkiksi Accenture tässä kävi ilmi että 39 prosenttia työntekijöistä kokee olevansa keskittyneempi ja työtehtäviensä tietoisuustaito harjoittelun tuloksena myös tehtäviä oli helpompi priorisoida kuin aikaisemmin työntekijät arvioivat myös huomio kanssa työtovereitaan enemmän ja yhteistyö oli mielekästä koulutuksen jälkeen

Miten se voi sitten kohentaa sitä tai lieventää sanotaanko että

nyt niin voi olla et itse ja kuormittava ajatte

olet uupunut pyörittää mielissään tekemättömiä töitä tuokin pitää tehdä ja tuo Ja tuo ja jolloin se tavallaan se tämä hetki Kuormitus aktivoituu Tässä hetkessä vaikka se tulevaisuuden työtehtävä ei oo vielä käsillä niin tää että harjoitellaan tuomaan tarkkaavaisuutta esimies käsillä olevaan työtehtävän uudestaan ja uudestaan lempeästi sitä pitää tosiaan niin kun toistuvasti tehdä koska ne ajatukset hakeutuu helposti niihin tekemättömien töihin niin voi olla hyödyllistä kuitenkin keskittyä siihen mitä olen juuri nyt tekemässä kuntoutuspsykologi Heli Nurmi mukaan tietoisuustaito harjoittelun avulla stressi ja uupuminen vähenevät kun ihminen harjoittelee pysähtymään tähän hetkeen lempeästi ja hyväksyvästi niin tyytyväisyys elämään kohenee samoin mieliala ja unen laatu paranevat mutta mikä onkaan seuraava merkittävä suuntaus työelämän kehittämisessä

basso compression s-kanava

entire World Vision X Factor judges compared to move Data Info nowadays because compassion allows for One Controller social behavior meaning We are taking care of each other automatically not thinking about it not without any

natural can't find Ammo capacity battery for tomorrow when it's very well known to the bottom line of any Business that we are going to each other behind the Blind The Wheels On The Kind Of People Rasmus hougaard

Hänen mielestään myötätunto kannustaa ihmisiä välittämään toisistaan ja auttavat ilman odotusta vastavuoroisuudesta tällainen käyttäytyminen nykypäivänä

ja onhan se lähtökohta kaikessa liiketoiminnassa ymmärrämme asiakkaitamme ja suhtaudumme toisiimme hyväntahtoisesti samoilla linjoilla on työterveyslaitoksen tutkimusprofessori jari hakanen Hän on Seniori tutkija Helsingin yliopiston myötätunnon mullistava Voima tutkimushankkeessa Hakanen on tunnettu Nimenomaan työnimi tutkimuksistaan ja viime vuosina Hän on ollut innostuksen spiraali hankkeessa siinä huomioon työn ja työyhteisön ja myönteisessä voimavaroista mutta kysytään alkuun Jari Hukka sieltä Mitä se myötätunto on ja varsinkin työelämässä No joo mä käytän tätä yleistä ajatusta Mikä nyt tutkimuskentän se on vallalla eli että siinä ylimmässä on tää empaattinen myötäeläminen toisen nahkoihin asettuminen koetaan mitä se toinen ihminen kokee ja ja ymmärretään mitä se toinen ihminen kokee mutta sitä edellyttää myötätuntoa tässä sinä prosessina että ennen kun me voidaan myöntää

eläimen pitää huomata sen toisen ihmisen tilanne Onko se kärsimys tai joku muu juttu jottemme voidaan myötäelää ja sitten että myötätunto liittymästä mennä toiminnallinen elementtielli että me sitten sen pohjalta myös toimitaan et me ei jäädä ikävään sillalle katselemaan kun toinen ei minä ehkä kokee jotain asioita ja ehkä me niinku ei löydy tähän tilanteeseen vaan me kävellään sillan yli ja tullaan toisen luokse ja pyritään jotenkin auttaa aktiivisena kuuntelijoita tai tarjota jotain Apua Mikä on mahdollista mieli siin on tää huomaaminen kokemus ja sitten auttaminen mitä se positiivinen psykologia positiivisuus rakentavassa mielessä on siellä työpaikalla niinku sen lähtökohtana Toyota käyttää myötätunnon käsite ja Kokemus on niinku ehkä ihan se Ylinen positiivista ja sillä mä tarkoitan nyt autoa en tarkoita sitä että on hymyily kulttuuria että että se on niinku sivutuote siitä et ne on niinku aitovuori

tutusta ja se myötätunto ihmisten välillä että mä voin hengittää ota täysillä fyysisesti henkisesti sosiaalisesti emotionaalisesti läsnä työssä nyt jotain muuta työn imun alkuperäinen määritelmä tää täysivaltainen läsnäolo työssäsi Niin on vaikea ajatella että jos mahdollista ilman että ois olemassa jotain myötätunnon elementtiä yhdessä työskentelevien ihmisten välillä ja sitä kautta Mä aattelen että rakentuu sen mahollisuus sit mun myönteisen vuorovaikutuksen ihmisten välillä että kun mä tiedän et mä voin luottaa tuohon toiseen ihmiseen mä voin avaa tai jotain itsestäni Ehkä hän Avaa mulle sitä kautta mahdollistuisi Teemu positiivinen sellainen jossa voidaan toisessa ääripäässä intohimoinen tapaa ideoita ja toteuttaa jotain asioita niin mä uskon et taustalla on se pohjimmainen viritys jossa me kohdataan toisemme ihmisinä myötätuntoisia Olen Taina

Mikä on kansainvälinen tutkimusnäyttö myötätunnon tie myötätuntoisen otteen sitäkin voinu mennä harjoittaa niin työpaikalla Mitä siitä tiedetään tällä hetkellä tutkimusta ei hirveän paljoa ole vielä työpaikoilla ja ja sitten semmosen kun vahvat tutkimusasetelmat jossain pitkittäistutkimus asetelmat tai tai niinku tämmösiä että arvioita is kehittämishankkeita niin ne on tosi vähissä vielä mut näyttää Etsi on hyötyä tai tai sanotaanko tänäänkin myönteisessä yhteydessä ensinnäki ihminen joka Eikä ku se myötätunnon vastaanottaja niin tiedät että toipuu nopeammin jos tähän myötätunto liittyy johonkin kärsimykseen menetykseen in toipuu nopeemmin Se on yhteydessä hänen hyvinvointinsa joihinkin terveys indikaattoreihin tän kautta sinä asioihin sitten tää on niin tiedetään munista ja Onnellisuus tutkimuksista itikan kuvia kuvat ja myötätuntoa tämmösenä hyvän tekemisen ni sitte nainen hyötyy myös ihmisille it

