Ykkösaamu

Uusi eläkejärjestelmä vaikeuksissa jo syntyessään?

 • 50 min
 • tillsvidare

Valdain tapaaminen, kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto, Tampereen yliopisto ja tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti. Eläkejärjestelmän paineet, TELAn johtava ekonomisti Reijo Vanne ja valtiovarainministeriön entinen ylijohtaja Jukka Pekkarinen. Veropäivä, Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamarin veroasiantuntija. Kolumni, Erkki Virtanen. Toimittajana Olli Seuri.

Automatisk taligenkänning

ykkösaamun aiheita tänään maailman Katseet olivat viime viikolla Ruotsissa jossa kokoontui valdai Club osittain suljettujen ovien takana hetken kuluttua keskustelukerho on kulisseihin kurkistetaan kahden asiantuntijan kanssa Aamulehti katsauksen jälkeen selvitetään Miksi eläkejärjestelmä tuntuu vaativan hienosäätöä vaikka tuorein uudistus Khan ei ole

voimassa sen jälkeen pohditaan Millaista tietoa veropäivä

on kenellekkään ollut aihetta voi kommentoi

mukana tulevat maailman R

mitä valtaa Sulje työt näistä aiheesta keskustelemassa nyt kansainvälisen politiikan

Museotie Markku kangaspuro Helsingin yliopiston aleksanteri-instituutti Stubb Hyvää huomenta Huomenta Huomenta olette molemmat olleet waldheim kutsuttujen joukossa Pami Aalto kahdesti aiempina vuosina ja Markku kangaspuro nyt viime viikolla suljetut ovet ja salamyhkäisyys on nostettu ehkä tietoisesti aineisiin Markku kangaspuro Miten arvioida Kuinka vapaata keskustelua keskustelu oli kyllä aika monipuolista ja siellä esitettiin ihan yhtä kovaa kritiikkiä myöskin venäjää kohtaan tai osallistujat taholta kuin voimme lukea mistä tahansa lehdestä täällä että Siinä suhteessa tässä kysymys siitä että osa tapahtuu suljettujen ovien takana luottamuksesta keskustelen osa sitten avoimesti niin kauhean paljoa eroa on käytävä keskustelu tulisesti omaluukku vielä Samilta Miten te olette kokenut tuon keskusteluilmapiiri

keskusteluilmapiiri on todellakin juuri sen kaltainen Mitä Markku kangaspuro tuossa juuri luonnehti sinun ehkä sellainen sivujuonne että vuosien mittaan on on haluttu pyrkiä valtaan järjestävien tahojen toimesta pois sen tyyppistä toimintaa sekä kuin länsimaiset asiantuntijat tulevat neuvomaan Miten Venäjän tulisi järjestää asiansa ja Venäjän presidentit tulee kuunnella kitkeriä kysymyksiä Venäjän ihmisoikeustilanteesta enemmän siihen suuntaan että Keskustellaan yhteisesti globaaleista kysymykset jossa myös Venäjä on mukana ei vain Venäjästä mitä vaan muuttanut keskustelu sisältää No se on just muuttanut huoltoasemat ikäänkuin osittain päälaelleen että kyseessä ei ole enään enää sellainen länsimaisten ikään kuin Venäjän hallinnon neuvonantajien keskustelutilaisuus venäläisten johtajien kanssa ja heidän tuottamansa raportit venäläisille johtajille

mene valtion johtajille vaan kyseessä on enemmänkin tämmönen niinku mikä kun davosin tapainen mielipiteenvaihtoa avoimemmin Ehkä se näkyy juuri juuri tämä puoli siinä korostuu ja sävy konkretisoituu muun muassa siten että tähän ikään kuin valtaan avautuminen maailmaan Siinä suhteessa kuin maailmakin on paljon suurempi kuin pelkkä Venäjä että se oli aika näkyvä rooli näillä näillä tuota asiasta tulee Millaisia nousevien talouksien ja ja ja nousevien Maiden asiantuntijoilla ja ja heillä oli aika paljon sanottavaa siitä että Mitä maailmalla tapahtuu ja Venäjän paikka Kyllä asettuu sinä ehkä jopa oikealla tavalla niin sitten maailmaan kuin siinä että oltas keskitytty joka pelkää venäjää kysymyksiin ja Venäjän kautta maailman tarkastelemiseen et et siinä mielessä että on tietyllä tapaa Tää on ihan mielenkiintoinen asetelma se tosin testi poistanut sitä että se oli esimerkiksi guldurin puhumassa hyvin kriittiseen sävyyn

Venäjän talouspolitiikasta ja sen perusongelmia ja ja hänelle esitettiin erittäin suuria kysymyksiä ja ja ja sekä politiikasta että talossa talouspolitiikasta ja Hän antaa kyllä hyvin suoria vastauksia myöskin katu tähän ensimmäisenä näitä sisällöstä Millaista valoa Venäjän taloudessa nähtiin ratkaisija

No se kävi tietysti hyvin selväksi että venäläiset viettävät itse ihan ilman meidänkin Media ja julkisuutta että heillä on erittäin isot ongelmat taloutensa kanssa Ja kyllähän se sieltä tulee läpi sekä ministeritasolla että sitten asiantuntija tasolta taloudella ei mene mene hyvin sitä voidaan ongelmallisuudesta verrata joihinkin hankalimpia tilanteisiin Euroopan unionin jäsenmaiden talouksien suhteen tosi Venäjän velkaantuneisuus ei ole yhtä suurimmat episode rakenteellinen ongelma sinä tietysti on ennen kaikkea se Ettet sormi riippuvainen Energia pienistä raaka-aineiden pienistä ja se mihin miten ne yrittävät siitä ulos päästä niin sitten lähinnä nyt kolme suuntaa to nousi esille Yksi on se että pyritään panostamaan niihin harvoihin teknologia kehittyneemmän tuotannonalan joita heillä on valitettavasti aseteollisuus koulu

niistä ja sitte siel on ydinvoiman vienti josta Suomessakin Olemme keskustelleet toinen on sitten talous yhteistyökumppanina kumppanimaiden ja suuntia monipuolistaminen elikkä aika epätoivoisesti kiinni ja päättäväisesti Aasian suunnan ja näiden nousevien talouksien hakeminen tässä ja sitten kolmantena budjettileikkaukset ase teollisuudesta eläkkeiden eläke menoista ja se budjetista ja eläkkeen menoista ja ja veropohjan laajentaminen vietettyjen näin Sen vois niinku lyhyellä lyhyellä miehellä klausuuli la kertoa Japani on todella t-testi energian puolen asiantuntija Jossu

että tällä hetkellä tuo on Venäjän ja Euroopan suhde jos katsoo tätä taloutta Energia No milloin alkaa koko aika vaikea tilanne Venäjällä Itse asiassa ne pyritään aika kovalla vauhdilla lisäämään monissa eri jäsenmaissa Joko tuontia maakaasun ja öljyn tuonti ja muualta maailmasta samaan aikaan kehittäminen aggressiivisesti uusiutuvan energian politiikkaa ja hallitsemaan paremmin energian tuottaja koulutus hoitosuhdetta jolloin se neljän sadan miljardin fossiilisten polttoaineiden lasku vuosittain ei luussa pienenisi hieman ja Venäjän rooli tässä suhteessa on nopeampi kutistuvat Mitä me muutamia vuosia sitten ajateltiin että Venäjä Etsi aktivisti uusia asiakkaita asia suunnalta tosin ongelma on edelleen infrastruktuuri Siellä suunnalla ei kävele oikein myyntikanavia satamia putkisto ja mietin putkistoja vielä kohtuullisen rajallinen määrä joten ne asiakkaat sillä asiasanalla näyttelee 110km pinnan roolia noin keskimäärin vähän tuotteesta riippuen

