Ykkösaamu

Uusi eläkejärjestelmä vaikeuksissa jo syntyessään?

 • 50 min
 • tillsvidare

Valdain tapaaminen, kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto, Tampereen yliopisto ja tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti. Eläkejärjestelmän paineet, TELAn johtava ekonomisti Reijo Vanne ja valtiovarainministeriön entinen ylijohtaja Jukka Pekkarinen. Veropäivä, Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamarin veroasiantuntija. Kolumni, Erkki Virtanen. Toimittajana Olli Seuri.

Automatisk taligenkänning

ykkösaamun aiheita tänään maailman Katseet olivat viime viikolla Ruotsissa jossa kokoontui valdai Club osittain suljettujen ovien takana hetken kuluttua keskustelukerho on kulisseihin kurkistetaan kahden asiantuntijan kanssa Aamulehti katsauksen jälkeen selvitetään Miksi eläkejärjestelmä tuntuu vaativan hienosäätöä vaikka tuorein uudistus Khan ei ole

voimassa sen jälkeen pohditaan Millaista tietoa veropäivä

on kenellekkään ollut aihetta voi kommentoi

mukana tulevat maailman R

mitä valtaa Sulje työt näistä aiheesta keskustelemassa nyt kansainvälisen politiikan

Museotie Markku kangaspuro Helsingin yliopiston aleksanteri-instituutti Stubb Hyvää huomenta Huomenta Huomenta olette molemmat olleet waldheim kutsuttujen joukossa Pami Aalto kahdesti aiempina vuosina ja Markku kangaspuro nyt viime viikolla suljetut ovet ja salamyhkäisyys on nostettu ehkä tietoisesti aineisiin Markku kangaspuro Miten arvioida Kuinka vapaata keskustelua keskustelu oli kyllä aika monipuolista ja siellä esitettiin ihan yhtä kovaa kritiikkiä myöskin venäjää kohtaan tai osallistujat taholta kuin voimme lukea mistä tahansa lehdestä täällä että Siinä suhteessa tässä kysymys siitä että osa tapahtuu suljettujen ovien takana luottamuksesta keskustelen osa sitten avoimesti niin kauhean paljoa eroa on käytävä keskustelu tulisesti omaluukku vielä Samilta Miten te olette kokenut tuon keskusteluilmapiiri

keskusteluilmapiiri on todellakin juuri sen kaltainen Mitä Markku kangaspuro tuossa juuri luonnehti sinun ehkä sellainen sivujuonne että vuosien mittaan on on haluttu pyrkiä valtaan järjestävien tahojen toimesta pois sen tyyppistä toimintaa sekä kuin länsimaiset asiantuntijat tulevat neuvomaan Miten Venäjän tulisi järjestää asiansa ja Venäjän presidentit tulee kuunnella kitkeriä kysymyksiä Venäjän ihmisoikeustilanteesta enemmän siihen suuntaan että Keskustellaan yhteisesti globaaleista kysymykset jossa myös Venäjä on mukana ei vain Venäjästä mitä vaan muuttanut keskustelu sisältää No se on just muuttanut huoltoasemat ikäänkuin osittain päälaelleen että kyseessä ei ole enään enää sellainen länsimaisten ikään kuin Venäjän hallinnon neuvonantajien keskustelutilaisuus venäläisten johtajien kanssa ja heidän tuottamansa raportit venäläisille johtajille

mene valtion johtajille vaan kyseessä on enemmänkin tämmönen niinku mikä kun davosin tapainen mielipiteenvaihtoa avoimemmin Ehkä se näkyy juuri juuri tämä puoli siinä korostuu ja sävy konkretisoituu muun muassa siten että tähän ikään kuin valtaan avautuminen maailmaan Siinä suhteessa kuin maailmakin on paljon suurempi kuin pelkkä Venäjä että se oli aika näkyvä rooli näillä näillä tuota asiasta tulee Millaisia nousevien talouksien ja ja ja nousevien Maiden asiantuntijoilla ja ja heillä oli aika paljon sanottavaa siitä että Mitä maailmalla tapahtuu ja Venäjän paikka Kyllä asettuu sinä ehkä jopa oikealla tavalla niin sitten maailmaan kuin siinä että oltas keskitytty joka pelkää venäjää kysymyksiin ja Venäjän kautta maailman tarkastelemiseen et et siinä mielessä että on tietyllä tapaa Tää on ihan mielenkiintoinen asetelma se tosin testi poistanut sitä että se oli esimerkiksi guldurin puhumassa hyvin kriittiseen sävyyn

Venäjän talouspolitiikasta ja sen perusongelmia ja ja hänelle esitettiin erittäin suuria kysymyksiä ja ja ja sekä politiikasta että talossa talouspolitiikasta ja Hän antaa kyllä hyvin suoria vastauksia myöskin katu tähän ensimmäisenä näitä sisällöstä Millaista valoa Venäjän taloudessa nähtiin ratkaisija

No se kävi tietysti hyvin selväksi että venäläiset viettävät itse ihan ilman meidänkin Media ja julkisuutta että heillä on erittäin isot ongelmat taloutensa kanssa Ja kyllähän se sieltä tulee läpi sekä ministeritasolla että sitten asiantuntija tasolta taloudella ei mene mene hyvin sitä voidaan ongelmallisuudesta verrata joihinkin hankalimpia tilanteisiin Euroopan unionin jäsenmaiden talouksien suhteen tosi Venäjän velkaantuneisuus ei ole yhtä suurimmat episode rakenteellinen ongelma sinä tietysti on ennen kaikkea se Ettet sormi riippuvainen Energia pienistä raaka-aineiden pienistä ja se mihin miten ne yrittävät siitä ulos päästä niin sitten lähinnä nyt kolme suuntaa to nousi esille Yksi on se että pyritään panostamaan niihin harvoihin teknologia kehittyneemmän tuotannonalan joita heillä on valitettavasti aseteollisuus koulu

niistä ja sitte siel on ydinvoiman vienti josta Suomessakin Olemme keskustelleet toinen on sitten talous yhteistyökumppanina kumppanimaiden ja suuntia monipuolistaminen elikkä aika epätoivoisesti kiinni ja päättäväisesti Aasian suunnan ja näiden nousevien talouksien hakeminen tässä ja sitten kolmantena budjettileikkaukset ase teollisuudesta eläkkeiden eläke menoista ja se budjetista ja eläkkeen menoista ja ja veropohjan laajentaminen vietettyjen näin Sen vois niinku lyhyellä lyhyellä miehellä klausuuli la kertoa Japani on todella t-testi energian puolen asiantuntija Jossu

että tällä hetkellä tuo on Venäjän ja Euroopan suhde jos katsoo tätä taloutta Energia No milloin alkaa koko aika vaikea tilanne Venäjällä Itse asiassa ne pyritään aika kovalla vauhdilla lisäämään monissa eri jäsenmaissa Joko tuontia maakaasun ja öljyn tuonti ja muualta maailmasta samaan aikaan kehittäminen aggressiivisesti uusiutuvan energian politiikkaa ja hallitsemaan paremmin energian tuottaja koulutus hoitosuhdetta jolloin se neljän sadan miljardin fossiilisten polttoaineiden lasku vuosittain ei luussa pienenisi hieman ja Venäjän rooli tässä suhteessa on nopeampi kutistuvat Mitä me muutamia vuosia sitten ajateltiin että Venäjä Etsi aktivisti uusia asiakkaita asia suunnalta tosin ongelma on edelleen infrastruktuuri Siellä suunnalla ei kävele oikein myyntikanavia satamia putkisto ja mietin putkistoja vielä kohtuullisen rajallinen määrä joten ne asiakkaat sillä asiasanalla näyttelee 110km pinnan roolia noin keskimäärin vähän tuotteesta riippuen