se jotenkin rakentaa Mitä moraali sinä olentoina ja mikään ei vahvista niin hyvin semmosta ja ja myös yhteydessä tutkimuksen kun merkityksellisyyden kokemus tai mikä meillä on itsestämme tavalla tämmösenä ihmisinä ja moraalisena toimijoina kun se että me osoitetaan ja tehdä jotain hyvää ihmisille ja myötätunto on yksi sellainen asia sitten se näyttää vaikuttavan eri osapuolten testi siihen että kun se tapahtuu työpaikoilla ne ihmiset sitoutuu enemmän se työpaikka ne haluu olla sen toisen työnantajan palveluksessa ne haluu olla samassa työyhteisössä jossa myötätunto Kokemus on mahdollista jossa on ikäänkuin tilaa hengittää ja olla ja ja jotenkin eläytyä Monkey kuvaa niin päivittäisiin työn tavoitteisiin ja mennä tehokkaasti puuskuttaen eteenpäin Eli tämmösiä sitoutumisen asioita myöskään siihen yleiseen vuorovaikutukseen sitten siihen kokemuksia Miten työpaikalla asioita hoidetaan Miten asioista Keskustellaan eli tämmösiä asioita

hyvin paljon on vielä tutkimatta myötätunto Hanken

Onko myötätunto koulutuksella vaik

sitoutumisen työpaikan ihmissuhteisiin ja negatiivisten tunteiden ilmaisemiseen alustavat tulokset ovat positiivisia työntekijät ovat saaneet koulutusta tunne taidoissa luonteen vahvuuksista ja itsemyötätunnon tutkimusprofessori Jari Hakasen mielestä nämä koulutus osiot ovat tarpeellisia ja toisiaan täydentäviä itsemyötätunto myös takaisin kun todella tärkeä jossain toisessa hankkeessa innostuksen spiraali hankkeessa Tutkimme ja Kehitämme työpaikoilla ja työn tuunaaminen sitä mitä ihmiset itse voi tehdä tehdäkseen työstää mielekkäämpää ja ja innostavan paja myös haastattelimme niinku parhaiden työpaikkojen se oli eniten työni Moi ja parhaat johtamisen käytännöt ja tän kautta sitä siihen ni haastattelemme meet ihmisiä että mitä ne tekee että ne pysyy työni Muista että ne kokee työnsä Mielikäinen sielt tuli tää itsemyötätunto vahvasti esillä yhden asian tän päivän työelämässä se

jatkuvia vaatimusten paineessa ja suomalainen työntekijä edelleen pääsääntöisesti ponnistelee tekee parhaansa sitoutuu haluaa saavuttaa työn tavoitteena Siellä on joku sellainen niinku armeliaisuus hyvän ajatteleminen itsestä ja semmosena että riittää ja kelpaa sellaisena kuin on Jan ja ne tuntu olevan hyvin tärkeä keino ylläpitää omaa hyvinvointia myöskin ja tietysti sovellus Mulla armeijat itseä kohtaan nimen pystytään ole sitä helpommin myös muita ihmisiä kohtaan

jari hakanen työterveyslaitokselta toi Suomeen työn imun käsitteen siinä on kysymys tarmosta ja halusta panostaa työhön työtehtäviin uppoutuminen ja niistä koettu nautinto ilmentävät työni muotti työn tuunaaminen taas on sitä että meistä Jokainen voi pyrkiä tekemään työelämästä on parempaa myös työn rajoja ja sosiaalista vuorovaikutusta on hyvä pohtia ja pyrkiä vaikuttamaan niihin Joo se on hanke joka on hyvin vahvasti No joo No sen positiivisen psykologian näkökulmiin eli mä on pyritty siinä sekä tutkimuksen että samanlailla ku täs myötätunto hankkeessa niin kehittämishankkeiden näkökulmasta edistämään suomalaisten työpaikkojen hyvin erityyppisiä saimme mukaan niin työn voimavaroja niitä asioita jotka lisää myönteistä siellä työyhteisössä palveleva johtamista muun muassa se on johtamista joka ajaa filosofia joka vahvimmin painottaa työnti

yksittäis työntekijöiden hyvinvointia ja sen parhaiten mahdollisuuksien toteutumista omassa työssäni sitten toiselta puolen täs työntekijän näkökulmasta niitä työn tuunaamista eli mitkä on niitä asioita itse kunkin työssä joilla Voice muuttamatta sitä mikä se toinen kuva on Mikä se tehtävä on niin miten sen puitteissa ihminen pystyy itse rakentaa maan ja tekemään ja muokkaamaan työympäristön omaa työtään tapansa olla muiden ihmisten kanssa sillä lailla että työ on itselle entistä mielekkäämpää ja innostavan Pan ja se on ollu ihan fantastinen juttu Mä Uskon vahvasti tähän työn tuunaaminen me tarvitaan edelleen hyvää johtamista me tarvitaan hyvä työyhteisö ja vuorovaikutusta mut jotenkin semmonen laiminlyöty puoli mutta jotenkin ehkä Namu työelämän muutokset ja vähän vieny meiän tästä semmosta toimivuutta työntekijöitä eli että uskoa että itsekin on toimia itsekin pystyy vaikuttaa

ikävä reagoimaan erilaisiin asioihin ja nimenomaan muutoksissa voi olla erittäin suureksi avuksi että katsoo sitä tilannetta myös siitä näkökulmasta Mikä tässä tilanteessa Voisi lisätä mun työni mielekkyyttä millään lailla Mä säilytän oma hyvinvointi niin miten mä teenkin tästä jotain Ehkä parempaa kaiken sen ehkä kuormittavuuden Lisäksi mitä muutokset tuottaa lähetin tän keskustelun sen itsemyötätunnon kautta ja se toinen

työn imun ja työn tuunaaminen teissä on on todettu että et kun sitä sellaista innostusta ja limua löytyisi ja työpaikalla niin ihminen on jo

liikkeelle niin voiko tässä olla sitten vaan

Tämä on sitä omaa positiivisempaa suhtautumista siihen työhön ja ja sit se rakenne ja just me esimiestoiminta ja johtajat ei tuo sinne Kunhan tuo testi mahdollistaen aattele että se on silti niinku Vaara Sonja enemmän kuin mitä hän haluaa ehkä aikaisemmin Eli jotain on tullut sen päälle eli että ihmiset on lähtenyt ES osa ihmisistä on lähtenyt tekemään jotain tällasta juttu on aamusin ajatus niinku se on sit on eri juttu ku sellanen että lähetään organisaatiossa miettii Miten synnytetään parempia käytäntö ja miten sitä vuorovaikutuksen laatua parannetaan Miten toinen sujuvuutta edistetään panostamalla ihmisten kokemusta hyvinvoinnista ja siitä ettei voi osallistua ja Vaikuttaa siltä tuunaaminen onkin jotain kun määritelmä omaisesti jokaisesta epävirallista eli en lähtis nimeämään työpaikoille työn tuunaaminen vastuuhenkilöitä vaan se on jotain semmosta kaiken muun hyvän päälle ihminen vielä Tsekkaa että