tällaiseen Markku kangaspuro sillä valdai sää on paneuduttiin siel oli useampi Energia ja teknologiayhtiön myöskin johtoon kuuluva henkilö keskustelemassa sekä tulevaisuuden teknologiasta sen vaikutukset yhteiskuntaan tästä ison kuvan muutoksesta muutoksesta mutta tota noin sitten myöskin myöskin näitä energiakysymykset ja Talous kysymystä Ei siellä mitään tommosia

käytännön ratkaisuja nyt sitten se tietenkään tullut eikä se väkisellä sellasta sellasta ollut eikä keskustelut ollut tarkoitettu edes sellaisia muut teette suuntaviivat kutepa Mitä sä sanoit sen sanoin että etet suuntaa suunta näkyä teet samalla tavalla kuin globaalisti Yhdysvaltojen osalta ja myöskin täällä Euroopassa Katsotaan tohon nousevaan asia Tyynen valtameren alue kasvu alueisiin kylä Venäjällä on tapahtunu osittain osittain juuri Eija pelkästään riippumatta Ukraina ja Syyrian ja lännen ja Venäjän kiristyneestä väleistä johto riippumatta siitä kiinni niin siirtymäajat katseen siirtämistä sinnepäin ja se oli testi kiinnostava että että myöskin näistä asian kehittyneissä talouksissa niinkö Japani sekä poliittisten suhteiden osalta silloin tapahtuu nyt kaikennäköstä sillon paljon pitkän aikaa jo käyty neuvotteluja Japanin pääministeri aben ja ja tota Venäjän johdon välillä vierailuista ja suhteiden kehittämisestä

talouden että politiikan tasolla ja sit sieltä tulee kaikenmaailman korjaa Indonesia Malesia ja sen sellaiset ja Intian kanssa suhteet on aktiiviset hyvinkin paljon mutta niinku tota mä sanoin kyllä tää infrastruktuurin ongelmat ja siitä että alotetaan jatketaan melko matalalta tasolta niin se tuottaa ja se on pitkän perspektiivin projektien niinku siinä mitään näkyviä tuloksia saadaan aikaan jos sillä saadaan aikaan ja sehän ei ole tietenkään Ykspuolista Eikä pelkästään Venäjän käsissä oleva viime viikolla täällä ykkösaamussa keskusteltiin maailmanjärjestyksestä järjestyksiä murroksesta Mikä keskustelu perusteella Martti koskenniemen Teppo Turkin kanssa pystyy tulkitsemaan esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen syntyneiden järjestelmien tai Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen syntyneet järjestyksen tai millä Rajala Tommi Läntisen maailman kriisinä Pami Aalto Miten te näitte tällaiset Suuret linjat

tällä hetkellä hän Venäjä Nyt on on semmonen mun osalta toinen on menossa murros jossa nousevien valtojen ikään kuin esim marssi on hivenen tyrehtymään ja Monet niistä eivät kasva niin paljon kuin muutamia vuosia sitten länsimaat ovat Tietyssä mielessä pikkuisen ikään kuin iskemässä takaisin koska niissä on varsin voimakkaita yhtiö teinillä edelleen on varsin voimakas kontrolli maailmankaupasta että ikään kuin muutos ei ole ihan niin nopea kuin muutamia vuosia sitten kuviteltiin ja tässä mielessä niinku tilanne on järjestivät yönä myös Venäjän näkökulmasta Venäjä Tosin ei kuulu ei näyttäisi kuuluvan niin voittajan tällä hetkellä koska sen vientituotteet ovat pääasiassa toistoissa sellaisia joiden tulevaisuudennäkymät ovat sopineet niinku niinku kiihtyvää vauhtia Eikä kun hupenemassa Markku kangaspuro siellä Moi tässä keskusteltiin siellä oli yhtenä aiheena tällainen kontrafaktuaalinen aihe Mitä jos Neuvostoliitto ei olisi hajonnut

Joo se oli kyllä ja mielenkiintoa tietyllä tapaa oireellinen ei oireile niin siinä mielessä että Putinista olisi yhtäkkiä kehkeytynyt Bernie Sanders lines sosialisti vaan vaan siinä mielessä että se oli hyvin johdonmukainen ajattelutavan syö jatkumo siitä et Venäjällä on testi pitkään puhuttu siitä Neuvostoliiton romahduksesta siinä merkityksessä on ollut Tapio valtakunnalle valtiolle valtio ei kukaan valtion johtaja haluaa omaa valtakuntaansa jakaa eikä pienentää ja heikentää ja tätä tätä hän Venäläiset ovat puhuneet liberaalista oppositiosta Putinin lähtien ja pitäneet sitä vuosisadan tai vuosituhannen strategiana ja tästä siellä nyt pääasiassa Puhuttiin ja pohdittiin sitten niitä että olisiko tämmönen reformi en tiedä hitaamman kehityksentie ollut järkevämpi Evolution pienellä puhutaan erittäin paljon Revolution vallankumouksia mullistuksia vastaan Siis

Veikkaus ja evoluutio on se mitä nyt kaiken ja eri näkökulmista pyritään yrittää Niin korostamaan painottamaan ja se on tietysti vähän erilainen kuva Kun mistä meidän odotusarvo Anette Taina Venäläiset on parrikaadi jos se Putinia vastaan nyt jotain muuta vallankumousta tekemässä ja se on se mitä ne nyt yrittää mikään kun luoda tämmösen henkenä niin tuossa tämä kysymys oli sen takia mieleen että kun Pami Aalto Mainitse tämä järjestäytymättömien ja millaisia vastauksia kun tiedetään että suurvaltojen suhteet ovat huonot tällä hetkellä Venäjä katsoo sinne Kiinaan päin jotkut ei tässä mainittuja eu-tason Yhdysvaltain kanssa on monessa yhteistyössä niin Millaisia vastauksia Valde klubilla tähän maailmaan etittiin