tällaiseen Markku kangaspuro sillä valdai sää on paneuduttiin siel oli useampi Energia ja teknologiayhtiön myöskin johtoon kuuluva henkilö keskustelemassa sekä tulevaisuuden teknologiasta sen vaikutukset yhteiskuntaan tästä ison kuvan muutoksesta muutoksesta mutta tota noin sitten myöskin myöskin näitä energiakysymykset ja Talous kysymystä Ei siellä mitään tommosia

käytännön ratkaisuja nyt sitten se tietenkään tullut eikä se väkisellä sellasta sellasta ollut eikä keskustelut ollut tarkoitettu edes sellaisia muut teette suuntaviivat kutepa Mitä sä sanoit sen sanoin että etet suuntaa suunta näkyä teet samalla tavalla kuin globaalisti Yhdysvaltojen osalta ja myöskin täällä Euroopassa Katsotaan tohon nousevaan asia Tyynen valtameren alue kasvu alueisiin kylä Venäjällä on tapahtunu osittain osittain juuri Eija pelkästään riippumatta Ukraina ja Syyrian ja lännen ja Venäjän kiristyneestä väleistä johto riippumatta siitä kiinni niin siirtymäajat katseen siirtämistä sinnepäin ja se oli testi kiinnostava että että myöskin näistä asian kehittyneissä talouksissa niinkö Japani sekä poliittisten suhteiden osalta silloin tapahtuu nyt kaikennäköstä sillon paljon pitkän aikaa jo käyty neuvotteluja Japanin pääministeri aben ja ja tota Venäjän johdon välillä vierailuista ja suhteiden kehittämisestä

talouden että politiikan tasolla ja sit sieltä tulee kaikenmaailman korjaa Indonesia Malesia ja sen sellaiset ja Intian kanssa suhteet on aktiiviset hyvinkin paljon mutta niinku tota mä sanoin kyllä tää infrastruktuurin ongelmat ja siitä että alotetaan jatketaan melko matalalta tasolta niin se tuottaa ja se on pitkän perspektiivin projektien niinku siinä mitään näkyviä tuloksia saadaan aikaan jos sillä saadaan aikaan ja sehän ei ole tietenkään Ykspuolista Eikä pelkästään Venäjän käsissä oleva viime viikolla täällä ykkösaamussa keskusteltiin maailmanjärjestyksestä järjestyksiä murroksesta Mikä keskustelu perusteella Martti koskenniemen Teppo Turkin kanssa pystyy tulkitsemaan esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen syntyneiden järjestelmien tai Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen syntyneet järjestyksen tai millä Rajala Tommi Läntisen maailman kriisinä Pami Aalto Miten te näitte tällaiset Suuret linjat

tällä hetkellä hän Venäjä Nyt on on semmonen mun osalta toinen on menossa murros jossa nousevien valtojen ikään kuin esim marssi on hivenen tyrehtymään ja Monet niistä eivät kasva niin paljon kuin muutamia vuosia sitten länsimaat ovat Tietyssä mielessä pikkuisen ikään kuin iskemässä takaisin koska niissä on varsin voimakkaita yhtiö teinillä edelleen on varsin voimakas kontrolli maailmankaupasta että ikään kuin muutos ei ole ihan niin nopea kuin muutamia vuosia sitten kuviteltiin ja tässä mielessä niinku tilanne on järjestivät yönä myös Venäjän näkökulmasta Venäjä Tosin ei kuulu ei näyttäisi kuuluvan niin voittajan tällä hetkellä koska sen vientituotteet ovat pääasiassa toistoissa sellaisia joiden tulevaisuudennäkymät ovat sopineet niinku niinku kiihtyvää vauhtia Eikä kun hupenemassa Markku kangaspuro siellä Moi tässä keskusteltiin siellä oli yhtenä aiheena tällainen kontrafaktuaalinen aihe Mitä jos Neuvostoliitto ei olisi hajonnut

Joo se oli kyllä ja mielenkiintoa tietyllä tapaa oireellinen ei oireile niin siinä mielessä että Putinista olisi yhtäkkiä kehkeytynyt Bernie Sanders lines sosialisti vaan vaan siinä mielessä että se oli hyvin johdonmukainen ajattelutavan syö jatkumo siitä et Venäjällä on testi pitkään puhuttu siitä Neuvostoliiton romahduksesta siinä merkityksessä on ollut Tapio valtakunnalle valtiolle valtio ei kukaan valtion johtaja haluaa omaa valtakuntaansa jakaa eikä pienentää ja heikentää ja tätä tätä hän Venäläiset ovat puhuneet liberaalista oppositiosta Putinin lähtien ja pitäneet sitä vuosisadan tai vuosituhannen strategiana ja tästä siellä nyt pääasiassa Puhuttiin ja pohdittiin sitten niitä että olisiko tämmönen reformi en tiedä hitaamman kehityksentie ollut järkevämpi Evolution pienellä puhutaan erittäin paljon Revolution vallankumouksia mullistuksia vastaan Siis

Veikkaus ja evoluutio on se mitä nyt kaiken ja eri näkökulmista pyritään yrittää Niin korostamaan painottamaan ja se on tietysti vähän erilainen kuva Kun mistä meidän odotusarvo Anette Taina Venäläiset on parrikaadi jos se Putinia vastaan nyt jotain muuta vallankumousta tekemässä ja se on se mitä ne nyt yrittää mikään kun luoda tämmösen henkenä niin tuossa tämä kysymys oli sen takia mieleen että kun Pami Aalto Mainitse tämä järjestäytymättömien ja millaisia vastauksia kun tiedetään että suurvaltojen suhteet ovat huonot tällä hetkellä Venäjä katsoo sinne Kiinaan päin jotkut ei tässä mainittuja eu-tason Yhdysvaltain kanssa on monessa yhteistyössä niin Millaisia vastauksia Valde klubilla tähän maailmaan etittiin