innostunut mun työstäni Onko tässä kipinä Vähäks meille vähän leipääntynyt mitä mä sillon voisin tehä jotain pieniä asioita epävirallisesti ja tietysti siinä on varmaan kanssa parhaimmillaan Sastamala vaikutusta että jotkut toiset ja kollegat lähtee tekee samaa tai sitten se voi olla myös yhteistä juttua että pysäyttää mietitään Miten Me yhdessä rakennettaisi vähän parempaa tekemistä Mä aattelen että nää on ikävä toisiaan täydentäviä tää on tää Ylhäältä alas työn kehittäminen ja johtaminen Kaikki tää ja sitten alhaalta ylös että mitä työntekijä lähtee testi voidaan tehdä asioita riippumatta siitä mitä ikävä kyllä taas ollaan sovittu työnilo tuottavat iloa niin

yhden tutkimuksen mukaan ihmiset jotka kokivat korkeaa työn imuun olivat terveempiä kuin ne joilla työni mua

työurasta oli tulossa myös pidempi työntekijän kokeessa vahvaa työni muotteja vaikutusta on jopa parisuhteeseen ja vanhemmuuteen näihin elämänalueisiin ollaan tyytyväisempiä myös yöt nukutaan paremmin kun työn imun taso on korkeampi tutkimusprofessori jari hakanen työn imusta on sanonu että se on parasta mahdollista työhyvinvointia Ilmoita on tutkittu vasta 2000-luvulta lähtien koko ajan kasvavalla volyymilla ja myös Suomessa hyvin kymmenillä tuhansilla työntekijöillä Ja tiedän jo paljon että työn imuun näyttää olevan ensinnäki työnantajan organisaatioiden näkökulmasta todella hyödyllistä eli ei ole tutkimusta joka osoittaisi työni mulla ois jotain haittavaikutuksia organisaatioille nähdään että se on yhteydessä erilaisiin tuottavuuden indikaattoreihin kuten asiakastyytyväisyyteen siihen että ollaan tuottavampia toimitaan paremmin ollaan sitoutuneen

työnantajan halutaan olla sellaisessa työpaikassa jossa voidaan hyvin ja ollaan innostuneita työssä mut sit se toinen puoli on että näyttää myös että siitä on hyvää myös työntekijän omalle hyvinvoinnille ja terveydelle ja myöskin hänen mun elämässä on laadullinen me ollaan Suomessa ja työterveyslaitoksessa tehty paljon pitkittäistutkimuksen ja tästä puolesta Nimenomaan ja näyttää että työn imu ennustaa parempaa yleistä mielenterveyttä enemmän onnellisuutta vähemmän masennusoireita tulevaisuudessakin soi myönteisessä yhteydessä sydämen sykevaihtelu 49 terveyteen se on myönteistä yhteydessä että voi olla yllätys mut se on myös yhteydessä parempaan työ- ja perhe-elämän tasapainoakselit työtä voidaan tehdä omistautuneet pieteetillä ja silti kun se on palkitsevaa kun sekoittaa mielekkääksi niin siitä silloin seuraa hyviä asioita kantautuu ja läikkyy myös kotielämään kaltaisiasi ajan niinku vaikea olla ajattelematta että

ei jokaisella työpaikalla naurattais aikaa ja vaivaa sen miettimiseen miten se työ niin voisi toteutua jokaisen työntekijän kohdalla innostuksen spiraali Sami työyhteisöjen työ

selvitettiin kyselyllä 87 työpaikassa 2011 12 valtion työsuojelurahasto ja työsuojelurahasto rahoitti wht tutkimusta toista 2013 käynnistynyttä vaihetta rahoitti tekee siinä selvitettiin ensimmäisen vaiheen kukoistavia työpaikkoja

Hakasen mukaan parhaista työpaikoista johtaminen ymmärrettiin oman porukan palvelutehtävän työn omatoimiselle tuunaamiseen oli tilaa ja sitä myös tehtiin siksi työn imun tazocin oli korkeammalla Kuin vertailuryhmässä tämän vuoden alussa tutkimusprofessori Jari hakasella käynnistyi kuntotutkimus jossa selvitetään Miten positiivisia voimavaroja hyödyntäen kunnat selviävät isoista muutoksista mukana on 40 kuntaa ja 108 työntekijää työsuojelurahaston kuntaliiton ja Kevan tukema tutkimus kestää kaksi vuotta kuntaliitolta on ollut tommonen Arttu haanketo ja sinulle hyvin erityyppisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita käynyt Arttu 2 osa vaihe jossa johon on to lähteny mukaan 40 kuntaa ja ne ovat hyvin erikokoisia Eli se on aivan pieni ja kuntia sitten on valtavan isoja Näytä isoimpia kuntia minä sitten on keskikokoisia kuntia Suomen ja Ruotsin kielisiä

DNA Note että hyvin monipuolinen kattaus suomalaista kuntakenttää koska Niissä voi olla hyvinkin erilaisia haasteita sitten riippuen kunta koosta ja maantieteellistä aluetta Nyt tulemme selvittämään enemmän sitä ihmisten omaa toimintaa työtoimintaa sitä joustavaa suoriutumista Miten toimin kun olen kuormittunut Miten toimin luovasti muuttuneissa olosuhteissa Miten ihmissuhteille miten vuorovaikutukselle miten toimii vuorovaikutuksessa porukan kanssa tällaisissa olosuhteissa oli paneudutaan positiivisin keinoin paitsi työn imun kokemukseen ja sitten näin erilaisiin johtamisen ja muihin työn voimavarojen ja myös positiivista ihmisten omaan toimintaan meme eikä Onko askeleen taas eteenpäin tässä positiivisessa työelämä tutkimuksessa tietysti tutkijana Toivon että ois mahdollista myös seurata sitten jatkossakin Mitä tapahtuu koska ne on isot sote-uudistuksen monessa

paikassa toteutuvat vasta sitten myöhemmin ja toivottavasti pystymme sitten seuraamaan Näitä ihmisiä myös pidemmälle tulevaisuuteen eli työni muuan sellast

työstämään sinne työelämässä ja mitä tekee ja sitten innostuksen spiraali Sasi

johtaminen on on yksi asia ja sitten tää työn tuunaaminen Joo eli siis molemmat puolet on se esimiestyö ja sitte se mitä työntekijä voi tehdä kylmänä molemmat puolet tulee olemaan myös tässä uudessa kunta hankkeessa eli jotenkin meillä suomalaiset yöelämässä se haasteena että varsinkin kiperissä paikoissa ne helposti vastuutetaan aina jotain muuta osapuolta ja jotenkin tää on niinku työn imun sen parhaan työssä toimimisen työn laadun näkökulmastani se on Mitä suurimmassa määrin yhteisvastuullinen juttu mutta yhteisvastuullinen myönteisessä mielessä Eli meil on niinku paljon mahdollisuuksia kun jokainen kantaa kortensa kekoon sen hyvän edistämiseksi ja silloin se on hyvä palvelevaan johtamista silloin kun sitä oman työn tuunaamista silloin sitä aitoa kohtaamista ihmisten välillä ja sitä työtä En pystyny tuunata niin silloin kun sen