Venäjä haluaa olla mukana pyrkii luomaan tilanteen jossa se olisi mukana integraatio prosesseissa mutta ne näkee sen määrittelee sen sitten että että että Luomala omat integraatio processing prosessinsa ehkä nyt sitten tällä hetkellä kaksi nuorta annotation kautta jossa toinen on tää Euraasian Unioni joka nyt on jossain määrin hankalassa tilanteessa ja jäissä se Ukrainan kriisin vuoksi ja sen takia ettei näköala takalana ole Ukraina liittymistä ja sitten toisaalta sillon Shanghai cooperation organisation joka on tää Valpperin terveysministeriö organisaatio perustettu mutta jonka puitteissa on nyt jätetty yhteisiä sotaharjoituksia myöskin Kenen kanssa Tyynen valtameren alueella joka tuotu ottaa aika ikäviä perspektiivejä sitten tulevaisuutta jos tämä kehitys jatkuu muutettu se ajatus on jatkot maailma on muuttunut moninapa seksi on monia eri integraatio prosesseja sisältäväksi Venäjän luoda asetelma jossa se integraatio prosessit

ratkaisut jossa se on mukana saavat oman sana valtansa tässä globaalissa uuden järjestyksen luomisessa ja sillon ne pysyvät ikään kuin tässä samantapaisesti kun YK turvaneuvosto sä pysyviä jäsenmaiden päätäntävalta kultapossukerho Sanni mukana myöskin maailman asioiden järjestämisessä vaniljalta tämä elävä yksinkertainen yhtenä ei oikeestaan tää vaan tää kovin tämänvuotinen ja viimevuotiset kokoontuneet ovatkin merkki siitä että koska Venäjän presidentille venäläisillä johtajan ylipäätään nykyaika pitäs joka harvoihin isoihin foorumin sanktioista johto niitäkin voidaan järjestää se pitää ylläpitää when

helpot vähän kyllästynyt valtaa formaattiin ja nyt taas Se on semmonen Kanadassa Venäjä saa jokivene arvovaltaisia vieraita ja saa ääntään kuuluviin ette halua jatkaa sitä ja sitten myös kirja se että clubia pyörittävät enemmän tykkää kun media hallintaa harjoittavat henkilöt eivät käy kun poliittiset kommentaattorit ja tutkijat vaan nimenomaan median ammattilaiset

vaikuttaa myös Vantaa Clubin kautta ehdottomasti pyrkimys vaikuttaa Tottakai Venäjä haluaa Eikä kun valtion voimakkaammin mukana valtaa kupin toiminnassa kuin aikaisemmin ja sitten se tuo mies kuvilla itselleen enemmän arvovaltaa Venäjällä on hyvin tärkeätä vauhtia mukana yritystoiminnassa ja kaikki laidassa Venäjän hävittäjä läsnäolossas kansainväliset se on korostanut viime vuosina miten ne on uskottavin pidätte näyttää Venäjän ajatuksia siitä että voisin Euraasian Unioni nousin näet tämän Shanghai cooperation organisation in kautta Venäjä pyrkii laajentamaan nyt ja vaikutusvaltaisimmista Marko muodostumista clubista niin Shanghain organisaation tietyllä tavalla rajautunut ikään kuin Turvallisuus ja Ronja kysymysten tarkasteluun tietyntyyppiset tulla Skypelle tarkasteluun Euraasian Unioni on ikäänkuin lähti liikkeelle todella isona ja kiinnostavana vähänkin joku ikäänkuin kuljetettiin kerrankin onnistuin entisen Neuvostoliiton alueella mutta kuten Marko totesi Sekin on ohjautunut kovin

vaikeuksien kuten niin moni edeltäjänsä aikaisemminkin ongelmaan on ikään kuin se epäsuhta Venäjä on niin iso ja sen kumppanit ovat niin pieniä ja tästä on vaikea saada uskottava integraatio Passion aikaiseksi sillä alueella Mitä tämä tarkoittaa

suhteen aikana sillä Vantaa kylpylä varmasti Puhuttiin syyriasta ja Ukraina Sticky musta ja kykyä mielenkiintoisimmat puheenvuoron tässä suhteessa esitti kiinalainen shanghailainen professori joka joka tota käytti muutenkin siellä monia Fix ja puheenvuoroja hän tuote suomalaiset ei ikinä ikinä sit se puhuu Kiinan noususta vagina paluusta siihen mihin missä se pitkällä perspektiivillä historia perspektiivillä on ollut suurvaltana ja merkittävänä toimi enää samalla tavalla Häkkinen kehotuksen saat tarkastella Euroopan nykyistä Kriisi ja Venäjää ja lännen kriisi on se että älkää katsoko viimeistä kymmentä vuotta Katsokaa mieluummin viimeistä 25 40 vuotta sen jälkeen tää tilanne näyttää aika tavalla erilaiselta ja myöskin tulevaisuuden perspektiivit siitä että miten mitkä on tärkeitä asioita mitkä pitäis ratkaista ne Näyttää toisin näköisiltä ja ja kysy niinku mun johtopäätös on joka tapauksessa Eurooppa meinaa omat ongelmansa ratkaista laajasti

mutta ei niin ei Niin ei täs oikeen muuta vaihtoehtoa tietenkään ole Kun päästää ulos tästä tilanteesta että se toinen vaihtoehto Tank riisin ja ja suhteiden Crazy Christmas ota Heikkiä menee heikkeneminen johtaa koko Euroopan globaalin aseman heikkenemiseen ja kielteisiin tuloksiin ja ja ja Siinä suhteessa tässä pitäisi ainakin yrittää ottaa tällänen strateginen perspektiiviä tähän liittyen presidentti Tarja Halonen otti valjaissa se muun muassa aleppon ja kertoi Kallion kirkon kellojen soitosta aleppon uhreille ja lehtitietojen mukaan tämä ärsytti presidentti Putin ja Obama Aalto Miten vertaisten Näytä kohtaamisia siellä oli kiinalaisten puhe pitkästä perspektiivistä mutta kyllähän Länsi pitää esillä Myös näitä tunteja Crazy Minun mielestäni Halosen totta sillä oli tämä nyt hyvin hyvin humaani ja hienovarainen ja diplomaattisesti äärimmäisen taitava tapa vaan tässä on kuultu myös tämmösen hyvin tyyppisiä länsimaisia

suoraviivaisia Venäjän ihmisoikeuksien kritisoivia puheenvuoroja Joltakulta ja parikymmentä vuotta kohta jolla ikää kun ei päästä yhtään liikkeelle mutta haluan yritti päästä pikkusen pistää neulalla joka sattui semmoseen paikkaan jossa venäläisillä on kuitenkin sydän Elin tuottaa Hän oli diplomaattiset minusta Taitoa ja tää oli kyllä yleinen arvio siellä kokouksessa myöskin Palosen puheenvuoron jälkeen ja myöskin Putinin käyttäytyminen sen jälkeen osoitti että kyllä se paitsio.com tuotti myöskin arvosti sitä omasta vastauksestaan huolimatta Markku kangaspuro Japani Aalto kiitokset keskustelu kiitos

Pääseekö samassa vielä Aamulehti katsauksen jälkeen puhut

maksu ja sen jälkeen lyhyt ja lähetyksen lopuksi asiaa vaan

studiossa nyt Kaija kellman aamulehdet

listakotelo totuudenmukaista toisten ja todellisia tuloja Ei sen sijaan voi

aivan täydellä varmuudella tietää verotettava tulo

kaikki on listan osinkojen verokohtelu maksetusta

osinkojen yhteismerkki voi synnyttää

veroprosentiksi ja 7,65 se on liian pieni luku ellei peräti häpeä

kapea verohuojennuksen ja täysimääräinen hyödyntäminen merkit

tulisuus on melkoinen summa sen kokoon juokseminen on voinut kestää vuosia

ja kohtelee kovin keveästi menestyvän ja rikkaan yrityksen omistaja siihen

kanssa ja suuria tuloja ihastuessa on terveellistä pohtia myös eri ihmisten verojalanjälki Eli siitä miten paljon eri ihmiset ovat maksaneet tuloistaan vero ja näin kirjoittaa Savon Sanomat

