Horisontti

sö 23.10.2016

 • 45 min
 • 30 d

Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista.

Sändningar

 • sö 23.10.2016 14.00 • Yle Arenan

Avsnitt

 • Ruokaa heitetään roskiin Suomessa jopa 160 miljoonaa kiloa eli 30 kiloa henkilöä kohden. Ruokahävikkiä onkin jaettu leipäjonoissa, mutta onko ruokahävikin jakaminen leipäjonoissa järkevin tapa auttaa? Entä rahan antaminen ruoka-apuyhdistyksille? Miten päästäisiin leipäjonoista?

  Ruoka-apua jakaa varsin koordinoimaton joukko. Puolet niistä on kristillisiä tahoja. Millaisia jännitteitä uskonnollistaustaiseen ruoka-apuun liittyy? Ruoka-avun nykytodellisuudesta keskustelevat Horisontissa Hyvä arki ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja (kd.) Antero Laukkanen, köyhyystutkija, Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo sekä Kirkkohallituksen asiantuntija Tiina Saarela.

  Ohjelman lopussa tavataan Guy Erwin, joka on Amerikan luterilaisen kirkon ensimmäinen avoimesti homoseksuaali avioliitossa elävä piispa. Ohjelman toimittavat Anna Patronen ja Ville Talola.

 • Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, jossa ihminen hyväksyy väkivallan käytön, kun se perustellaan ideologisesti. Millaisesta ilmiöstä väkivaltaisissa ääriliikkeissä on kyse? Minkälaiset mekanismit synnyttävät ja ruokkivat ääriliikehdintää ja miten voisimme estää maassamme esimerkiksi nuorten radikalisoitumista? Keskustelemassa ovat Kurdistan-tutkija, tietokirjailija Kristiina Koivunen, rauhanvälitysverkoston sihteeristön päällikkö Aaro Rytkönen Kirkon Ulkomaanavusta sekä juristi ja poliitikko (vihr.) Husein Muhammed. Toimittajina ovat Anna Patronen ja Ville Talola.

 • Kirkon synodaalikokoukset ovat koonneet tällä viikolla maamme papiston pohtimaan, mitä on tämän päivän luterilaisuus. Vaikka puhutaankin kansankirkosta, papisto viime kädessä näyttää kirkossa suuntaa, sillä papit muotoilevat kirkon teologiaa käytännön työssään. Kenen ehdoilla kirkko muuttuu ja minkälaisesta yhteisymmärryksestä käsin? Keskustelemassa ovat Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja, pappi Henrik Wikström ja rap-artisti Daikinina tunnettu pappi Lauri Kemppainen sekä kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Katri Korolainen. Ohjelman lopussa Iida Ylinen kysyy, miten uskonto taipuu tuotteeksi.

 • Suomessa on ateisteja enemmän kuin koskaan. 21 prosenttia suomalaisista ei usko Jumalan olemassaoloon. Ateistinen henkisyys on yksi yllättävistä virtauksista maallistumiskehityksen keskellä. Ateistikin haluaa ylevöittää elämäänsä pyhän kokemuksella, vaikkei yliluonnolliseen uskokaan. Aiheesta keskustelemassa ovat uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki, uskontotieteen tutkija Mikko Sillfors sekä Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg. Ohjelman lopussa TT Eero Junkkaala ruotii omaa herätysliikettään viidesläisyyttä. Ohjelman toimittavat Ville Talola ja Anna Patronen.

 • Yhä useampi saa tietonsa uskonnoista pääsääntöisesti medioiden kautta. Miten uskontoja käsitellään tiedotusvälineissä ja millä kantimilla on toimittajien uskonnon lukutaito? Entä milloin kirkon tiedote ylittää uutiskynnyksen? Keskustelijoina ovat viestinnän tutkija Johanna Sumiala, pappi ja toimittaja Tapani Ruokanen sekä Kirkon tiedotuspäällikkö Eevu Heikura. Lisäksi kuullaan toimittaja Rauli Virtasen sekä STT:n uutispäätoimittaja Minna Holopaisen ajatuksia uskonnosta uutisena. Ohjelman toimittavat Samuli Suonpää ja Anna Patronen.

 • Koulujen opetussuunnitelma päivitetään noin 10 vuoden välein. Juuri uusittu opetussuunnitelma valmentaa oppilaita kohtaamaan 2030-luvun haasteet. Oppilailta odotetaan muun muassa uudenlaista ilmiöoppimista, eli tutkivaa ja oppiaineiden rajoja rikkovaa otetta opiskeluun. Minkälaisen tilan uskonnonopetus ottaa koulumaailmassa? Millaisiin tulevaisuuden trendeihin uskonnonopetus yrittää reagoida ja miten taataan uskonnollinen sivistys? Keskustelemassa ovat uskonnonpedagogiikan professori Martin Ubani, islamin ja matemaattisten aineiden opettaja Suaad Onniselkä sekä uskonnon ja psykologian lehtori Anu-Elina Väkeväinen. Toimittajina Hanna Paavilainen ja Anna Patronen.