sillä tavalla liikkuva työ niin ihanaa vielä mummoista ikään kuin se semmonen johtaminen ei oo niinku siinä samassa hengessä et meillähän pitäs olla niinku mennä sinne linjassa sitte että on tää liikkuva työ niin sillonhan se johtamisen pitää myös tukea Tätä et se ei oo semmosta kyttäävä ja kyllä rapeutta vaan Kyllä ilman muuta molempia tarvitaan muuten me jäädään jotenkin puolitiehen aina Eli me tarvitaan hyvää vahvistava voimaannuttavaa johtamista Mä tota palveleva johtaminen on juuri sitä että sen kaltainen johtaminen jossa Mikä on vahva tajuu siitä et olla yhteydessä veneessä en edistetään yhteisiä eikä omia itsekkäitä päämääriä ja samoin työntekijöille kunnilla on sellasta kuuntele vaan voimaannuttavaa suoritukset tunnustava arvostavaa johtamista silloin syntyikään kun se ilmapiiri jossa on hyvä myös niinku tuunata sitä omaa työtään ja ei oo semmonen tiukka vastavuoroisuus peli että voisin kyllä

tehdään jotain

asioita fiksummin mutta en tee kuin tuolla esimieheni on niin mä nyt ja ja tämmösiä niin kuin ikäviä pelejä joilla menikään Kun tuotetta on enemmän harmia myös itsellemme nimen pitäis päästä näistä eteenpäin Siis me tarvitaan sitä ihmiset kohtaavat johtaa Mistäs nyt tarvitaan sitä että ihmiset itse haluaa tulla minä siitä niinku houkutteleva myös työntekijän näkökulmasta koska se lähtee siitä että Tein itselleni työstäni mielekkäämpää ja fiksumpaa ja sitten se vaatii johdolta luottamusta että ne asiat hoituu myös organisaation hyväksi kyllähän ne koituu jos siellä muuten on sellainen ilmapiiri jossa työntekijöitä kunnioitetaan

me todettiin tossa aikaisemmin ja tunteet kuuluu työpaikalle ja silloin kun tunteet kuuluu työpaikalle

on negatiivisia tunteita ja on positiivisia Tunteita ja vähän siltä väliltä niin Miten sä sanoisit sitte et joku joka vahvasti tätä epäilee että sit vaan välitetään ja poistetaan ja negatiiviset tunteet niin no en usko siihen me ollaan tuntevia kokeilija ihmisiä olemme työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella mä jotenkin Uskon vahvasti semmosen Aitoon luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja uskon että se ei toteudu ilman sitä me ollaan tuntevia ihmisiä on eri juttu Se että onko työn tavoitteet mielessä ja ja sillon kun työn tavoitteet on kirkkaat kun työroolit on suhteellisen kirkkautta joustavat Ja näin edelleen ja siihen kuuluu myös erilaiset tunteet silloin mietitään kaikista optimaalisen min tehokkaimmin kohti työn tavoitteita kuume voi olla kokonaisvaltaisena ihmisenä työpaikalla

lastentarhan on aikuismainen tapa kohdata niin mitä sä siihen sano joo jos se on jännä kun tässä pitkään arvosanoilla työpaikoilla ja esimiehille työntekijöille puhumassa ja useammin laitan ei tapa vähätellä esimerkiks tota työhyvinvoinnin merkitystä painimies ja vuorovaikutuksen merkitystä ja meil on tämmönen ilmasuutin suomen kielessä mitä muissa kielissä Ei oo kun työssä että ruotsinkieliset työssä viihtyminen En mä jotenki se puhuu aina vähän allerginen sille käsitteillä kun sain helposti tulee se ajatus että Aha viihdyttää No mitä se tarkoittaa kun viihdytään että sitte ollaan kahvihuoneessa ja sit jutella niitä näitä Et kai mitenkään liittyy töihin mutta työssä viihtyminen parhaimmillaan seurausta siitä että tehdään niinku tarmokkaasti yhdessä omistautua työtä sillä lailla että me voidaan hengittää vapaasti sielt yö paikalla sillon siihen kuuluu usein se että ei oo kauheen kivaa ja välittömästi ponnistella oli mukava

aluettamme mulle tehään se paremmin jos meil on tilaa olla tuntevia ihmisiä jokainen ymmärtää jos ollaan innostuneita jos Meil on lupa välillä olla kriittinen ärtynyt ja kas se se on saatava joka työpaikalla on niinku kohtuullista järjestettävissä oleva ja silloin Myös päästään parhaiten eteenpäin ja sitte toivottavasti menee joskus aika olla myös kahvihuoneessa ja ihan vaan viihtyä

pesty ja ja monet asiat Oy ennakoimattomia toisaalta enemmän kuin koskaan ihminen on keskiössä tänne mennään jo teki sen sillä lailla että tää työhyvinvointi mitä me sitten käsitteellistä tähänkin vähän tarkemmin Toivottavasti et Minkälaista hyvinvointi me halutaan edistää työssä niin se tulee säilymään ja sen asema tulee vahvistuu meillä enää ole aikaa jolloin se työtä tekevä ihminen ei ois keskiössä ja sen kokemus ja sen tunteet niin niin jotenkin näin että se tulee säilymään Pizzahaaste monessa työpaikassa on että millä lailla se sisällytetään strategiseen ajatteluun ja toimintaan työpaikoilla kulkea Alahuhdan loistavan kirjeen minkä hän kirjoitti omasta johtamisen filosofia Star ja käytännöistä niin vaikka siinä mennään todella korkealla globaalin yrityksen johdossa Minust oli aivan niinku fantastista Miten kaikessa tekemisessä Hän aina toisen ihmisen ja hyvinvoinnin ja merkityksen

sydän Se oli kaikissa kehittämisohjelmassa kaikessa Mitä lähdettiin tekemään Niin se ihminen ja Casino mummista hyvää mallia millä tahansa työpaikalle Hän oli tutkimusprofessori jari hakanen työterveyslaitokselta seuraavaksi työuupumukseen työkuntoutus psykologinen sai Heli Nurmen kirjoittamaan työuupumuksesta kirjan Nurmi on kehittänyt mallin joka perustuu osin kongit