Suomenmaa pohtii poliittista tilannetta eduskunta pitää tällä viikolla perinteisen sinut syysloman sun istunta vapautui sikäli hyvään aikaan että se antaa monille et eduskuntaryhmille aikaa toipua viime viikon

ensiksi kuohui keskustan ryhmässä joka valitsi viime torstaina Mika lintilän uudeksi elinkeinoministeri XIV yhteiskokouksessa puoluehallituksen ja menette ryhmän kanssa julkisuus ja tulkitse tiukan äänestystuloksen vähintäänkin ennätykseksi sipilälle aika moni äänestäjä saattoi kuitenkin vain pitää pekkarista pätevämpää Nämä kirjoittaa Suomenmaan

kokouksen ryhmäjohto listoja vuoksi mutta hän oli toimittanut ennen eduskunnan kyselytunti Ja vuorossa olevalle puhemiehelle listan edustajista joille sopisi myöntää puheenvuoroja Perussuomalaisia

tässä julkaistu Lännen Median kysely jonka mukaan enää ole puolet Perussuomalaisten ydin joukosta kannattaa Timo Soinin jatkamista puolueen puheenjohtajana Suomenmaan neuvo että

sun edustajien on hyvä muistaa että vaalikausi ei ole vielä edes puolivälissä Energia kannattaa suunnata hallitusohjelman toteuttamiseen sisäisten valtapelin sijasta

että pohtivat Yhdysvaltain presidentinvaalit

Sanomat kirjoittaa että trampan kampanja on virtaa FB FB johtajalta trumpeter sähköposti tutkintaa nixonin watergate-skandaali ja demokraatit vaativat FB Jutta tietoja Trumpin yhteyksistä Venäjän johtoon

Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin on nyt vain tasan viikko aikaa kampanjoiden loppusuoralle tuli sähkö- ja kun ehdin johtaja James comey ilmoitti demokraattien Hillary clintonin sähköpostien uudesta tutkinnasta aikaisemmin kesäkuussa clintonin yksityisen tietokoneen sähköpostiin tutkinta lopetettiin eikä aihetta syyttämiseen löydetty komi antoi kongressille tiedon uudesta tutkinnasta vaikka oikeusministeriö oli siitä varoittanut Yhdysvalloissa on laki joka määrää että halli

eivät saa käyttää asemaansa vaaleihin vaikuttamiseksi

ratsastaa nyt viimeisen viikon clintonin sähköpostiin tutkintailmoituksen kaventaen entisestään syytteitä on näin Siis Kainuun Sanomat Keskisuomalainen otsikoi että uusin paljastus voi laskea valinta Yhdysvalloissa vaalitaistelun uusi käänne on ilman muuta clintonille haitallinen epäilysten ruokkimaan hämmennys hojo

yhä useampi äänestäjän jättää äänestämättä sekin voi olla tietoinen tavoite Näin siis Keskisuomalainen Iltalehti arvioi että FB johti suuren roolin Yhdysvaltain presidentinvaaleissa lehti arvioi että Yhdysvaltain presidentinvaalit maaliviivalle asti sekä Ville jatkuvat sekavissa tunnelmissa Hämeen Sanomat puolestaan arvioi että viikossa voi tapahtua mitä tahansa viikonlopun suuri ja Voitto on rajusti tuulettanut Etappi voittaja oli Donald Trump clintonille vahinko on jo tapahtunut täysin riippumatta uuden tutkinnon lopputuloksesta nähdään muun lehdet kiitokset Kaija

viime vuosien eläkejärjestelmä paisti Reijo vanne Hyvää huomenta Hyvää huomenta ja puhelimitse keskusteluun

maksavat odotettua vähemmän eläketuloa ja eläkeyhtiöt eivät yllä tuotto tavoitteisiin Reijo vanne Millaisia paineita suomalaiseen eläkejärjestelmän nyt kohdistuu tosi tyhmä kysymys tässä Eläketurvakeskus uudessa laskelmassa siitä että talouskehitys näyttää jonkin verran huonommalta kuin se näytti eläkeuudistusta tehtäessä ei kuitenkaan mitenkään dramaattisesti yksi näistä asioista on se että maailman rahoitusmarkkinoiden tilantekijä odotetaan alempia sijoitustuotto ja ja hiukan hitaampaa talouskasvua Jukka Pekkarinen tuorein

Miksi tähän nyt

ei oteta askel kerrallaan se nämä eläke tuotot Suomen eläke laskelmissa on lähdetty siitä että eläkerahastot saavat sijoituksilleen vuosittain 3,5 prosentin reaalituotto on nykyään markkinoilla Tämä ei ole onnistunut Reijo vanne Miksi ei kyllä se oikeastaan yksi markkinoilla vielä tää menneisyydessä onnistunut viimeisen viiden vuoden aikana viimeisen kymmenen vuoden aikana ei viimeisen viidentoista vuoden aikana ei viimeisen 20 vuoden aikana kyllä ettet näe tuotantoa vaihtelevat kaudesta riippuen ja hymy tai kolme ja puoli on kyllä ylitetty niinkuin pitkällä aikavälillä mutta nyt on kysymys meistä tulee tulevista tuotteista että niistä ei ole tässä Eläketurvakeskus Kela laskennassa uskallettu odottaa sitä että kaiken aikaa ja saataisiin tätä kolme ja puol tennis on siis 10 seuraavat oletettu olevan kolmen prosentin tasolle ja sen jälkeen kolmen ja puolen prosentin tasolla kuin tämä Reijo vanne

realismi ny jo kylläste luovuttamista todellisuuden edessä No ei Kyllä tekee kyllä tämä nyt ainakin realismin piiriin kuuluu tällainenkin puolentoista justiin siellä on myös Kato se ei muita skenaarioita huonompaan ja parempaa mutta mutta ei ei tätä voi väittää että tää olisi erityisen pessimististä tie oli töissä optimistista ja sitä paitsi niinku Jukka Pekkarinen ja tosson noi niin se maksun korotus painonen senkin väliaikainen toiseksi aika vähäinen kuitenkin että tämä ei ole ei ole vielä kovin dramaattista mitä tästä nyt seuraisi pysyi kuitenkin vielä että kuinka todennäköisenä pidätteitä työeläkeyhtiöt yltävät seuraavan kymmenen vuoden aikana tulla 3 prosentin tasolle ja No kyl mä nyt sitä pidän todennäköisenä jotain hyvin mahdollisena että että mitähän se on kuitenkin 10 vuotta aika pitkä aika että siinä johti monet sopeutumisprosessi mennään läpi jopa rahoitusmarkkinoilla kun siitä nyt on kysymystä Odotetaan sitä et miten tähän päästään yli tästä matalien korkojen maailma