Venäjä haluaa olla mukana pyrkii luomaan tilanteen jossa se olisi mukana integraatio prosesseissa mutta ne näkee sen määrittelee sen sitten että että että Luomala omat integraatio processing prosessinsa ehkä nyt sitten tällä hetkellä kaksi nuorta annotation kautta jossa toinen on tää Euraasian Unioni joka nyt on jossain määrin hankalassa tilanteessa ja jäissä se Ukrainan kriisin vuoksi ja sen takia ettei näköala takalana ole Ukraina liittymistä ja sitten toisaalta sillon Shanghai cooperation organisation joka on tää Valpperin terveysministeriö organisaatio perustettu mutta jonka puitteissa on nyt jätetty yhteisiä sotaharjoituksia myöskin Kenen kanssa Tyynen valtameren alueella joka tuotu ottaa aika ikäviä perspektiivejä sitten tulevaisuutta jos tämä kehitys jatkuu muutettu se ajatus on jatkot maailma on muuttunut moninapa seksi on monia eri integraatio prosesseja sisältäväksi Venäjän luoda asetelma jossa se integraatio prosessit

ratkaisut jossa se on mukana saavat oman sana valtansa tässä globaalissa uuden järjestyksen luomisessa ja sillon ne pysyvät ikään kuin tässä samantapaisesti kun YK turvaneuvosto sä pysyviä jäsenmaiden päätäntävalta kultapossukerho Sanni mukana myöskin maailman asioiden järjestämisessä vaniljalta tämä elävä yksinkertainen yhtenä ei oikeestaan tää vaan tää kovin tämänvuotinen ja viimevuotiset kokoontuneet ovatkin merkki siitä että koska Venäjän presidentille venäläisillä johtajan ylipäätään nykyaika pitäs joka harvoihin isoihin foorumin sanktioista johto niitäkin voidaan järjestää se pitää ylläpitää when

helpot vähän kyllästynyt valtaa formaattiin ja nyt taas Se on semmonen Kanadassa Venäjä saa jokivene arvovaltaisia vieraita ja saa ääntään kuuluviin ette halua jatkaa sitä ja sitten myös kirja se että clubia pyörittävät enemmän tykkää kun media hallintaa harjoittavat henkilöt eivät käy kun poliittiset kommentaattorit ja tutkijat vaan nimenomaan median ammattilaiset

vaikuttaa myös Vantaa Clubin kautta ehdottomasti pyrkimys vaikuttaa Tottakai Venäjä haluaa Eikä kun valtion voimakkaammin mukana valtaa kupin toiminnassa kuin aikaisemmin ja sitten se tuo mies kuvilla itselleen enemmän arvovaltaa Venäjällä on hyvin tärkeätä vauhtia mukana yritystoiminnassa ja kaikki laidassa Venäjän hävittäjä läsnäolossas kansainväliset se on korostanut viime vuosina miten ne on uskottavin pidätte näyttää Venäjän ajatuksia siitä että voisin Euraasian Unioni nousin näet tämän Shanghai cooperation organisation in kautta Venäjä pyrkii laajentamaan nyt ja vaikutusvaltaisimmista Marko muodostumista clubista niin Shanghain organisaation tietyllä tavalla rajautunut ikään kuin Turvallisuus ja Ronja kysymysten tarkasteluun tietyntyyppiset tulla Skypelle tarkasteluun Euraasian Unioni on ikäänkuin lähti liikkeelle todella isona ja kiinnostavana vähänkin joku ikäänkuin kuljetettiin kerrankin onnistuin entisen Neuvostoliiton alueella mutta kuten Marko totesi Sekin on ohjautunut kovin

vaikeuksien kuten niin moni edeltäjänsä aikaisemminkin ongelmaan on ikään kuin se epäsuhta Venäjä on niin iso ja sen kumppanit ovat niin pieniä ja tästä on vaikea saada uskottava integraatio Passion aikaiseksi sillä alueella Mitä tämä tarkoittaa

suhteen aikana sillä Vantaa kylpylä varmasti Puhuttiin syyriasta ja Ukraina Sticky musta ja kykyä mielenkiintoisimmat puheenvuoron tässä suhteessa esitti kiinalainen shanghailainen professori joka joka tota käytti muutenkin siellä monia Fix ja puheenvuoroja hän tuote suomalaiset ei ikinä ikinä sit se puhuu Kiinan noususta vagina paluusta siihen mihin missä se pitkällä perspektiivillä historia perspektiivillä on ollut suurvaltana ja merkittävänä toimi enää samalla tavalla Häkkinen kehotuksen saat tarkastella Euroopan nykyistä Kriisi ja Venäjää ja lännen kriisi on se että älkää katsoko viimeistä kymmentä vuotta Katsokaa mieluummin viimeistä 25 40 vuotta sen jälkeen tää tilanne näyttää aika tavalla erilaiselta ja myöskin tulevaisuuden perspektiivit siitä että miten mitkä on tärkeitä asioita mitkä pitäis ratkaista ne Näyttää toisin näköisiltä ja ja kysy niinku mun johtopäätös on joka tapauksessa Eurooppa meinaa omat ongelmansa ratkaista laajasti

mutta ei niin ei Niin ei täs oikeen muuta vaihtoehtoa tietenkään ole Kun päästää ulos tästä tilanteesta että se toinen vaihtoehto Tank riisin ja ja suhteiden Crazy Christmas ota Heikkiä menee heikkeneminen johtaa koko Euroopan globaalin aseman heikkenemiseen ja kielteisiin tuloksiin ja ja ja Siinä suhteessa tässä pitäisi ainakin yrittää ottaa tällänen strateginen perspektiiviä tähän liittyen presidentti Tarja Halonen otti valjaissa se muun muassa aleppon ja kertoi Kallion kirkon kellojen soitosta aleppon uhreille ja lehtitietojen mukaan tämä ärsytti presidentti Putin ja Obama Aalto Miten vertaisten Näytä kohtaamisia siellä oli kiinalaisten puhe pitkästä perspektiivistä mutta kyllähän Länsi pitää esillä Myös näitä tunteja Crazy Minun mielestäni Halosen totta sillä oli tämä nyt hyvin hyvin humaani ja hienovarainen ja diplomaattisesti äärimmäisen taitava tapa vaan tässä on kuultu myös tämmösen hyvin tyyppisiä länsimaisia

suoraviivaisia Venäjän ihmisoikeuksien kritisoivia puheenvuoroja Joltakulta ja parikymmentä vuotta kohta jolla ikää kun ei päästä yhtään liikkeelle mutta haluan yritti päästä pikkusen pistää neulalla joka sattui semmoseen paikkaan jossa venäläisillä on kuitenkin sydän Elin tuottaa Hän oli diplomaattiset minusta Taitoa ja tää oli kyllä yleinen arvio siellä kokouksessa myöskin Palosen puheenvuoron jälkeen ja myöskin Putinin käyttäytyminen sen jälkeen osoitti että kyllä se paitsio.com tuotti myöskin arvosti sitä omasta vastauksestaan huolimatta Markku kangaspuro Japani Aalto kiitokset keskustelu kiitos

Pääseekö samassa vielä Aamulehti katsauksen jälkeen puhut

maksu ja sen jälkeen lyhyt ja lähetyksen lopuksi asiaa vaan

studiossa nyt Kaija kellman aamulehdet

listakotelo totuudenmukaista toisten ja todellisia tuloja Ei sen sijaan voi

aivan täydellä varmuudella tietää verotettava tulo

kaikki on listan osinkojen verokohtelu maksetusta

osinkojen yhteismerkki voi synnyttää

veroprosentiksi ja 7,65 se on liian pieni luku ellei peräti häpeä

kapea verohuojennuksen ja täysimääräinen hyödyntäminen merkit

tulisuus on melkoinen summa sen kokoon juokseminen on voinut kestää vuosia

ja kohtelee kovin keveästi menestyvän ja rikkaan yrityksen omistaja siihen

kanssa ja suuria tuloja ihastuessa on terveellistä pohtia myös eri ihmisten verojalanjälki Eli siitä miten paljon eri ihmiset ovat maksaneet tuloistaan vero ja näin kirjoittaa Savon Sanomat