eli siihen että ihmisen ajatuksilla tunteilla ja toiminnalla on merkitystä Heli Nurmen mielestä työuupumus on iso ongelma noin yksi neljäsosa terveys 2011 tutkimuksessa on todettu et noin yksi neljäsosa kokis jonkinasteista uupumusta suurin osa on lievää uupumusta ja sitten ihan pieni pieni prosentti vakavaa uupumusta kuntoutuspsykologi Heli Nurmi Minkälainen tilanne lievä työuupumus on lievä työuupumus on määritelty kissan niin että näitä uupumuksen oireita ilmenee kuukausittain ja uupumuksen oireet Voi olla MoniNaiset mutta sitten ihan se uupumuksen ulottuvuudet on on on saasteinen väsyminen kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen ja lievä sopimuksessa mun kokemuksen mukaan ihmisellä on liikaa aika usein liikaa tehtävä ja hän menee saattaa mennä ylikierroksilla

minkälainen se eroon sitte masennukseen työuupumus ja masennus saattaa kulkea käsikädessä että krooninen stressitila voi johtaa uupumukseen ja uupumuksesta voi seurata masennusta ja aika usein nää onkin sellaset yhdistelmä diagnoosit ihmisellä masentuneisuuden se on ehkä sitten jonkin verran sit sitä että saattaa olla se aloitekyky heikentynyt ja kaiken tekeminen vaatii ponnistelua Mikä missä on samoja piirteitä toisaalta ku tässä uupumus asteisessa väsymyksestä mutta mun kokemuksen mukaan työuupuneet aika usein menee vähän ylikierroksilla ja ja he pyrkii suorittaa ainakin alkuvaiheessa enemmän kun mitä on resursseja kuntoutuspsykologi Heli Nurmi Härmän kuntokeskuksessa valottaa työuupumuksen itsehoito

kuntoutus ja itsehoito kulkee sillä lailla

aika iso perusta on se että meiän

se Oman elämän ja työn ongel

suksen tulokset hän voi olla pysyvämmän silloin kun ihminen jatkaa näitten tulosten käyttöä arjessa jolloin se on aikalailla itse hoidollista ja tyhmin

kuntouta itse hoitomalli mikään tossa kirjassakin on niin niin se etenee Tiettyä polkua pitkin ja saattaa seurata aika paljon kuntoutuskurssi rakennetta mutta itsehoito mallissa on laajemmin käsitelty tää asia kun mitä kuntoutuskurssi antaa mahdollisuutta

sitteki Suomessa Kela Kela tukee tällasia kuntoutusjakso ja ja ja Kuinka tärkeä on jotenkin saada sitä kun uusi elämänasenne suhde siihen työhön itsehoito on mielestäni osa prosessia ei voi koskaan ajatella et se ois riittävä kaikissa tilanteissa itsehoito voi toimia ennaltaehkäisevänä tai sitte tälläsen hoidon ohella tukena heti ihminen miettii omia ajattelu- ja toimintamalleja ja miettii että huolehtii omasta jaksamisestaan riittävästi mutta itsehoito ei oo kaikissa tilanteissa ainoa oikea ratkaisu ja mitä ne on ne uupumuksen itsehoito Niinkun semmosta keskeisimmät tekijät Smith Mitä ihmisen jotenkin pitäisi tehdä se varmaan se ensimmäinen on tää pysähtyminen koska ihminen jo

roxilla ja suorittaa ja on siellä jaksamisen Äärirajoilla niin hän on vaikeaa sillon pysähtyä tai tunnistaa omia voimavaroja mutta ehkä vaan tietää oman jaksamisen käsittelyssä vaatii sen ensimmäisen pysähtymisen ja sitte Pitäs ihana

omia ajattelu- ja toimintamalleja ja sit opetellaan arvio

Kirjoita että mistä se Kuormitus tulee ja alkaa jäsentää niitä ja jonkin verran se jaksaminen alkaa saamaan sitten

kaikki siihen jaksamiseen vaikuttaa silloin kun lähdetään tekeen tällaistahan

niin se seuraava kohta olisit miettiä mihin voin kuormitustekijöitä itse vaikuttaa ja mihin Toisaalta en voi itse vaikuttaa koska sitten näistä lähtee erilaiset polut jos voin vaikuttaa se myös jonkin kuormitustekijät elämässä tai työssä niin tehtävänä on tehdä aktiivista ongelmanratkaisua ideoita ratkaisuvaihtoehtoja ottaa käyttöön toimivin vaihtoehto ja hyväksyä se kaikissa ratkaisuvaihtoehtoja on paitsi hyvät niin myös huonot puolet ja sitte asetetaan tavoitetta tähän me kuntoutuksessa tehdään aika paljon ja asetetaan joku hyvinvointiin liittyvät tavoitteet ja esimerkiksi työuupumuksen väistyminen ja sitten mietitään niitä välitehtäviä että mitä ihmisen tulisi tehdä että hän pääsee tähän tavoitteeseen ja sitte tää toinen polku jos ihminen ei pysty vaikuttaa johonkin asiaan niin voi olla joskus hyödyt

ylisuuren kohtaamista ja irtipäästämistä että ei käyttäisikään niin paljon energiaa niiden asioiden miettimiseen mihin ei kertakaikkiaan voi vaikuttaa mutta silloin pitää ilman muuta hyväksyä että tää tilanne aika aiheuttaa vaikeita ajatuksia ja tunteita jolloin Pitäis opetella käsittelemään niitä ja sitten myöskin ottaa käyttöön stressinhallinnan keinoja koska kyllähän sitä kuormitusta pitää jollain keinolla

kognitiivinen psykoterapia ja ja itse olet tosiaan saanut sen sen koulutukseen ja ja kognitiivisessa psykoterapiassa ajatuksena on se että siinä yritetään muuttaa niitä toimintatapoja ja niitä ajatusmalleja Mitä ihme

tyypillisiä uupumuksen taustalla jos ajatella et mikä

se saattaa olla tämmönen yli vastuuntuntoisuus on olemassa vastuun to

kun toinen ihminen hoitaa riittävän hyvin työnsä yli vastuuntuntoinen ihminen

kaikki asiat hoituu ja sitten olemassa Tää

kun ne täydellisemmin sen tehtävän kun mitä on annettu nykypäivän työelämässä aika resursseja sen työn tekemiseen sitten altistaa uupumuksen tämmönen taipumus vaatia itseltään paljon ja sitten taipumus sivuuttaa omat tarpeet eli oikeastaan tämmönen uhrautuvaisuus taipumus