mitä siitä sitten seuraa kun siitä päästään yli siis uskon kyllä että ihan hyvin voidaan tähän 3 prosenttiin päästä ja matalien korkojen maailmasta päästään yli No se on selvästi vähän vaikeampi se on jos ei päästä niin silloinkin voidaan se 33 prosenttia Saada mut tää ei varmaan aika moni odottaa että ei 10 vuoden päästä enää ole tässä samassa tilanteessa Missä nyt ollaan että matalimmat korot ovat negatiivisia Jukka Pekkarinen kun paineita heitetään eläkeyhtiöiden päässä Millaisia paineita se asettaa 4 eläkemaksuja jotka on kilpailukykysopimuksen jäädytetty kahteenkymmeneen 4,4 prosenttia vuoteen 2021 asti

yhden prosentti

mutta et enää sitä nosta painetta nyt tai edes lähiaikoina siihen eläkemaksu

belkits tomato vähän ajan päästä mutta Reijo vanne suurempi riski suurempi tuotto Miltä kuulostaa kyllä siihen suuntaan on pieniä askelia ole otettu viimeisen 20 vuoden aikana nettoeläke sijoitusten sääntelyssä että on annettu mahdollisuutta ottaa olla tuottohakuinen Pia joka samalla merkitsee että riskit osoittavat korkeampia ei tämä vieläkään on kansainvälisesti katsottuna niin tai varsinkaan tällaista niin vahingossa sitten eläke Maiden tilanteeseen katsottuna niin en ole mitenkään erityisen riskialtista tämä suomen eläke sijoittaminen et siinä mielessä ja vielä voidaan ajatella että ei ole ei ole pää katossa niin sanoakseni tässä asiassa otetaan lyhyt sivu hyppäys kun nyt tämä asia on ollut viime kuukausina esille Miten arvioit ex-kansanedustaja Kimmo Kiljusen kansalaisaloite työeläkeindeksi tuomista täysimääräistä ansiotason nousun kun Kiljunen perustaa uudistuksen osittain laskelmilla elää

yhtiöiden neljän prosentin tuotoista huomioida kaikki tämä puhe ime Reijo vanne No se on se menee höpöhöpö realismin puolelle ja sitäpaitsi se sekään ei riittäisi tähän rahoitukseen kestävä rahoituksen tämä neljän prosentin tuotto jos työeläke se olisi täysi palkka indeksikorotus että Jukka Pekkarinen

kysyn vielä toisen puolen tähän sijoitustuote ohella Siellähän joku jos ajatellaan että eläketurvakeskuksen laskelma on niin siellä oletetaan työllisyysasteen olevan myös yli 70 prosenttia ja paljon Puhutaan työelämä murroksessa ja siitä onko kaikille töitä tulevaisuudessa niin Jukka Pekkarinen poika ajatella niin että nuo laskelmat ovat liian optimistisia kuten osittain juurikin toimittajat Jari Hanski ja Teemu Muhonen tässä kirjassa eläketurva esittävät

Reijo vanne Miten vahva sukupolvisopimus Suomalainen eläkejärjestelmä on

yhteiskuntamaantiede täynnä kaikenlaisia sukupolvi sopimuksia koulutus ja terveyspalvelut pitkäaikaishoito ja eläkejärjestelmän yksi niistä eläke järjestelmä on eläkejärjestelmä on vaan ehkä enemmän lailla säädetty tällaiseksi sukupolvi sopimukseksi kuin niin kuin me muut järjestelmät ja se on tämä sukupolvi Sonckin oppisopimuksesta puhutaan yleensä silloin kun kysymyks tämmönen niin sanotusti jakojärjestelmä rahoitus eli että työssä olevat maksavat eläkkeellä olevien olevien jälkeen eläkkeitä eläkemaksu iloja saavat itse sitten vastaisuudessa seuraavalta sukupolvelta tässä meidän järjestelmässä Tämä on noin 75 prosenttia se toinen loppuosa 20 minuuttia sitten se on torstai rahastojen eläkkeiden varas ja tästä ei yleensä puuta sukupolvi sopimuksena vaikka maailmallakin vaikkakin Sakintie tolla tavalla on sukupolvisopimus tää paska ei ne sielt

tyhjästä tulevaan sieltä jostakin olla myöskin työn työntekijöitä jossakin päin maailmaa jossa ne tuotteet syntyvät Reijo vaneri eläkeuudistuksen joista uusin tulee siis ensi vuoden alussa voimaan on käytännössä kuitenkin leikattu myös tulevien sukupolvien eläkkeitä erilaisilla muutoksilla siellä on ollut Super superkarttuma leikkaamme elinaikakerroin ja ja ja muitakin yksityiskohtia Niin millä tavalla se vaarantaa myös sitä sukupolvisopimus the näitä jos katson nyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehty ja jälkeen uudistuksia niin kyllä siellä on uudistuksia tai leikkauksia jotka kohdistuneet kaikkiin sukupolviin että esimerkin juuri tämä paljon puhuttu taitettu indeksi niin eiköhän se koska niinku niinku tosi suuria ikäluokkia ja sitten sen jälkeen 2005 eläkeuudistus koska pyöreitä toisia ikäluokkien ja sen tämä tämä uudistus taas

2017 voimaan tuleva taas pääsee jo joitakin sukupolvia kaikilla on tapahtunut jotain tässä jos verrattaisiin 28 viiden vuoden takaiseen tilanteeseen ja sit on myös muistettava että nämä niin sanotut eläkeleikkaukset jolla myöskin sen seuraukset eläkemaksut ovat halvempia kuin olisivat olleet ilman lähetettä 25 vuotta sitten näytti siltä että tarvitaan 35 prosenttiin eläkemaksut ja nyt pärjäillään kahdenkymmenenviiden parannettiin maksulla ilmeisesti niin niin sinun myös tämä puoli Jukka Pekkarinen lopuksi minun sukupolveni usein eläkkeestä puhutaan niin että jos sinne eläkkeelle ikinä todella päästään ja ehkä Tämän takia Jari Jääskelä Teemu Muhosen kirjassa on erilaisia esityksiä on tasan eläkejärjestelmä eläkkeiden veroprosentti jota esitetty Miten te uskotte että millä tavalla eläkepäivistä unelmoi vien sukupolvien tulee varautua tuleviin uudistuksiin

työelämä

nopeus

Mitä voidaan turvata

Voidaanko jo olemassa olevien eläkkeesi koskee

näkökulma

ja heittona otin sen itsekin se Kiitoksia keskustelusta Jukka Pekkarinen ja Reijo vanne Kiitos kiitos

Tänään on niin sanottu vielä tietoja eniten ansaitsemista henkilöistä ja yhteisöveroa maksavista yrityksistä ylös

esimerkiksi että tulokärjessä ansiotuloissa on Supercell johto ja pääomatuloissa sen sijaan Juha Hulkko Jorma Ollila ja kai Hilden puhelimessaan nyt keskuskauppakamarin verojohtaja ann-mari Kemell Hyvää huomenta

