Brysselin kone

on 28.9.2016

 • 44 min
 • tillsvidare

Miten valtasuhteet EU:ssa ovat muuttuneet ja muuttumassa? Mikä on eri jäsenmaiden, komission vai europarlamentin rooli? Toteuttaako EU Saksan perässä ordoliberalistista talousoppia ja miten populistisin perustein päätöksiä EU:ssa tehdään.

Haastateltavana tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta.

Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo

Sändningar

 • on 28.9.2016 10.04 • Yle Radio 1

Avsnitt

 • Kun EU ohjaa jäsenmaidensa taloutta, niin millaista talousohjausta on EU:n suunnasta on tulossa. Entä miksi Suomi ei ole joutunut julkisen talouden kurinpitomenettelyihin ja miten muita EU-jäsenmaiden talouksia on näissä prosesseissa arvioitu. Haastateltavana EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson valtiovarainministeriöstä.Toimittajana Maija Elonheimo.

 • Onko päätöksenteko EU:ssa avointa ja onko EU kehittymässä avoimempaan vai salailevampaan suuntaan. Ja mitä siitä käytännössä voi seurata, kun EU:n asetusta on noudatettava, vaikka esim. Suomen perustuslaki ovat ristiriidassa keskenään. Haastateltavana on Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen ja eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg. Ohjelman toimittaa Maija Elonheimo.

 • Miten Euroopan parlamentti on poliittisesti kehittynyt vuosien kuluessa ja mitkä keskustelut tällä hetkellä ovat siellä ajankohtaisia. Ainakin EU:n siirtolaistilanne ja brittien poislähtö rahoineen vaikuttavat EU:ssa käytävään keskusteluun ja politiikkaan monin tavoin. Jos EU:ta kehitetään uuteen suuntaan ja EU joutuu kiristämään rahankäyttöään, niin mitä siitä voi seurata. Siitä puhuu yksikönpäällikkö Pekka Nurminen Euroopan parlamentista. Toimittajana on Maija ElonheimoT.

 • Miten EU voi vaikuttaa siirtolaisuuden juurisyihin ja miten auttaa siirtolaisia heidän lähtömaissaan. Haastateltavana kansanedustaja Pekka Haavisto ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Mikä on demokratian tilanne EU:ssa ja mihin suuntaan se on kehittymässä. Kuuluuko EU:ssa vain eliitin ääni?
  Haastateltavana on tutkimusprofessori Niilo Kauppi Jyväskylän yliopistosta.
  Toimittajana Maija Elonheimo.

 • Miten siirtolaiskriisiä EU:ssa käytännössä hoidetaan ja mitä suunnitelmia EU:lla asian suhteen on? Haastateltavana kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriöstä.

  Toimittajana Maija Elonheimo.

 • Voimassa olevan kiertotalouspaketin ja tekeillä olevan uuden jätedirektiivin myötä jätteiden käsittelysäädökset ovat EU:ssa tiukkenemassa.
  Suomelle ongelmia tästä tilanteesta aiheuttaa ennen kaikkea kuormalavojen kierrätysvaatimukset. Niiden kierrätyksessä me emme yllä edes EU:n nykyiseen kierrätyksen vaatimustasoon, koska meillä ei kuormalavoja kierrätetä - suurin osa niistä käytetään uudestaan sellaisinaan, ilman että niitä mitenkään kierrätettäisiin esimerkiksi prosessoimalla tai muokkaamalla niitä jotenkin käyttökertojen välillä.
  Haastateltavana ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä ja toimittajana Maija Elonheimo

 • Mutta miten ja miksi lobbaaminen on voimistunut EU:n eri kehitysvaiheissa, ja miten se on käytännössä päätösten tekoon siellä vaikuttanut? Entä kun lobbaus on jo itsestään selvä osa päätösten tekoprosesseja, niin keiden ääni nykyään kuuluu Brysselissä lobbareiden kautta?

  Ainakin isojen toimijoiden ääni kuuluu, mutta vaikka lobbaus on kallista ja saattaa maksaa esim. tuhat euroa jo yhdeltä päivältä, niin myös monilla pienillä toimijoilla on mahdollisuus lobata eri järjestöjen kautta.

  Haastateltavina ovat Eurofacts Oy:n toimitusjohtaja Urho Blom ja Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala.

  Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Kun EU määrää raamit eri maiden taloudenpidolle, niin miten niihin vaatimuksiin on sovitettavissa köyhyyden torjunta, jota EU myös haluaa tehtävän.
  Ja miten iso työ köyhyyden torjunta on, kun esim. joka neljäs lapsi EU:n alueella on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä ja EU:ssa on maita, joissa nuorista puolet on työttömiä. Toisaalta työntekokaan ei aina ratkaise köyhyysongelmaa, vaan EU:ssa työntekijöistäkin 8 prosenttia on virallisten määritelmien mukaan köyhiä.
  Haastateltavana on varapuheenjohtaja Jiri Sironen Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta verkostosta ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • Onko Suomi EU:n jäsenenä enää teoreettisesti tai käytännössä itsenäinen maa? Olisiko meidän viisasta erota EU:sta? Haastateltavana on Itsenäisyyspuolueen eli IPU:n puheenjohtaja Antti Pesonen.

  Ohjelma on heinäkuulta 2012. Antti Pesonen menehtyi vakavaan sairauteen 5. huhtikuuta 2017.

  Toimittajana Maija Elonheimo.

 • Pitäisikö EU:n alueiden pankkien kriisiytyessä ottaa pankkien hallitusten hallitusvastuu vakavammin, kun pankkiunionissa ollaan osin siirtymässä pankkien yhteisvastuihin ja sijoittajavastuuseen. Ja olisiko samalla syytä nostaa pankkien vakavaraisuusasteita. Haastateltavana on KHT-tilintarkastaja Yrjö Tuokko ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • EU:n komissio on antanut keskustelun pohjaksi valkoisen paperin, jossa esitellään viisi erilaista kehitysvaihtoehtoa keskustelun pohjaksi tulevaisuuden EU:lle.
  Kuusi EU:n perustajamaata on jo ilmoittanut kannattavansa tulevaisuudessa kahden raiteen EU:n mallia. Keskustelua käy ja siis myös mahdollisesta EU:n eritahtisuudesta, ympäri Eurooppaa.
  Mutta millainen tulevaisuuden EU:n malli voisi käytännössä olla..
  Haastateltavana on ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista ja toimittajana on Maija Elonheimo.

Klipp

 • Suomalaisen ruuan puolestapuhuja Jaakko Nuutila puhuu mm. ruokaturvasta. Toimittajana on Maija Elonheimo.

Lyssna också