 • Lestadiolaisuus on jakautunut historian saatossa monta kertaa. Nyt se tapahtuu taas: esikoislestadiolaisuus on jakautumassa, kun osa jäsenistä haluaa ottaa sakramentit omiin käsiinsä. Miksi lestadiolaisuus on herkkä oppiriidoille? Miten traumaattisesta repeämästä on nyt kyse? Aiheesta ovat keskustelemassa kirkkohistorian professori Jouko Talonen sekä Esikoiset ry:stä Pentti Nieminen. Ohjelman toimittavat Samuli Suonpää ja Anna Patronen.

 • Suomalainen suree kuoleman keskellä salassa ja vaieten. Horisontissa tavataan kaksi ihmistä, jotka ovat menneet suruaan kohti kirjoittamalla. Uskontotieteilijä Mari Pulkkinen teki väitöskirjan suomalaisesta surusta - ja menetti tutkimustyönsä aikana kaksi lastaan. Kirjallisuuskriitikko Tuomas Juntunen kirjoitti puolestaan ensimmäisen romaaninsa esikoisvauvansa kuolemasta. Ohjelmassa kysytään myös, onko kirkon tuki kohtukuoleman kokeneille vanhemmille onnistunutta. Ohjelman toimittavat Kimmo Saares ja Anna Patronen.

 • Peliteollisuus kasvaa rajusti, vaikka monet muut kulttuuriteollisuuden alat kärsivät. Peli valuu viihteen puolelta muillekin elämänalueille ja siitä on tullut yksi vuorovaikutuksen muoto. Mikä pelissä kiinnostaa, miksi pelistä on tullut niin keskeinen media ja miten peleihin tulisi suhtautua? Keskustelemassa ovat pelikasvatuksen tutkija Mikko Meriläinen, pelitutkija J. Tuomas Harviainen sekä Kallion seurakunnan pastori Mari Mattsson. Toimittajina Samuli Suonpää ja Anna Patronen.

 • Yhteisöllisyys on lääke kaikkiin sosiaalisiin, koulutuksellisiin ja taloudellisiin ongelmiin, mikäli internetin lukuisia sivustoja on uskominen. Jos yhteisöllisyyden kokemus on heikentynyt, millä sitä voi synnyttää? Yhteisöllisyyttä etsivät Horisontissa perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen MLL:sta, Jaakko Blomberg Yhteismaa ry:stä sekä kirkkoherra Kari Kanala Helsingin Paavalin seurakunnasta. Horisontin toimittavat Ville Talola ja Ilona Ikonen. Ohjelma on uusinta huhtikuulta 2016.

 • Murrosikäistä nuorta ohjataan aikuisten maailmaan ripareilla ja prometheus-leireillä. Mistä nuoret ovat tulossa ja minne kasvattajat haluavat heitä ohjata? Nuorista ja leireistä keskustelevat nuorisolääkäri Miila Halonen, Prometheus-leirien tuki ry:n varapuheenjohtaja Ansku Ahvenainen ja Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden asiantuntija Jarmo Kokkonen. Ääneen pääsevät aikusitumisleiriltä myös nuoret itse. Toimittajina ovat Hanna Paavilainen ja Samuli Suonpää.

 • Keskiajan heinäkuun Horisontti kysyy minkälaista oli lapsuus keskiajalla. Mihin lapsuus päättyi ja mistä alkoi nuoruus tai aikuinen elämä? Leikkävtkö lapset kuten tänäkin päivänä, kävivätkö koulua vai tekivätkö töitä? Lasten ja nuorten elämää keskiajalla valottavat tutkijat Sini Kangas, Jenni Kuuliala sekä Sari Katajala-Peltomaa. Horisontin toimittavat Ville Talola ja Hanna Paavilainen.

Klipp

 • Lapsi ei ole tyhjä taulu, ei kasvamassa oleva kuluttaja eikä tulevaa työvaoimaa, ajattelee Seurakuntien lalpsityön keskuksen eläkkeelle jäävä pääsihteeri Kalevi Virtanen. Lapsen tulo ajattelun keskiöön merkitsee perustavaa muutosta sekä kirkkoon että muualle yhteiskuntaan.
  Ohjelmassa kuullaan myös, millaisia kuvia lapset piirtävät pyhästä sekä millaisista palikoista hyvä parisuhde rakentuu.

 • Luterilaisuus koettiin Venäjän vallan aikaan erottamattomaksi osaksi suomalaisuutta, vastapainona ortodoksiselle tsaarin vallalle. Mutta yhtenäinen Suomi oli myytti jo 1800 -luvulla. Yhtenäisyyttä korostava historia oli aikanaan poliittinen valinta. Tarkastelukulmaa muuttamalla kokonaiskuva tarkentuu. Professori Irma Sulkunen valottaa suomalaisuuden ja luterilaisuuden sidoksia. Ohjelmassa tarkastellaan myös suomalaista antisemitismiä ja avataan ikkunat Arfikkaan.

Lyssna också