Millaista informaatiota veropäivä kansalaisille tarjoaa

lisätiedot eli rakenteet Millaisia asioita teit sen luette Oletan että ainakin hieman vilkaiset myös tätä tulokärkeen ja sitä mitä nimiä sieltä löytyy

tanssiliikkeitä suuria tuloja sellosalissa

ehkä tuo mainitsemasi liittyä

lehdessä pääkirjoitustoimittaja Päivi Isotalus kirjoittaa että todellisuudessa julkisuus koskee vain niitä jotka eivät viitsi tai osaa kätkeä verotettavia tuloja Mitä Olette veroasiantuntijan mieltä

populistinen lähtökohta että et jos miettii niin

analysoida lopuksi maa joka yhteisöveron Himmennä niin Kumpaa verotietojen uutisointi teidän mielestänne ruokki enemmän taisteluun haluaa vai pohdintaa yhteiskunnallista kysymyksestä

lopuksi mediassa on tarjolla niin minulle se vastaa syötyä aika hyvin siitä Voisiko syväanalyysi ja tehdä

Kiitoksia näistä arviosta keskuskauppakamarin verojohtaja ann-mari Kemell

sitten on kolumnin vuoro valtion virkamiehenä pitkän uran tehnyt työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö paikalta Reilu vuosi sitten eläköitynyt Erkki Virtanen koulu noin Tänään valtion omistamisen vaikeudesta valtion omistajapolitiikka on jatkuvasti esillä julkisuudessa yleensä ongelma lehtisestä kertomuksia sian historian yhden version kun sen erinäisistä syistä aikalailla hyvin tunnet valtion moderni omistajapolitiikka sai alkunsa Ahon hallituksen toimista silloin päätettiin alkaa kehittyä valtion omistamia yhtiöitä koti markkinaehtoista toimintaa tavoite oli ennen kaikkea saada valtiolle rahaa toisesta myymälästä osia valtionyhtiöistä toisaalta pakottaa ne tulee ottamaan tuloksestaan jotain omistajalleen siis valtiolle

valtion yrityksen alettiin nimittää lainausmerkeissä oikeita hallituksia joissa siis oli myös firman ulkopuolisia ihmisiä toimitusjohtajaksi alettiin palkata ja taas lainausmerkit poiketa johtajia hallintoneuvostosta luovuttiin tai ainakin Missä tehtiin vallattomia

tästä pieni episodi fortumia mietin pörssiin asiat olivat kovin kiinnostuneita monet ulkomaiset sijoittajat yhtynyt kysyin kohteena oli aina hallintoneuvoston rooli Estääkö tämä äidin firman markkinaehtoisen toiminnan loputtomasti Selitin että ei ei sillä ole mitään merkitystä jatkokysymyksen tämmösen eläimen olemassaolon tarkoitusta en kyl mä niin paljon osannut sanoa kun miestä suomessakaan osannut kertoa

jotenki kai kuitenkin onnistunut koska varsinkin amerikkalaiset alkoivat ostaa sankoin joukoin

tasavallan hallituksissa oli myynti tulin käytössä jatkuva kärhämä

tähän tuskastuneena opetusministeriön silloinen kansliapäällikkö Matti vuoria ja valtiovarainministeri silloin budjettipäällikkö allekirjoittanut ehdottivat spontaanisti eteen investoidaan tämä raha takaisin elinkeinoelämää teki meille maan tutkimus ja kehittämis rahoituksen ja tasokorotus se meni heti läpi ministerit surustaan huokaisivat helpotuksesta kun ei enää tarvinnut jatkuvasti riidellä rahat menivät yhteiseen hyvään

aika tietysti kultaa muistot mutta minusta valtion omistajapolitiikka oli aika laadukasta niihin aikoihin kun se oli kauppa- ja teollisuusministeriön hoidossa kaksi hanketta meiltä tosin epäonnistui luultavasti juopuneiden Muusikoiden vitsinä perustava Pro Koskenkorva liike kaatoja Altian myynnin ja Pro Apulanta liike Kemiran Union yhdistämisen

historia on osoittanut että ne olivat todella kalliita epäonnistumisia mutta sanotaan että demokratialla on hintansa näissä tapauksissa hinta muodostuvia valitettavan korkeaksi

monivaiheisen ja jokseenkin epä-älyllinen jääviys keskustelu jälkeen valtion omistajapolitiikka päätettiin keskittää valtioneuvoston kanslian samalla perustettiin Solidium niminen yritys hoitamaan valtion pörssi omistuksia

tähän päivään mennessä en ole keksinyt mitä lisäarvoa se oli ihmistä on kenekään ollut

Sony toimitusjohtaja saikin äskettäin potkut Miksi vasta nyt voi kysyä ja miksi vain hän

Juri Järvisen koulun takia mitä mitä mitä Miksi on toistuvasti nimetty ministeri jolla takuuvarmasti ei ole ollut mitään tekemistä talousasioiden kanssa jälki on siis ollut sen mukaista

nykyisen hallituksen omistajapolitiikka ministeriöitä pääministeri Minusta se on virhe En tietenkään epäilys Sipilän talousosaamista päinvastoin mutta pääministerin rooliin Ei minusta koulu Ulla osaa tätä jatkuvaa pääosin pölhöpopulisti sitä muistia politiikka keskustelu

nyt valtion omistajapolitiikkaa Mulla on kuulemma taas huulista mä saan asiat on valmistunut lakiluonnos pääministerin kanssa jossa on siis pääministerin johdolla jonkinlaista Kohtalon ivaa lienee siinä että samassa pääministerin kanssa jossa juuri toimintansa aloittanut lakiesitysten arviointineuvoston on toivomuksesta lausunnon jonka mukaan Esitys on kelvoton eduskunnalle annettavaksi Saas nähdä kuinka tässä käy kun vastakkain ovat pääministeri ja pääministerin siis saman maan pääministeri

aloitin valtionyhtiöiden lyhyellä historialla itsellesi historia on Suomessa pitkään sata vuotta sata vuotta sitten ja Senaatti päätti ostaa Hensu kutsetin valtiolle Senaatti ja johti mun JK Paasikivi joka sattumoisin samalla oli myös Kansallis Osake Pankin pääjohtaja

syynä tähän alustan pidettiin saksaa joka halusi ettei firma ei ollut sillä vastenmielisten tahojen omistukseen mutta syitä taisi olla muitakin muutama suomalainen liikemies näki tässä tilaisuuden tiedä kulissien takana omaisuuksia ja Janin tekikin

Mitäpä muuta kerrottavaa tuolta ajalta eduskunta valitti että se ei saa riittäviä nyt valtionyhtiö sinne hoitoon tarvittavia tietoja ja Marko Kajander myöhemmin kolminkertainen pääministeri vaati että valtion yhteinen taas siitä on pantava kunnolla töihin vaikuttaa jotenkin tutulta näin kolumnisti työ- ja elinkeinoministeriön pitkäaikainen kansliapäällikkö Erkki Virtanen seuraavaksi Yle Uutiset kello 9 sitten musiikkia Muistojen bulevardilla Minä olen Olli Seuri Oikein hyvää päivänjatkoa

9 toimittaa Monna Tervo Hyvää huomenta viime vuoden verotiedot on julkistettu pääomatuloja kertyi eniten Elektrobit yhtiön perustajalle Juha Hulkko kaikkia 45,3 miljoonaa euroa ja Nokian entisellä johtajalle Jorma ollilalle 40,5 miljoonaa euroa ansiotulojen kärjessä ovat peliyhtiö Supercellin perustajajäsenet toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja Mikko kodisoja Paanasen tulot olivat noin 12 miljoonaa euroa ja kodisoja noin 10 miljoonaa euroa Supercellin pelikehittäjä Lasse louhento listan kolmas noin seitsemän Miljoonan euron ansiotuloilla suomalaisen keskiansio on noin 41000 euroa vuodessa lisää verotietoja on