Suomenmaa pohtii poliittista tilannetta eduskunta pitää tällä viikolla perinteisen sinut syysloman sun istunta vapautui sikäli hyvään aikaan että se antaa monille et eduskuntaryhmille aikaa toipua viime viikon

ensiksi kuohui keskustan ryhmässä joka valitsi viime torstaina Mika lintilän uudeksi elinkeinoministeri XIV yhteiskokouksessa puoluehallituksen ja menette ryhmän kanssa julkisuus ja tulkitse tiukan äänestystuloksen vähintäänkin ennätykseksi sipilälle aika moni äänestäjä saattoi kuitenkin vain pitää pekkarista pätevämpää Nämä kirjoittaa Suomenmaan

kokouksen ryhmäjohto listoja vuoksi mutta hän oli toimittanut ennen eduskunnan kyselytunti Ja vuorossa olevalle puhemiehelle listan edustajista joille sopisi myöntää puheenvuoroja Perussuomalaisia

tässä julkaistu Lännen Median kysely jonka mukaan enää ole puolet Perussuomalaisten ydin joukosta kannattaa Timo Soinin jatkamista puolueen puheenjohtajana Suomenmaan neuvo että

sun edustajien on hyvä muistaa että vaalikausi ei ole vielä edes puolivälissä Energia kannattaa suunnata hallitusohjelman toteuttamiseen sisäisten valtapelin sijasta

että pohtivat Yhdysvaltain presidentinvaalit

Sanomat kirjoittaa että trampan kampanja on virtaa FB FB johtajalta trumpeter sähköposti tutkintaa nixonin watergate-skandaali ja demokraatit vaativat FB Jutta tietoja Trumpin yhteyksistä Venäjän johtoon

Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin on nyt vain tasan viikko aikaa kampanjoiden loppusuoralle tuli sähkö- ja kun ehdin johtaja James comey ilmoitti demokraattien Hillary clintonin sähköpostien uudesta tutkinnasta aikaisemmin kesäkuussa clintonin yksityisen tietokoneen sähköpostiin tutkinta lopetettiin eikä aihetta syyttämiseen löydetty komi antoi kongressille tiedon uudesta tutkinnasta vaikka oikeusministeriö oli siitä varoittanut Yhdysvalloissa on laki joka määrää että halli

eivät saa käyttää asemaansa vaaleihin vaikuttamiseksi

ratsastaa nyt viimeisen viikon clintonin sähköpostiin tutkintailmoituksen kaventaen entisestään syytteitä on näin Siis Kainuun Sanomat Keskisuomalainen otsikoi että uusin paljastus voi laskea valinta Yhdysvalloissa vaalitaistelun uusi käänne on ilman muuta clintonille haitallinen epäilysten ruokkimaan hämmennys hojo

yhä useampi äänestäjän jättää äänestämättä sekin voi olla tietoinen tavoite Näin siis Keskisuomalainen Iltalehti arvioi että FB johti suuren roolin Yhdysvaltain presidentinvaaleissa lehti arvioi että Yhdysvaltain presidentinvaalit maaliviivalle asti sekä Ville jatkuvat sekavissa tunnelmissa Hämeen Sanomat puolestaan arvioi että viikossa voi tapahtua mitä tahansa viikonlopun suuri ja Voitto on rajusti tuulettanut Etappi voittaja oli Donald Trump clintonille vahinko on jo tapahtunut täysin riippumatta uuden tutkinnon lopputuloksesta nähdään muun lehdet kiitokset Kaija

viime vuosien eläkejärjestelmä paisti Reijo vanne Hyvää huomenta Hyvää huomenta ja puhelimitse keskusteluun

maksavat odotettua vähemmän eläketuloa ja eläkeyhtiöt eivät yllä tuotto tavoitteisiin Reijo vanne Millaisia paineita suomalaiseen eläkejärjestelmän nyt kohdistuu tosi tyhmä kysymys tässä Eläketurvakeskus uudessa laskelmassa siitä että talouskehitys näyttää jonkin verran huonommalta kuin se näytti eläkeuudistusta tehtäessä ei kuitenkaan mitenkään dramaattisesti yksi näistä asioista on se että maailman rahoitusmarkkinoiden tilantekijä odotetaan alempia sijoitustuotto ja ja hiukan hitaampaa talouskasvua Jukka Pekkarinen tuorein

Miksi tähän nyt

ei oteta askel kerrallaan se nämä eläke tuotot Suomen eläke laskelmissa on lähdetty siitä että eläkerahastot saavat sijoituksilleen vuosittain 3,5 prosentin reaalituotto on nykyään markkinoilla Tämä ei ole onnistunut Reijo vanne Miksi ei kyllä se oikeastaan yksi markkinoilla vielä tää menneisyydessä onnistunut viimeisen viiden vuoden aikana viimeisen kymmenen vuoden aikana ei viimeisen viidentoista vuoden aikana ei viimeisen 20 vuoden aikana kyllä ettet näe tuotantoa vaihtelevat kaudesta riippuen ja hymy tai kolme ja puoli on kyllä ylitetty niinkuin pitkällä aikavälillä mutta nyt on kysymys meistä tulee tulevista tuotteista että niistä ei ole tässä Eläketurvakeskus Kela laskennassa uskallettu odottaa sitä että kaiken aikaa ja saataisiin tätä kolme ja puol tennis on siis 10 seuraavat oletettu olevan kolmen prosentin tasolle ja sen jälkeen kolmen ja puolen prosentin tasolla kuin tämä Reijo vanne

realismi ny jo kylläste luovuttamista todellisuuden edessä No ei Kyllä tekee kyllä tämä nyt ainakin realismin piiriin kuuluu tällainenkin puolentoista justiin siellä on myös Kato se ei muita skenaarioita huonompaan ja parempaa mutta mutta ei ei tätä voi väittää että tää olisi erityisen pessimististä tie oli töissä optimistista ja sitä paitsi niinku Jukka Pekkarinen ja tosson noi niin se maksun korotus painonen senkin väliaikainen toiseksi aika vähäinen kuitenkin että tämä ei ole ei ole vielä kovin dramaattista mitä tästä nyt seuraisi pysyi kuitenkin vielä että kuinka todennäköisenä pidätteitä työeläkeyhtiöt yltävät seuraavan kymmenen vuoden aikana tulla 3 prosentin tasolle ja No kyl mä nyt sitä pidän todennäköisenä jotain hyvin mahdollisena että että mitähän se on kuitenkin 10 vuotta aika pitkä aika että siinä johti monet sopeutumisprosessi mennään läpi jopa rahoitusmarkkinoilla kun siitä nyt on kysymystä Odotetaan sitä et miten tähän päästään yli tästä matalien korkojen maailma

mitä siitä sitten seuraa kun siitä päästään yli siis uskon kyllä että ihan hyvin voidaan tähän 3 prosenttiin päästä ja matalien korkojen maailmasta päästään yli No se on selvästi vähän vaikeampi se on jos ei päästä niin silloinkin voidaan se 33 prosenttia Saada mut tää ei varmaan aika moni odottaa että ei 10 vuoden päästä enää ole tässä samassa tilanteessa Missä nyt ollaan että matalimmat korot ovat negatiivisia Jukka Pekkarinen kun paineita heitetään eläkeyhtiöiden päässä Millaisia paineita se asettaa 4 eläkemaksuja jotka on kilpailukykysopimuksen jäädytetty kahteenkymmeneen 4,4 prosenttia vuoteen 2021 asti