kognitiivisessa psykoterapiassa ihmisen uskomuksilla ajatuksilla ja tunteilla eli erilaisilla kognitio olla voi olla negatiivisia vaikutuksia elämää terapeutti ja potilas tutkivat yhdessä haitallisia ajatuksia ja tapoja toimia tavoitteellisen tehtävien kautta niistä voi päästä eroon tutkimuksessa kognitiivisesta psykoterapiasta on todettu olevan hyötyä masennuksen uusiutumisen ehkäisy sen ahdistuneisuushäiriöstä paniikkihäiriössä sosiaalisten tilanteiden pelosta ja työperäisestä stressissä Heli Nurmi kertoo miten kognitiivisen psykoterapian muotoja toteutetaan työuupumuksen itsehoito mallissa Joo ehkä tässä on hyvä alkaa tarkastelen kiinnostuneesti tässä itsehoito mallissa ohjataan tämmösen hyväksyvän havainnointi eli alkas tunnistaa että minkälaisia ajatuksia mielessä pyörii ja joissain tilanteissa voi olla hyvä vähän haastaa näin

ajatuksia että onko ne ajatukset aina hyväksi omalle itselle ja onko ne aina onnea

että kaiken aikaa tuntuu et pitäisi tehdä enemmän

juuri nyt hoitaa tää asia

tässä että miten ne tulee niitä ajatuksia ja sitten siihen liittyy vielä jotenkin tunteita miten sitä voisi

niin eli käyttää tutkiva asenne tietysti tarkottaa sitä et opetin

ja sitten miten niitä voisi kohdata jakaa

asennetta siihen uupumukseen liittyy vaik

ennustaja kiukkua ja turhautumista ne on niitä ensi ensisijainen

toissijaiset tunteet voikin johtua siitä että ihminen ei hyväksy näitä ensisijaisia tunteita esimerkiks kokee suuria mutta peittelee surua ja reagoi kun kiukulla asioihin niin siitä voi seurata lisäongelmia sitten jos ei näitä ensisijaisia tunteita hyväksy kohtaa ja käsittelemme ihmisillä on taipumus

pyrkiä niinku eroon sinusta ikäviä tunteita ehkä siihen sitte saattaa ilmetä tällästä välttämiskäyttäytyminen ja onhan se uupumuksesta kun ne tunnetilat voi olla aika vahvojakin tai sitten se voi olla se uupumus niin pitkälle saattaa ilmetä tämmöstä ahdistuneisuutta että on vaikeaa tunnistaakin niitä sitten positiivisia ja negatiivisia tunteita mitä ihminen kokee Niin onhan se on niinku haasteellinen tehtävä kaikinpuolin niinku käsitellä ikäviä tunteita mut siihen vois sanoa että ei se on pelkästään aina se itsehoito se auttaa vaan vaan ei se myös joskus tämmönen vertaistuki voi auttaa ymmärtämään itseään kun hakee jonkun ihmisen joka on vastaavassa tilanteessa ja alkaa hänen kanssaan keskustella omista ajatuksista ja tunteista niin voitte tulla semmonen vapautunut kokemus että hei toisella on samankaltaisia ajatuksia ja Tunteita ja tää on yleisinhimillistä jolloin se on helpompi hyväksyä itsensä kun hyväksyy sen toiseen

psykologi Heli Nurmen johdatti itsehoito mallin kehittämiseen työuupuneiden vastuullisuus ja saivat projekteistaan hyviä tuloksia Joo elikä tää kiinnostus työuupuneiden kuntouttamiseen seuras myöskin siitä että semmonen psykologinen vaikuttamis pinta oli aika suuri näiden kuntoutujien kohdalla jolla oli tää työuupumus taustalla koska siellä on sellaisia ihmisiä joilla saattaa olla taipumus vaatia itseltään paljon ja se tarkottaa sitä et jos ne ottaa tällasen minä projektin tai sitte oman Terveyden ja hyvinvoinnin projekti xeni hän saavuttaa siinäkin hyviä tuloksia jalkaa vetää rajoja huolehtien paremmin itsestään alkaa hyväksyä oma inhimillisyyttä harjoittelen irti päästämään kuormittavista ajatuksista tälläsiä myönteisiä muutoksia tapahtuu heidän kohdallaan ja sillon päädyin ehdottamaan että meidän Härmän kuntokeskuksessa alettaisiin vetämään työuupuneiden kursseja ja ja sillon sitten

Mitä haettiinkin vuonna 2009

kuvat on siis semmonen it toimittaja

ostaja vois päästä jotenkin semmoselle tielle että et siel ois niinku semmosta toisenlaiset suhtautumista siihen työhön tulossa ja ihminen voisi paremmin mutta millälailla ihminen voi sitten jotenkin

sinnikkyyttä ja niinku sitä hankalien tilanteiden sietokykyä kasvattaa siellä työelämässä

työn vaativa työ murroksessa vaatii

työtä tehostetaan työkokemuksen myötä Niin on tullut sellainen vaikutelma että kiire on lisääntynyt

Miten ihminen sitten pystyy siellä niin kun omaa voisin ottamista paineensietokykyä kasvattamaan niin mä uskoisin että tietynlainen omien niinku ajatusten käsittely vois vahvistaa sitä Voisko sillon ottaa käyttöön sen työkalun että mihin voin vaikuttaa ja mihin en voi vaikuttaa ja fokusoida sitä huomioida keskittää huomiota enemmän niihin asioihin Mihin pystyn vaikuttamaan ja tämmönen tietynlainen optimismi siitä että pärjään ja selviydyn niin sitä voi tukea sellanen että olet on määrittänyt Mikä on riittävän hyvä työsuoritus koska jos kaiken aikaa

me aletaan kokee huonommuutta mutta silloin kun aika resurssit on tiukat niin pitää määritellä Mikä

ja alkaa ruokkimaan teen sitä aikaansaamisen tunnetta ja etsiä sitä tyytyväisyyttä itseään et näissä olosuhteissa ja näin vaikeina päivänä pärjäsin ihan hyvin ja tietysti myös se että varmaan myös sillä työyhteisö laki on merkitys se että jos jollakin on tällaisia ongelmia niin jos joku on pärjänny ihan

kerrotaan myönteisen palautteen joo kyllä kyllä aivan varmasti tämmönen onnistumisen kokemuksista nauttiminen ja sellanen tyytyväisyys ylipäätänsä siihen työhön niin se on hirveen tärkeetä ja sitä sitä pitää vahvistaa kcon silloin kun kun on sellainen tilanne että kokee riittämätön

psykologi Heli niistä saatuja tutkimustuloksia Joo elikkä koettuun työstressin on voitu vaikuttaa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä ja ja siellä on tehty tutkimuksia on tehty niinku tämmösiä stressinhallintakeinoja stressinhallinta interventioita on tutkittu ja Janne vähentää stressiä oireita ja niillä on voit vaikuttaa myös tämmösen uupumusasteinen väsymys sen ja sitten on erilaisia taitoja oikeasta vois puhua melkein tai

omien tunteiden tunnistaminen ja tällainen inhimillisyyden hyväksynnän harjoittelu omien ajattelumallien tunnistaminen ja itsestä huolen pitämisen vahvistaminen Näillä on tutkimusten mukaan pystytty vaikuttaa siihen työstressiin ja siihen kuinka ihminen kokee sen työnsä ja ja se on lieventynyt näillä interventioita