Sändningar

 • ti 1.11.2016 8.10 • Yle Radio 1

Avsnitt

 • Minkälaisessa ilmapiirissä EU-johtajat kokoontuvat kuukauden kuluttua juhlimaan 50 vuoden ikäistä Rooman sopimusta. Studiossa Liisa Jaakonsaari SDP, Jussi Halla-aho PS ja Petri Sarvamaa
  Vieraana tutkijatohtori Jouni Tilli Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista, aiheena hänen tänään julkaistava kirjansa "Miten puhumme kun puhumme politiikkaa?"
  Toteutetaanko pakkoavioliitot Saksassa, vai lähetetäänkö nuoret vanhempien kotimaihin? / Pertti Rönkkö Berliinistä.
  Toimittajana Päivi Neitiniemi

 • Pitäisikö oikeusministerin olla kokotoiminen? Onko Finavian johdannaiskaupoista vielä huomautettavaa? Kansanedustajat Anna-Maja Henriksson (rkp), Antti Häkkänen (kok) ja Ville Skinnari (sdp) keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Tähtitieteilijä Aimo Sillanpää selvittää, mikä merkitys Nasan löydöllä on. Turvallisuuspolitiikasta on tullut koko kansan asia, sanoo Janne Riiheläinen. Erkka Mikkonen lukee venäläisiä lehtiä. Juontajana Sakari Kilpelä.

 • Pääministeri Juha Sipilä tapaa työmarkkinaosapuolet. Tilanne on kiristynyt, mutta rauhoittaako kolmannen osapuolen puuttuminen siihen? Asiaa ruotivat EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja SAK-laisen Metalliliiton entinen puheenjohtaja Erkki Vuorenmaa. Mitä tapahtuu Ruotsissa, oliko Trumpin puhe ennustus? Kirjeenvaihtaja Hannele Muilu, professori Anu Koivunen ja Suomen Tukholman-instituutin johtaja Anders Eriksson keskustelevat. Heli Vaaranen muistelee kolumnissaan Andy Warholia. Olli Seuri juontaa.

 • Kuinka onnistuu työttömien aktivointi? Keskustelussa mukana Kimmo Ruth TEM:stä, Jukka Haapakoski Työttömien valtakunnallisesta yhteistoimintajärjestöstä sekä Pirjo Krokfors Uudenmaan TE-toimistosta. Suomalaiset sairaanhoitajat ovat matkalla avustustehtäviin Mosuliin, kertoo Andreas von Weissenberg SPR:stä. Yhdysvaltain suhde Israeliin ja Lähi-itään muuttuu, mutta kuinka? Arvioimassa Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista. Marko Kilpi tietää, että poliisikin voi särkyä. Päivi Neitiniemi juontaa.

 • Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Arno Ahosniemi ja Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho vertailevat näkemyksiään sananvapaudesta. Kannabiksen käyttö yleistyy, mitä tekee A-klinikkasäätiö? Vastaamassa johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki. Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell selvittää kyberturvallisuuden tilaa, tavoitteita ja keinoja. Jari Ehrnrooth pohtii kolumnissaan yhteisten arvojen mahdollisuutta. Sakari Kilpelä juontaa.

 • Presidentti Sauli Niinistö ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen osallistuvat Münchenin kansainväliseen turvallisuuskonferenssiin. Kreikasta ei uutisissa puhuta enää päivittäin, mutta sen talous ei ole kunnossa vieläkään, arvioi tutkija Antti Ronkainen. Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sekä EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ovat selvittäneet, minne kymmenettuhannet miehet ovat kadonneet työelämästä. Jyrki Palo kertoo, kuinka Espanjassa kohdellaan paperittomia. Jari Niemelä juontaa.

 • Tutkimusjohtaja Pauli Järvenpää ja tutkija Matti Pesu pohtivat millaisin ajatuksin Yhdysvaltain ulkopoliittinen johto tapaa eurooppalaisia kollegojaan Naton puolustusministerikokouksessa. Tapani Hannikainen tuo terveiset Meksikosta. Mitä ajattelevat sotkamolaiset ja kaivoshankkeen vastustajat Talvivaaran uusista näkymistä? Pasi Myöhänen katsastaa brittilehdet. Juontajana Päivi Neitiniemi.

 • Työllisyyden ja perhevapaiden yhteyttä setvivät kansanedustajat Ritva Elomaa (ps), Juhana Vartiainen (kok ja Aila Paloniemi (kesk). Yliopistoväki vastustaa lakimuutosta, joka lisäisi yhteistä opetusta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Mitä uudistus tavoittelee? Keskustelijoina ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sekä Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen. Matias Möttölä panee kolumnissaan poliitikot tuottovertailuun. Jakke Holvas juontaa.

 • UK:n brexit ministeri vierailulla, miten britit aikovat hoitaa mahdollisimman kivuttomasta maan EU-eron? studiossa tutkija Ville Sinkkonen UPI, Pertti Salolainen Kok ja Erkki Tuomioja SDP, Anne Louhelainen PS. Ruotsin sisäinen turvallisuus ja pol.tilanne. haast Sydsvenskan-sanomalehden Heidi Avellan. Pohjois-Korean ohjusuhittelu, studiossa tutkija Ville Sinkkonen. Kolumni Erkki Virtanen.
  toimittajana Sakari Kilpelä

 • Miten Euroopan asema kv politiikassa on muuttumassa? Tilannetta arvioi UM Timo Soini. Miten vienti vetämään, keinoista keskustelemassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Pekka Mattila ja Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Timo Leppä. Saksan politiikan tapahtumia arvioimassa tutkimuspäällikkö Antti Alaja ja yliopistonlehtori Kimmo Elo Turun yliopistosta. Kolumni Jani Kaaro.
  Juontajana Päivi Neitiniemi

 • Uudet keinot työllisyyden kohentamiseksi? Studiossa Arto Satonen (kok.), Lauri Ihalainen (sd.) ja Kaj Turunen (ps.). - Lihantuotannon ympäristövaikutukset, keskustelemassa kotieläinasiamies Jukka Rantala MTK.sta ja suojeluasiantuntija Stella Höynälänmaa WWF.stä. - Ysärikatsauksessa keskustelua Emusta 1990-luvulla. Ykkösaamun toimittaa Sakari Kilpelä.

 • Puolustusministeri Jussi Niinistö. Somalian vaalit, toimittaja Wali Hashi. Trumpin vallan rajat, vanhempi tutkija Anna Kronlund ja ohjelmajohtaja Mika Aaltola, UPI. Ulkomaanlehdet, Pertti Rönkkö, Berliini. Toimittajana Jakke Holvas.