yhden prosentti

mutta et enää sitä nosta painetta nyt tai edes lähiaikoina siihen eläkemaksu

belkits tomato vähän ajan päästä mutta Reijo vanne suurempi riski suurempi tuotto Miltä kuulostaa kyllä siihen suuntaan on pieniä askelia ole otettu viimeisen 20 vuoden aikana nettoeläke sijoitusten sääntelyssä että on annettu mahdollisuutta ottaa olla tuottohakuinen Pia joka samalla merkitsee että riskit osoittavat korkeampia ei tämä vieläkään on kansainvälisesti katsottuna niin tai varsinkaan tällaista niin vahingossa sitten eläke Maiden tilanteeseen katsottuna niin en ole mitenkään erityisen riskialtista tämä suomen eläke sijoittaminen et siinä mielessä ja vielä voidaan ajatella että ei ole ei ole pää katossa niin sanoakseni tässä asiassa otetaan lyhyt sivu hyppäys kun nyt tämä asia on ollut viime kuukausina esille Miten arvioit ex-kansanedustaja Kimmo Kiljusen kansalaisaloite työeläkeindeksi tuomista täysimääräistä ansiotason nousun kun Kiljunen perustaa uudistuksen osittain laskelmilla elää

yhtiöiden neljän prosentin tuotoista huomioida kaikki tämä puhe ime Reijo vanne No se on se menee höpöhöpö realismin puolelle ja sitäpaitsi se sekään ei riittäisi tähän rahoitukseen kestävä rahoituksen tämä neljän prosentin tuotto jos työeläke se olisi täysi palkka indeksikorotus että Jukka Pekkarinen

kysyn vielä toisen puolen tähän sijoitustuote ohella Siellähän joku jos ajatellaan että eläketurvakeskuksen laskelma on niin siellä oletetaan työllisyysasteen olevan myös yli 70 prosenttia ja paljon Puhutaan työelämä murroksessa ja siitä onko kaikille töitä tulevaisuudessa niin Jukka Pekkarinen poika ajatella niin että nuo laskelmat ovat liian optimistisia kuten osittain juurikin toimittajat Jari Hanski ja Teemu Muhonen tässä kirjassa eläketurva esittävät

Reijo vanne Miten vahva sukupolvisopimus Suomalainen eläkejärjestelmä on

yhteiskuntamaantiede täynnä kaikenlaisia sukupolvi sopimuksia koulutus ja terveyspalvelut pitkäaikaishoito ja eläkejärjestelmän yksi niistä eläke järjestelmä on eläkejärjestelmä on vaan ehkä enemmän lailla säädetty tällaiseksi sukupolvi sopimukseksi kuin niin kuin me muut järjestelmät ja se on tämä sukupolvi Sonckin oppisopimuksesta puhutaan yleensä silloin kun kysymyks tämmönen niin sanotusti jakojärjestelmä rahoitus eli että työssä olevat maksavat eläkkeellä olevien olevien jälkeen eläkkeitä eläkemaksu iloja saavat itse sitten vastaisuudessa seuraavalta sukupolvelta tässä meidän järjestelmässä Tämä on noin 75 prosenttia se toinen loppuosa 20 minuuttia sitten se on torstai rahastojen eläkkeiden varas ja tästä ei yleensä puuta sukupolvi sopimuksena vaikka maailmallakin vaikkakin Sakintie tolla tavalla on sukupolvisopimus tää paska ei ne sielt

tyhjästä tulevaan sieltä jostakin olla myöskin työn työntekijöitä jossakin päin maailmaa jossa ne tuotteet syntyvät Reijo vaneri eläkeuudistuksen joista uusin tulee siis ensi vuoden alussa voimaan on käytännössä kuitenkin leikattu myös tulevien sukupolvien eläkkeitä erilaisilla muutoksilla siellä on ollut Super superkarttuma leikkaamme elinaikakerroin ja ja ja muitakin yksityiskohtia Niin millä tavalla se vaarantaa myös sitä sukupolvisopimus the näitä jos katson nyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehty ja jälkeen uudistuksia niin kyllä siellä on uudistuksia tai leikkauksia jotka kohdistuneet kaikkiin sukupolviin että esimerkin juuri tämä paljon puhuttu taitettu indeksi niin eiköhän se koska niinku niinku tosi suuria ikäluokkia ja sitten sen jälkeen 2005 eläkeuudistus koska pyöreitä toisia ikäluokkien ja sen tämä tämä uudistus taas

2017 voimaan tuleva taas pääsee jo joitakin sukupolvia kaikilla on tapahtunut jotain tässä jos verrattaisiin 28 viiden vuoden takaiseen tilanteeseen ja sit on myös muistettava että nämä niin sanotut eläkeleikkaukset jolla myöskin sen seuraukset eläkemaksut ovat halvempia kuin olisivat olleet ilman lähetettä 25 vuotta sitten näytti siltä että tarvitaan 35 prosenttiin eläkemaksut ja nyt pärjäillään kahdenkymmenenviiden parannettiin maksulla ilmeisesti niin niin sinun myös tämä puoli Jukka Pekkarinen lopuksi minun sukupolveni usein eläkkeestä puhutaan niin että jos sinne eläkkeelle ikinä todella päästään ja ehkä Tämän takia Jari Jääskelä Teemu Muhosen kirjassa on erilaisia esityksiä on tasan eläkejärjestelmä eläkkeiden veroprosentti jota esitetty Miten te uskotte että millä tavalla eläkepäivistä unelmoi vien sukupolvien tulee varautua tuleviin uudistuksiin

työelämä

nopeus

Mitä voidaan turvata

Voidaanko jo olemassa olevien eläkkeesi koskee

näkökulma

ja heittona otin sen itsekin se Kiitoksia keskustelusta Jukka Pekkarinen ja Reijo vanne Kiitos kiitos

Tänään on niin sanottu vielä tietoja eniten ansaitsemista henkilöistä ja yhteisöveroa maksavista yrityksistä ylös

esimerkiksi että tulokärjessä ansiotuloissa on Supercell johto ja pääomatuloissa sen sijaan Juha Hulkko Jorma Ollila ja kai Hilden puhelimessaan nyt keskuskauppakamarin verojohtaja ann-mari Kemell Hyvää huomenta

Millaista informaatiota veropäivä kansalaisille tarjoaa

lisätiedot eli rakenteet Millaisia asioita teit sen luette Oletan että ainakin hieman vilkaiset myös tätä tulokärkeen ja sitä mitä nimiä sieltä löytyy

tanssiliikkeitä suuria tuloja sellosalissa

ehkä tuo mainitsemasi liittyä

lehdessä pääkirjoitustoimittaja Päivi Isotalus kirjoittaa että todellisuudessa julkisuus koskee vain niitä jotka eivät viitsi tai osaa kätkeä verotettavia tuloja Mitä Olette veroasiantuntijan mieltä

populistinen lähtökohta että et jos miettii niin

analysoida lopuksi maa joka yhteisöveron Himmennä niin Kumpaa verotietojen uutisointi teidän mielestänne ruokki enemmän taisteluun haluaa vai pohdintaa yhteiskunnallista kysymyksestä

lopuksi mediassa on tarjolla niin minulle se vastaa syötyä aika hyvin siitä Voisiko syväanalyysi ja tehdä