tässä mun itsehoito mallissa käsitellään työuupumuksen psykologista huoltaja ei tarkoita sitä että vähän

koska Sieltähän se Kuormitus monesti tulet Yölinjallain

mun se mihin mä keskityin on se että mitä tapahtuu siellä ihmisen pään sisällä ajatukset Tunteet ja minkälaista toimintaa sitten aiheutuu niin mä ehkä pidän tärkeinä sitä että vaikka ihminen pystyy aina vaikuttaa niihin työoloihin niin

työskentelyä jonka kautta se oma oleminen siellä kiireen keskellä helpottaa

psykologi Heli Nurmi Mikä on sun neuvo vielä sitten jotenkin ajattelee tätä menoa kahdeksan vuotta on ollut tätä taantuma

kasvojen työntekijältä niminen Otetaanko annetaan niin Miten sinä voit pitää jotenkin pääsen kirkkoon

työskentely tärkee omahyvis

ja itseasiassa se oma työkyky

ja sen ylläpiti tekoja ja valintoja

Sändningar

 • ti 8.11.2016 12.10 • Yle Radio 1

Avsnitt

 • Fotoniikassa kehitetään ja hyödynnetään valohiukkasia eli fotoneita erilaisiin sovelluksiin. Usein fotoniikka on tutun teknologian taustalla näkymättömissä eikä käyttäjä edes huomaa sitä. Matkapuhelimet ja matkapuhelinverkot, erilaiset ilmaisimet ja itseohjautuvat autot hyötyvät fotoniikasta. Myös laser kuuluu fotoniikan piiriin.
  VTT:llä valmistetaan valoa johtavia optisia piiirejä piisirujen pintaan ja tutkitaan IR-valon käyttöä tiedonsiirtoon, kaasumittauksiin ja lääketieteen kuvantamiseen. Haastateltavana ovat tutkimustiimin päällikkö Timo Aalto, tutkija Markku Kapulainen ja opiskelija Ben Wälchli VTT:ltä. Toimittajana Sisko Loikkanen.

 • Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja yleisesti ennuste on hyvä. Mutta tilanne muuttuu, jos nainen sairastaa levinnyttä rintasyöpää. Keskimääräinen elossaoloaika on kolmen vuoden luokkaa. Mutta uudet täsmälääkkeet tuovat lisää aikaa. Tämän tietää HYKSin Syöpäkeskuksen ylilääkäri Johanna Mattson. Anita Mäkelä on sairastanut rintasyöpää kaksi vuotta, ja hän saikin aivan alkumetreillä kuulla, että syöpäkasvaimia oli myös luustossa. Mitä neljän lapsen äiti ajattelee tilanteestaan?

  Rintasyöpäpotilaan hoito alkaa yleensä leikkauksella. Säästävä leikkaus riittää usein, mutta joissakin tapauksissa joudutaan poistamaan koko rinta. HYKS Rintarauhaskirurgian osastonylilääkäri Marjut Leidenius tuntee rintarauhaskirurgian hyvin. Toimittaja on Teija Peltoniemi. Valokuva Heidi Haikala.

 • Kirurgia, syöpähoidot ja elinsiirrot ryytyvät, jos bakteereja karaistaan vielä paremmin antibiootteja kestäviksi. Kaikissa näissä tarvitaan antibiootteja tulehdusten varalta. Nyt bakteerit totutetaan antibiootteihin, kun turhia kuureja syödään jatkuvasti. Matkailija kerää mukaansa superbakteereita, jos ottaa antibiootteja riskialueilla. Kuuri tappaa lälläribakteerit ja tekee tilaa lääkkeitä kestäville superbakteereille. Antibiootteja nappaava matkailija valikoi riskialueelta tuliaisiksi kaikkein vastustuskykyisimmät ESBL-superbakteerit. Ja resistenssiongelma pahenee. Studiossa Leena Mattila sekä professorit Anu Kantele ja Pentti Huovinen.

 • Tiedeykkönen seikkailee tieteiden, taiteiden ja luovuuden välimaastossa. Ohjelmassa mietitään, voivatko koneet olla luovia? Tai voivatko tietokoneiden sepittämät runot olla taidetta? Tai voiko taiteen keinoin popularisoida tieteellisiä ilmiöitä? Näitä kysymyksiä lähestytään sekä tieteen että taiteen näkökulmista.

  Haastateltavana Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen professori Hannu Toivonen, jonka erikoisala on luova laskenta. Hänen luotsaamansa Discovery-tutkimusryhmä on tutkinut mm. runojen koneellista luomista ja musiikin koneellista säveltämistä .

  Lähetyksen loppupuolella Tiedeykkönen vierailee Helsingin taidehallissa Taiteilijaduo Grönlund-Nisusen Gray Area taidenäyttelyssä, joka liikkuu mielenkiintoisesti tieteen ja taiteen rajalla. Haastateltavana taiteilija Petteri Nisunen.

  Toimittajana Seppo Heikkinen.

 • Apulaisprofessori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta mallintaa Auringon koronan massapurkauksia, joissa valtavat määrät hiukkasia purkautuu Auringosta avaruuteen.
  Jos tällainen purkaus osuu maapalloon, se saattaa häiritä sähkölaitteita maan pinnalla ja elektroniikkaa satelliiteissa.
  Niinpä Auringon aiheuttamaa avaruussäätä halutaan ennustaa nykyistä paremmin. Aurinko on kuitenkin varsin monimutkainen toiminnaltaan ja mallien kehittäminen on haasteellinen tehtävä.
  Helmikuun kiintotähtitaivaalla näkyy Orionin talvinen tähdistö ja myös Sirius-tähti loistaa yhä etelän suunnalla. Planeetoista Venus ja Jupiter näkyvät kirkkaina. Myös komeettoja liitää helmi-maaliskuussa. Haastateltavana ovat apulaisprofessori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta ja professori Markku Poutanen Paikkatietokeskuksesta. Toimittajana on Sisko Loikkanen.

  Kuva: EPA/NASA/SDO/HANDOUT

 • Suomen Akatemian Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikkö tutkii mm. Raamatun alkumatkan vaiheita. Tutkimus perustuu paljolti Vanhan ja Uuden testamentin vanhimpiin säilyneisiin käsikirjoituksiin sekä kreikankieliseen Septuagintaan, ”historian ensimmäiseen raamatunkäännökseen”, mutta myös 1940-50-luvuilla löytyneisiin Qumranin tekstikääröihin, jotka ovat avanneet aivan uusia näkymiä Vanhan testamentin hepreankielisiin teksteihin. Mitä kaikkea vanhat tekstit ja niiden vertailu kertovat Raamatun synnystä ja ympäristöstä, jossa se syntyi ja muotoutui?