Klipp

 • Tutkijatohtori Jouni Tillin kirjassa " Miten puhumme kun puhumme politiikkaa?" analysoidaan niiden henkilöiden puheita, jotka käyttävät Suomessa ylintä poliittista valtaa. Mukana on mm. tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe sekä esimerkit pääministeriltä, ulkoministeriltä ja opetus- ja kulttuuriministeriltä. Mitä poliitikot todella sanovat? Toimittaja on Päivi Neitiniemi.

 • Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viime lauantain tölväisy "katsokaa, mitä viime yönä tapahtui Ruotsissa" viittasi Fox Newsin hyvin epätarkkaan raporttiin maahanmuutosta. Sitten maanantai-iltana Tukholman lähiössä Rinkebyssä mellakoitiin ja poliisi joutui turvautumaan aseeseen.

  Ykkösaamussa Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori, mediatutkija Anu Koivunen ja Suomen Tukholman-instituutin johtaja Anders Eriksson. Toimittajana Olli Seuri.

 • Miten ja miksi jotkut parhaassa työiässä olevat miehet katoavat kertakaikkiaan työelämästä ja vieläpä ilmeisen pysyvästi? Suomessa on 78 657 parhaassa työiässä olevaa miestä, joita voidaan kutsua kadonneiksi työmiehiksi. Evan eilen julkistetussa raportissa todetaan, että näiden 25- 54-vuotiaiden miesten toiminnasta ei tiedetä paljoakaan paitsi se, että he ovat kadonneet työelämästä ja ilmeisen pysyvästi. Ykkösaamussa vierailivat EVA Analyysin kirjoittaneesta ryhmästä Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord ja EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. Toimittaja on Jari Niemelä.

 • Eurooppalaiset kuulevat tällä viikolla kahdellakin foorumilla, mitä Trumpin uusi hallinto ajattelee turvallisuuspolitiikasta ja Eurooppa-suhteesta. Ensimmäiset sanat kuultiin Yhdysvaltain puolustusministeriltä James Mattisilta eilen, kun hän saapui eilen Naton puolustusministerikokoukseen Brysseliin. Mattis puhui Natosta suhteiden peruskalliona, mutta uhkaili seurauksista, jos kustannuksia ei jaeta nykyistä tasapuolisemmin. Asiasta keskustelevat tutkija Matti Pesu Tampereen yliopistosta ja Viron puolustusministeriön kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa tutkimusjohtajana toimiva, valtiotieteen tohtori Pauli Järvenpää. Toimittaja on Päivi Neitiniemi.
  Kuva: EPA/ Oliver Hoslet

 • Nyt puhutaan siitä, kuinka hallitus aikoo politiikassaan kohdella lapsiperheitä. Vieläkö puoliväliriihessä huhtikuussa myllerretään varhaiskasvatusta ja perhevapaita. Kuinka tosissaan maksuttoman päivähoidon suuntaan ollaan menossa? Asiasta keskustelevat kansanedustajat Aila Paloniemi keskustasta, Ritva "Kike" Elomaa perussuomalaisista ja Juhana Vartiainen kokoomuksesta. Toimittaja on Jakke Holvas.

 • Britannian hallituksen EU-erosta vastaava ministeri David Davis on eilen ollut Suomessa tapaamassa ulkoministeri Timo Soinia ja Eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan jäseniä. Tarkoitus on luonnollisesti hakea myötätuntoa Britannian eu-eron ehdoille, mutta samalla brittiministeri etsiskelee epäilemättä myös unionin heikointa lenkkiä, jonka katketessa unionin yhtenäisyys kärsii ja Britannia hyötyy.
  Mitä Davis siis viestitti ja toivoi? Asiasta keskustelevat ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Erkki Tuomioja ja suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Anne Louhelainen. Toimittaja on Sakari Kilpelä.

 • Mitä ulkoministeri Timo Soini ajattelee Trumpista, Euroopan asemasta kansainvälisessä politiikassa, Halla-ahosta ja omasta jatkostaan puheenjohtajana? Haastattelijana Päivi Neitiniemi.

 • Pari sanaa Saksan uudesta ulkoministeristä Sigmar Gabrielista ja sitten vähän enemmän Martin Schulzista, jonka valinta kansleriehdokkaaksi puhalsi uutta nostetta koko demaripuolueeseen. Nyt Saksassa pohditaan, kuinka kovan vastuksen Schulz antaa liittokansleri Merkelille syyskuun vaaleissa. Maan polittiista tulevaisuutta pohtimassa Saksan politiikkaa seuraava Kalevi Sorsa -säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja ja Turun studiosta asiaa kommentoiva yliopistonlehtori Kimmo Elo Turun yliopistosta. KUVA: EPA/FELIPE TRUEBA / STEPHANIE LECOCQ

 • Suomi nousee, jos vienti alkaa vetää. Tätä on hoettu melkein mantran tavoin. Millainen käänne viennissä on tapahtunut, kun pääministeri Juha Sipiläkin on ehtinyt siitä jo iloita. Suomen viennin tulevaisuutta Ykkösaamuna pohtivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Pekka Mattila ja Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Timo Leppä. Kuva: Lars Klemmer / EPA

 • Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallitus hakee kehysriiheen mennessä uusia keinoja työllisyyden kohentamiseksi ja työllistämistavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä ne voisivat olla ja miten pitäisi suhtautua professori Heikki Hiilamon työryhmän esitykseen pitkäaikaistyöttömille tarkoitetusta osallistumistulosta? Sakari Kilpelän kanssa keskustelemassa kansanedustajat kokoomuksen Arto Satonen, sdp:n Lauri Ihalainen ja perussuomalaisten Kaj Turunen.

 • -Joku tai jotkut syöttävät Ylelle virheellistä tietoa aikomuksella, että tieto leviää kansainväliseen levitykseen ja muuttaisi muotoa informaatiovaikuttajan tarkoitusperien toivomusten mukaisesti. Tämä on spekulaatiota, todisteita ei minulla ole
  Ylellä ei ole käsitystä siitä, miten puolustusvoimien kaltainen hierarkkinen järjestelmä toimii. Pidän Ylen journalismin tasoa huolestuttavana. Ylen uskottavuus on vaakalaudalla, sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö.

  Suojelupoliisi varoittaa Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia Venäjän suunnasta tulevan painostuksen uhasta. Ylen uutisoi jälleen eilen kaksoiskansalaisten kohtelusta puolustusvoimissa. Viime viikosta lähtien Yle on uutisoinut, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten työllistämistä ja kouluttamista rajoitetaan puolustusvoimissa turvallisuussyistä. Mikä uutisoinnissa tarkkaan ottaen ei pidä paikkaansa?
  Puolustusministeri Jussi Niinistö Ykkösaamun Jakke Holvaksen vieraana.

 • Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump on uhannut rajoittaa kiinalaistavaroiden tuontia Yhdysvaltoihin. Samoin tunnustettu yhden Kiinan politiikka on saanut Trumpin hallinnolta kritiikkiä. Samaan aikaan Kiinan on tulkittu kurottavan entistä aktiivisemmin maailmaan. Mitä Kiina tavoittelee kansainvälisessä politiikassa? Asiasta keskustelevat ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio sekä valtio-opin tohtorikoulutettava, väitöskirjaa Kiinan maailmanpolitiikasta tekevä Matti Puranen. Toimittaja on Olli Seuri.
  Kuva: EPA

Lyssna också