Kiitoksia näistä arviosta keskuskauppakamarin verojohtaja ann-mari Kemell

sitten on kolumnin vuoro valtion virkamiehenä pitkän uran tehnyt työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö paikalta Reilu vuosi sitten eläköitynyt Erkki Virtanen koulu noin Tänään valtion omistamisen vaikeudesta valtion omistajapolitiikka on jatkuvasti esillä julkisuudessa yleensä ongelma lehtisestä kertomuksia sian historian yhden version kun sen erinäisistä syistä aikalailla hyvin tunnet valtion moderni omistajapolitiikka sai alkunsa Ahon hallituksen toimista silloin päätettiin alkaa kehittyä valtion omistamia yhtiöitä koti markkinaehtoista toimintaa tavoite oli ennen kaikkea saada valtiolle rahaa toisesta myymälästä osia valtionyhtiöistä toisaalta pakottaa ne tulee ottamaan tuloksestaan jotain omistajalleen siis valtiolle

valtion yrityksen alettiin nimittää lainausmerkeissä oikeita hallituksia joissa siis oli myös firman ulkopuolisia ihmisiä toimitusjohtajaksi alettiin palkata ja taas lainausmerkit poiketa johtajia hallintoneuvostosta luovuttiin tai ainakin Missä tehtiin vallattomia

tästä pieni episodi fortumia mietin pörssiin asiat olivat kovin kiinnostuneita monet ulkomaiset sijoittajat yhtynyt kysyin kohteena oli aina hallintoneuvoston rooli Estääkö tämä äidin firman markkinaehtoisen toiminnan loputtomasti Selitin että ei ei sillä ole mitään merkitystä jatkokysymyksen tämmösen eläimen olemassaolon tarkoitusta en kyl mä niin paljon osannut sanoa kun miestä suomessakaan osannut kertoa

jotenki kai kuitenkin onnistunut koska varsinkin amerikkalaiset alkoivat ostaa sankoin joukoin

tasavallan hallituksissa oli myynti tulin käytössä jatkuva kärhämä

tähän tuskastuneena opetusministeriön silloinen kansliapäällikkö Matti vuoria ja valtiovarainministeri silloin budjettipäällikkö allekirjoittanut ehdottivat spontaanisti eteen investoidaan tämä raha takaisin elinkeinoelämää teki meille maan tutkimus ja kehittämis rahoituksen ja tasokorotus se meni heti läpi ministerit surustaan huokaisivat helpotuksesta kun ei enää tarvinnut jatkuvasti riidellä rahat menivät yhteiseen hyvään

aika tietysti kultaa muistot mutta minusta valtion omistajapolitiikka oli aika laadukasta niihin aikoihin kun se oli kauppa- ja teollisuusministeriön hoidossa kaksi hanketta meiltä tosin epäonnistui luultavasti juopuneiden Muusikoiden vitsinä perustava Pro Koskenkorva liike kaatoja Altian myynnin ja Pro Apulanta liike Kemiran Union yhdistämisen

historia on osoittanut että ne olivat todella kalliita epäonnistumisia mutta sanotaan että demokratialla on hintansa näissä tapauksissa hinta muodostuvia valitettavan korkeaksi

monivaiheisen ja jokseenkin epä-älyllinen jääviys keskustelu jälkeen valtion omistajapolitiikka päätettiin keskittää valtioneuvoston kanslian samalla perustettiin Solidium niminen yritys hoitamaan valtion pörssi omistuksia

tähän päivään mennessä en ole keksinyt mitä lisäarvoa se oli ihmistä on kenekään ollut

Sony toimitusjohtaja saikin äskettäin potkut Miksi vasta nyt voi kysyä ja miksi vain hän

Juri Järvisen koulun takia mitä mitä mitä Miksi on toistuvasti nimetty ministeri jolla takuuvarmasti ei ole ollut mitään tekemistä talousasioiden kanssa jälki on siis ollut sen mukaista

nykyisen hallituksen omistajapolitiikka ministeriöitä pääministeri Minusta se on virhe En tietenkään epäilys Sipilän talousosaamista päinvastoin mutta pääministerin rooliin Ei minusta koulu Ulla osaa tätä jatkuvaa pääosin pölhöpopulisti sitä muistia politiikka keskustelu

nyt valtion omistajapolitiikkaa Mulla on kuulemma taas huulista mä saan asiat on valmistunut lakiluonnos pääministerin kanssa jossa on siis pääministerin johdolla jonkinlaista Kohtalon ivaa lienee siinä että samassa pääministerin kanssa jossa juuri toimintansa aloittanut lakiesitysten arviointineuvoston on toivomuksesta lausunnon jonka mukaan Esitys on kelvoton eduskunnalle annettavaksi Saas nähdä kuinka tässä käy kun vastakkain ovat pääministeri ja pääministerin siis saman maan pääministeri

aloitin valtionyhtiöiden lyhyellä historialla itsellesi historia on Suomessa pitkään sata vuotta sata vuotta sitten ja Senaatti päätti ostaa Hensu kutsetin valtiolle Senaatti ja johti mun JK Paasikivi joka sattumoisin samalla oli myös Kansallis Osake Pankin pääjohtaja

syynä tähän alustan pidettiin saksaa joka halusi ettei firma ei ollut sillä vastenmielisten tahojen omistukseen mutta syitä taisi olla muitakin muutama suomalainen liikemies näki tässä tilaisuuden tiedä kulissien takana omaisuuksia ja Janin tekikin

Mitäpä muuta kerrottavaa tuolta ajalta eduskunta valitti että se ei saa riittäviä nyt valtionyhtiö sinne hoitoon tarvittavia tietoja ja Marko Kajander myöhemmin kolminkertainen pääministeri vaati että valtion yhteinen taas siitä on pantava kunnolla töihin vaikuttaa jotenkin tutulta näin kolumnisti työ- ja elinkeinoministeriön pitkäaikainen kansliapäällikkö Erkki Virtanen seuraavaksi Yle Uutiset kello 9 sitten musiikkia Muistojen bulevardilla Minä olen Olli Seuri Oikein hyvää päivänjatkoa

9 toimittaa Monna Tervo Hyvää huomenta viime vuoden verotiedot on julkistettu pääomatuloja kertyi eniten Elektrobit yhtiön perustajalle Juha Hulkko kaikkia 45,3 miljoonaa euroa ja Nokian entisellä johtajalle Jorma ollilalle 40,5 miljoonaa euroa ansiotulojen kärjessä ovat peliyhtiö Supercellin perustajajäsenet toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja Mikko kodisoja Paanasen tulot olivat noin 12 miljoonaa euroa ja kodisoja noin 10 miljoonaa euroa Supercellin pelikehittäjä Lasse louhento listan kolmas noin seitsemän Miljoonan euron ansiotuloilla suomalaisen keskiansio on noin 41000 euroa vuodessa lisää verotietoja on

Sändningar

 • ti 1.11.2016 8.10 • Yle Radio 1

Avsnitt

 • Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Ulkoministeri Timo Soini. Populismi taloudessa, filosofian dosentti Thomas Wallgren Helsingin yliopistosta ja kauppatieteiden tohtorii, Åbo Akademin tutkija Christer Lindholm. Kolumni, Erkki Virtanen. Juontajana Jakke Holvas.