  Haastateltavana Suomen Akatemian Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikön johtaja Martti Nissinen ja varajohtaja Anneli Aejmelaeus, molemmat Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professoreita ja Vanhan testamentin tutkijoita.

  Toimittajana on Jaana Sormunen.

 • DNA-viivakoodilla voidaan tunnistaa yksilöt eri kehitysvaiheissaan, esim. hyönteisen muna, toukka, kotelo ja aikuinen tunnistetaan lajin viivakoodilla. DNA on sama kehdosta hautaan ja munasta aikuiseen. Ihminen muuttaa ympäristöjä ja samalla tuhoaa harvinaisten lajien viimeisetkin asuinsijat. Ja liuta lajeja tuhoutuu elinpaikkansa mukana, ja siksi tutkijoilla on kiire löytää lajit ennen sukupuuttoa. Monilla alueilla biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on köyhtynyt tai köyhtymässä ihmisen toilailujen vuoksi. Mikä on tilanne täällä Suomessa, kun ilmaston lämpeneminen muuttaa lajistoa. Toimittaja Leena Mattila. Kuva:Kanarian kasvillisuutta Leena Mattila

 • Keitä me suomalaiset oikein olemme? Mistä kaikkialta tänne on saapunut väkeä ja mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet elinolosuhteisiin ja väestömääriin täällä? Mitä kieliä täällä on aikojen saatossa puhuttu? Kuinka hyvin nykytieteen valossa pitää paikkansa käsitys, että suomalaisilla olisi jossain tietyssä paikassa alkukoti ja sieltä olisi vaellettu tänne?

  Outi Vesakoski Turun yliopistosta esittelee uusia näkökulmia suomalaisuuden kielelliseen alkuperään. Helsingin yliopiston arkeologian dosentti Petri Halinen kertoo arkeologian uusista näkemyksistä Suomen väestöhistoriaan. Toimittajana on Seppo Heikkinen.

 • Fyysikot etsivät niin sanottua kaiken teoriaa, joka selittäisi maailmankaikkeuden aineen rakenteen ja vuorovaikutukset "yhden katon alla". Jos tällainen teoria löytyisi, mihin se kelpaisi? Kelpaisiko se ennustamaan tai selittämään jopa ihmisen biologiaa tai toimintaa?

  Keskustelijoina ovat professori Kai Nordlund, dosentti Syksy Räsänen ja professori Ilpo Vattulainen Helsingin yliopistosta.

  Toimittajana on Sisko Loikkanen.

  Aihe liittyy Helsingissä pidettäviin Tieteen päiviin, joissa yhden luentorupeaman otsikkona oli Mitä voidaan ennustaa?

 • Miksi toisen ihmisen katse on tärkeä? Suora katse vetää huomion puoleensa ja virittää vuorovaikutukselle. Ihmisen silmän rakenne näyttää minne katse suunnattu. Tummempi iiris erottuu valkuaisesta ja paljastaa katseen toisin kuin eläimillä. Lajinkehitys on johtanut ihmisen katseen näkymiseen, kun taas eläimillä katse ei yleensä näy ja näin yksilö on suojassa lajitovereilta ja saalistajilta. Mitä meissä tapahtuu suoran katsekontaktin ansiosta? Tästä kertoo psykologian professori Jari Hietanen Tampereen yliopistosta.

  Mitä on tietoisuus? Hermoverkkojen tahdistumista, tietynlaista sähköistä värähtelyä? Tämä aivojen toiminnan organisoituminen joka tapauksessa suojaa aivoja. Entä mitä on tietoisuuden ruumiillisuus? Tätä asiaa pohtii emeritusprofessori Johannes Lehtonen. Miten meidän olisi hyvä huomioida arkipäivässä se, että keho on aivojen ja mielen alusta? Lehtonen puhuu myös aivojen peilautumisjärjestelmästä, joka auttaa meitä ymmärtämään mitä toisen päässä liikkuu, sekä aivojen lepotilajärjestelmästä. Toimittaja on Teija Peltoniemi.

 • 5g-tekniikkaa tutkitaan parhaillaan ja sen standardin määritelmistä käydään keskustelua. Mikäli sunnitelmat toteutuvat, 2020-luvulla on käytössä 4g:tä nopeampi, viiveettömämpi, energiatehokkaampi, monikäyttöisempi ja luotettavampi tiedonsiirtoverkko.

  5g verkosta on mahdollista viipaloida vaikkapa pelastuslaitoksen käyttöön superversioita, jotka olisivat nopeampia ja luotettavampia kuin tavalliset kuluttajien käytössä olevat "viipaleet". Pilvipalvelumaisuus tarkoittaisi sitä, että ympäri maata rakennettaisiin yleiskäyttöisiä datakeskuksia, jonne eri toimijat majoittaisivat 5g-verkon ohjelmistoja ja tietoa.

  Ohjelman lopussa kurkkaamme vielä tammikuun tähtitaivaalle professori Markku Poutasen kanssa.

  Haastateltavana professorit Raimo Kantola ja Markku Poutanen. Toimittajina Leo Kosola ja Sisko Loikkanen.

 • Mitä onnellisuus on? Onko se rahallista vaurautta, tyyntä rauhallista elämää, mielekästä tekemistä vai itsensä toteuttamista? Ympäröivä maailma tarjoaa meille lukuisia onnellisuuden malleja, mutta onnellisuus on aina yksilöllinen kokemus eivätkä muiden mallit kenties sovi itselle ollenkaan. Viime kädessä onnellisuus on elimistön biokemiaa, jota voidaan nykyisin erilaisin konstein aktivoida. Onnellisuudesta keskustelevat professori Rene Gothoni Helsingin yliopistosta, professori Kalle Michelsen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä kustantaja ja kääntäjä Kimmo Pietiläinen Terra Cognitasta. Toimittajana on Sisko Loikkanen.

Klipp

 • Neandertalinihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Viidentoista viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi.Sarjan toisessa osassa kerrotaan neandertalilaisten kulttuurista, elintavoista ja siitä miksi he katosivat. Samalla pohditaan olisiko heitä voinut asua Suomessakin.Haastateltavana Juha Valste. Toimittaja Seppo Heikkinen.

 • Neandertalinihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Viidentoista viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi.Sarjan ensimmäisessä osassa puhutaan siitä keitä neandertalilaiset oikein olivat ja miltä he näyttivät fyysisesti. Haastateltavana Juha Valste. Toimittaja Seppo Heikkinen.

 • Suomalaistutkijat työskentelevät parhaillaan Aboa-tutkimusasemalla Etelämantereella. Millaisia ovat tutkijoiden päivittäiset rutiinit? Minkälaista tutkimusta napapiirin eristyksessä tehdään? Toimittaja Sisko Loikkanen.

Lyssna också