 • Timo Soini puoluejohtajana jo 20 vuotta, kaipaako Soini ja puolue jo vaihtelua? Yliopistonlehtori Emilia Palonen ja tietokirjailija Risto Uimonen arvioimassa. Valkoisessa talossa uusi isäntä, löytyykö Donald Trumpille vertaista historiasta, vieraana tutkija Markus Kantola.
  Kaikkien luovuus pitäisi hyödyntää ja työntekijöitä kuunnella enemmän, sanoo kolumnisti Heidi Hammarsten.
  Toimittajana Päivi Neitiniemi. 

 • Trumpin talouspuheiden vaikutuksia kauppapolitiikkaan pohtii Saila Turtiainen EK:sta.
  Autoveron tilalle tiemaksut, tiet yhtiöitetään, Bernerin mallia arvioivat Ari Jalonen PS, Krista Kiuru sdp ja Mirja Vehkaperä kesk.
  Elintarvikevienti voi olla Suomen maatalouden kohtalon kysymys, viennin ongelmia ja mahdollisuuksia arvioimassa Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitosta.

  Toimittajana Sari Huovinen.

 • Haastavatko Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen tosissaan, vai onko puheenjohtajakiertue vain puolueen mainosprojekti? Kisaajat Ykkösaamun tentissä. Epäonnistuiko valtion virastojen alueellistaminen, vai mistä Fimean tapaus kertoo, ylijohtaja Kirsi Varhila STM:stä.
  Ranskassa puhuttavat pakkanen, brexit ja presidentivaalit.
  Toimittajana Sakari Kilpelä.

 • Mitä tehdä, kun kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat eivät halua palata kotimaahansa. Mitä velvoitteita Suomella on laittomia kohtaan, pohtimassa Li Andersson Vasl, Mika Niikko PS ja Ben Zyskowicz Kok. Britannian EU-eron poliittisia ja taloudellisia seurauksia arvioivat EK:n Janica Ylikarjula ja UPI:n Juha Jokela. Haluammeko vetäytyä syrjään vielä seuraavatkin 100 vuotta, kysyy kolumnisti, poliisi Marko Kilpi.
  Toimittaja Päivi Neitiniemi.

 • Voittajat ja häviäjät, sosiaali- ja terveysuudistuksen vaikutuksia maakuntien talouteen arvioi kuntatalouden asiantuntija Eero Laesterä.
  Valoa näkyvissä maailmantaloudessa, mitä sanoo IMF. Kiinan rakentamat keinosaaret koettelevat Kiinan ja Yhdysvaltain välejä. Kiina-tutkija Teemu Naarajärvi ja toimittaja Kirsi Crowley haastateltavina.
  Amis on huikea opinahjo, sanoo kolumnisti Paula Takio.

  Toimittajana Sakari Kilpelä.  

 • Sipilä pitää omistajaohjaussalkun. Pääministerin linjaukset ja jääviys mediaraadin puntarissa, mukana Talouselämän Emilia.Kullas, Maaseudun Tulevaisuuden Jouni Kemppainen ja HS:n Piia Elonen.
  Pormestareita on vielä vähän, kiinnostaako kuntajohtajuus jatkossa? Kehityspäällikkö Jarkko Majava Kuntaliitosta sekä poliitikot Tatu Rauhamaki kokoomuksesta ja Olli-Poika Parviainen vihreistä keskustelmassa. 
  Populismille vastareaktio, kolumnisti Jari Ehrnrooth.

  Toimittajana Jari Niemelä.

 • Sisäministeriö arvioi, että Suomeen saattaa jäädä noin kymmenen tuhatta paperitonta, eli kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Eilen kerrottiin, että Espoo on tehnyt suunnitelmat sen varalle, että laittomasti Suomeen jäävät tarvitsisivat hätämajoitusta. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg sanoi Ykkösaamussa, että viranomaiset tekevät kaikkensa, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saataisiin lähtemään vapaaehtoisesti takaisin kotimaahansa. Toimittaja on Päivi Neitiniemi.

 • Puhuttaako Trump? Entä ympäristöongelmat? Miksi venäläisnaiset ovat kiinnostuneita kiinalaismiehistä? Venäjän ja Aasian kirjeenvaihtajamme Kerstin Kronvall ja Mika Mäkeläinen vastaavat. Kestra irtautui
  Fennovoiman ydinvoimalan rahoituksesta, missä kantimissa hanke on, vihreiden Emma Kari, keskustan Mauri Pekkarinen ja professori Esa Vakkilainen arvioimassa.

  Ysärikatsauksessa muun muassa valtakunnansovittelija Jorma Reinin uran nolosta lopusta.

  Toimittajana Päivi Neitiniemi

 • Yritystukia on vaadittu karsittaviksi, mikä on pienten ja keskisuurten yritysten näkemys, vieraana johtaja Jouni Hakala EK:sta. 
  Saadaanko kahtiajakautunut Kypros yhdistettyä? Ruotsia ja Viroa koskevissa keskusteluissa on korostunut turvallisuus, mitä muuta naapureille kuuluu, Baltian ja Ruotsin kirjeenvaihtajat Marjo Näkki ja Hannele Muilu kertovat.

  Toimittajana Sakari Kilpelä.

 • Obama jättää jäähyväiset, mitä hän sai aikaan, arvioimassa Kristiina Helenius Amchamista ja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta Instituutista.
  Suomessa on satoja vaarallisia urheiluhalleja, miksi ja mitä pitäisi tehdä, vieraina tarkastusinsinööri Jouko Lamminen Vantaan rakennusvalvonnasta ja yli-insinööri Jukka Bergman Ympäristöministeriöstä.
  Rysky Riiheläinen ennakoi kolumnissaan epävarmoja aikoja.

  Ykkösaamun juontajana Jakke Holvas.  

 • Voivatko kehitysyhteistyö ja vienninedistäminen kulkea käsikädessä? Vieraana ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.
  Noudattaako Iran ydinohjelman rajoittamissopimuksen velvoitteita? Valvojat koolla Wienissä.
  Länsimaissa arabimaailma nähdään yksipuolisesti, väittää islamin tutkija Maria Pakkala. Ekonomisti Anne Brunila patistaa suomalaisia rohkeisiin ratkaisuihin. Toimittajana Päivi Neitiniemi.

Klipp

 • -Liikenneministeri Berner halusi pitää valmistelun tiukasti käsissään ja valtiovarainministeriö joutui odottelemaan. Kokoomus ja perussuomalaiset eivät sitoutuneet sisältöön. Olisi auttanut, jos valtiovarainministeriö olisi ollut virallisesti tässä selvityksessä mukana. Uskon, että hallitus on toimintakykyinen tästä huolimatta, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo.
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin liikenneselvitys kaatui maanantaina. Pääministeri Juha Sipilän mukaan liikenneverkon kehittämistä mietitään seuraavaksi rauhassa hallituspuolueiden kesken, ennen kuin seuraavista askelmerkeistä päätetään. Toteutetaanko liikenneverkon muutokset vielä tämän hallituksen aikana? Vastaamassa valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Toimittaja on Jakke Holvas.

 • -Trump kuulosti enemmän Trotskilta kuin republikaanien presidentiltä, sanoo tutkija Markus Kantola.
  Yhdysvaltain 45. presidentti aloitti työnsä samalla, kun muu maailma miettii, mitenköhän tässä oikein käy. Entä miltä presidentti Trump vaikuttaa, jos häntä vertaa historian saatossa olleisiin muihin Yhdysvaltain presidentteihin? Yhdysvaltain politiikkaan ja johtamiseen erikoistunut tutkija Markus Kantola on Päivi Neitiniemen haastattelussa.

 • -Jussi Halla-aho on vaikea vastustaja perussuomalaisten puheenjohtaja Soinille. Halla-aho edustaa tuoreutta. Pystyisikö fiksu ja älykkö Halla-aho vetämään kansanjoukkoja mukanaan, pohtii Risto Uimonen.
  - Halla-aho ei ole populisti lainkaan vaan voimakkaasti yhden asian poliitikko. Se on hänen ongelmansa ja Soinin vahvuus. Perussuomalaiset ovat selviytyneet hallituksessa melko hyvin, vaikka kannatuksesta on lähtenyt ilma pois, sanoo Emilia Palonen.
  Perussuomalaisten kannatus on vajonnut alhaisimmilleen sitten vuoden 2010, ja 20 vuotta puoluetta johtanut Timo Soini on saamassa haastajan. Politiikan asiantuntijat yliopistolehtori Emilia Palonen ja tietokirjailija Risto Uimonen arvioivat puolueen tilaa. Toimittaja on Päivi Neitiniemi.

 • -Tällä hetkellä maailmalta on vaikea löytää helppoja ja hyviä vientimarkkinoita. Kiinan talouden kasvu alkaa heiketä, Venäjä on vahvasti suojaamassa omia markkinoita ja nyt Usa on käpertymässä sisäänpäin. Negatiivinen kierre voi johtaa kauppasotaan. Olemme täällä Suomessa aika vaikeassa raossa, pohtii kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen.
  Millaista kauppapolitiikkaa Trumpilta voi odottaa? Yhdysvalloissa Valkoinen talo saa tänään Donald Trumpista uuden isännän. Onko mies puheidensa mittainen, ja jos on, miten se vaikuttaa maailmankauppaan ja Suomen vientiin? Asiaa valottaa kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Toimittaja on Sari Huovinen.
  Kuva: EPA/Justin Lane

 • Sosiaalidemokraattien puoluekokous järjestetään 3.-5. helmikuuta Lahdessa ja huomio siellä on puolueen uuden puheenjohtajan valinnassa. Kampanjan ollessa puolessa välissä Antti Rinne, Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen olivat Ykkösaamun Sakari Kilpelän tentattavana. Tentin lisäksi puhuttiin Bernerin väyläyhtiö-suunnitelmista.

 • Merja Kyllönen toimi Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin edeltäjänä. Ykkösaamussa hän kertoi mielipiteensä liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmista

 • -Britannian jättäytyminen pois sisämarkkinoilta on brexitin merkittävin asia Suurin kysymys on, millainen vapaakauppasopimuksesta tulee. Se tulee olemaan vuosien prosessi, sanoo ohjelmajohtaja Juha Jokela.

  Koko Eurooppa taisi pysähtyä eilen iltapäivällä kuuntelemaan, mitä Britannian pääministeri Theresa May kertoi maan brexit-tavoitteista. Ennakolta puhetta kuvattiin hänen tärkeimmäksi pääministerikautenaan, joka tosin kestänyt vasta seitsemän kuukautta. Entä puheen tyyli ja sisältö?
  Keskustelemassa ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista ja johtava asiantuntija Janica Ylikarjula Elinkeinoelämän keskusliitosta. Toimittaja on Päivi Neitiniemi.

 • -Trump toimii johdonmukaisesti tavalla, joka tuotti vaalivoiton. Arvot, joita Trump viljelee, eivät vastaa eurooppalaisia arvoja sivistyneestä käytöksestä, pohtii kansanedustaja Erkki Tuomioja.

  Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump piti keskiviikkona odotetun tiedotustilaisuuden. Edellisestä on aikaa puoli vuotta. Tällä välin Trump on twiitannut, avustajiensa mielestä liiankin ahkerasti, sekä suostunut muutamaan haastatteluun hänelle myötämielisissä uutisvälineissä. Selvisivätkö Trumpin aikeet eilisessä tilaisuudessa, sitä arvioi Sdp:n kansanedustaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Toimittaja on Ykkösaamun Sakari Kilpelä.

 • Asiantuntijan arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä satoja urheiluhalleja, joiden turvallisuudesta ei voi mennä takuuseen. Vuonna 2013 helmikuussa Laukaassa romahti ratsastusmaneesi, 10-vuotias tyttö kuoli. Silloinen ministeri vaati lakia, joka estää vastaavat tulevaisuudessa. Laki saatiin ja keväällä 2015 annettiin määräaika, johon mennessä hallit pitää tarkistuttaa. Marraskuussa 2016 Porvoossa Kokonniemen nuorisojäähalli paljastui niin vaarallisiksi käyttäjille, että Porvoon kaupunki sulki hallin. Voiko urheiluhalleissa käydä turvallisin mielin? Pitäisikö perustaa kansallinen rekisteri tarkastetuista halleista?
  Haastateltavina ympäristöministeriön yli-insinööri Jukka Bergman ja teräsrakenne-asiantuntija, Vantaan rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri Jouko Lamminen. Toimittajana Jakke Holvas.
  Kuva: Laukaan romahtanut ratsastusmaneesi. Leena Petman/Yle

 • -Obama on ollut suuri inspiroija ja oraattori. Tämä Obaman jäähyväispuhe kuuluu hänen suurien puheidensa joukkoon, sanoo amerikkalaisen kauppakamarin Amcham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius.
  -Obaman retoriset puheet eivät aina natsanneet yhteen hänen tekojensa kanssa. Michelle oli jopa Obamaa parempi puhuja, muistuttaa ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.
  Presidentti Barack Obama piti tiistaina Chicagossa ja Suomen aikaa viime yönä jäähyväispuheensa.
  Ykkösaamussa luonnehdittiin puheen kokonaissävyä toimittaja Jakke Holvaksen johdolla.
  Kuva: EPA/Stin Lane

 • Media kertoo arabimaista ainoastaan pommi-iskuista ja levottomuuksista, muu jätetään kertomatta, sanoo islamin tutkija Maria Pakkala. - Länsimaissa on hyvin homogeeninen kuva arabimaailmasta, vaikka alue on hyvin laaja, monikulttuurinen ja moniuskontoinen, hän kuvaa.
  Naisen asema arabimaailmassa on Pakkalan mukaan heikko paitsi huonon talous- ja turvallisuustilanteen takia myös kulttuurisista syitä. Perusoikeuksien puutteen vuoksi osa arabinuorista unelmoi elämästä länsimaissa, mutta kuva lännestä on epärealistinen, hän sanoo. Toimittajana on Päivi Neitiniemi. Kuva: EPA/MAZEN MAHDI

 • Pilaako eliitti Suomen, pohtii yhteiskuntatieteiden tohtori, e2-ajatuspajan johtaja Karina Jutila tänään 9.1.2016 julkaistavassa kirjassaan. Someajan kärjekäs keskustelukulttuuri heikentää luottamuspääomaa ja poliitikkojen kykyä toimia yhdessä, väittää Jutila. Hän kysyy, mikä on eliitin asema tällaisessa toimintakulttuurissa - pystyykö se hillitsemään sitä vai ruokkiiko se jopa sitä.

Lyssna också