MOT

Det gröna guldet i fara

  • 27 min
  • 7 mån. 19 d

Finland vill uppnå EU:s skärpta utsläppskrav med skogarnas hjälp. Kritikerna säger att en ökad förbränning av trä gör det svårt att uppnå klimatmålen.

Automatisk taligenkänning

Suomen metsien käytöstä musiikista Pitäisikö metsät säilyttää vai Poltetaanko ne osana Bio strategia energiaksi

Euroopan Suomessa on tuudittautua

mutta nyt lisääntyvä metsien käyttöä arvostellaan myös Suomessa

suomalaisilla Lob Suomi pyrkii joen

kesäkuussa pysyvä ruisleivän complete the different opinions about forests in Combat do we have täytyy saada tämä toimintaympäristö sellaiseksi että investointeja ja panostuksia biotalouden todella aletaan tehdä kun puitteet on kunnossa niin sitten sitä saadaan yksittäiset yritykset ja yksittäiset toimijat investoimaan tähän tälle alalle enemmän mitä nyt tapahtuu Itis Ryyti kyllästysaine puulle natural gas price compared to YouTube using Wood products is something that is Gold Nova Stage

tie perille heinäkuussa Euroopan komissio langetti Suomelle

komission seuraava suomalaisen metsän

tulen päätetään biomaster Suomen

kuningashanke on Äänekoskelle rakenteilla oleva

sitä rakennetaan vanhan sellutehtaan naapuriin

tää on Suomen ja Euroopan kaikkien aikojen suurin metsäteollisuus investointi tää on Sen kokoluokan tuotantolaitos jota joita Tänä päivänä on rakennettu etelä-amerikkaan plantaasien varaan tämä on on nykyisin suomalaisiin tehtäisiin verrattuna suurempi verrattuna noin kaksinkertainen tuotantokapasiteetti

Miksi kutsutaan tuotteita jotka valmistetaan osittain tai kokonaan uusiutuvasta

Äänekoskella Kani ei enää puhuta sellu tehtaassa vaikka alkuvaiheessa uuden tehtaan tuotannosta noin 80% on selluloosa

Meillä on rakenteilla biotuotetehdas jonka pyrin tuote on puukuitu olis sellu ja sen yhteyteen Me olemme sitten tekemässä erilaisia tuotteita jalostamassa apuvirtaa joka tehtaalle tulee sitten mahdollisimman modiksi eri tuotteiksi ja sitä kautta parantaa unta kokonaisuuden hyötysuhdetta ja kannattavuutta

Kosken uusi tehdas lisää kuitupuun käyttöä 4 miljoonaa

eli valtakunta

ominaisuudet paras kartonkia paperin vaan

samaan aikaan vireillä on useita muita

koko energiapolitiikka nojaa puunpolton lisäämiseen ja bioenergian määrän kasvattaminen

tavoitteena on korvata fossiiliset polttoaineet bioenergialla

Mela tässä kumppanuus yritys joka rakentaa ymmärrät tämän laitosta joka tulee tuottamaan metaania ja tätä metaanin käyttöä suunnitellaan että se saataisiin tuonne liikenteen polttoaineeksi toki jos katsotaan Suomen liikenteen polttoainekäyttöinen Se on hyvin marginaalinen määrä

komission lakiesitys päästövähennyksistä koskee päästökaupan ulkopuolisia sektoreita

asumista

Suomessa puolet päästöistä tulee täältä

autoilu on suurin päästöjen lähde

tavoitteisiin päästään

lyhyellä aikavälillä ratkaisevaa oikeastaan Suomessa on nimenomaan kestäviä biopolttoaine kehittäminen ja aivan erityisesti liikenteessä niiden käyttö koska meillä noin kaksi kolmasosaa tuon tyylistä käytetään liikenteessä ja se on se avainkysymys meidän pitää me ollaan jo sinänsä eturintamassa liikenteen biopolttoaineet saa Mutta meidän pitää kysyä kun voisimme ja nostaa rokottaminen osuutta liikenteessä vahvasti

uusiutuva Oil UPM sekä sty

valmistetaan ja etanoli on polttoaine jolla korvataan bensiiniä suoraa uudet autot käyttää sitä 10 prosentin pitoisuuksiin saakka tilavuudessa mitattuna ja ja sitte on olemassa Näytä hinnat ja flexitune autoja joissa voidaan käyttää tämmöstä korkea sidos etanoli polttonestettä eli 2,4 etanolia 5% venttiilikopan

Näytä raakaa norjalaisia jätteitä ja tähti tähti josta on sokeria tai tärkkelystä jäljellä tai siinä on sitte selluloosa joka voidaan pilkkoa sokeriksi ja tärkkelys seksi ja sitten sokeri käymisteitse sitten käytetään ja tislaamalla tota ei tainnut Mitä jätteitä tähteitä on tietysti on rajallinen määrä ja toivottavasti sitä on aina rajallinen määrä koska sitten kertoa myös että yhteiskunnan tehokkuudesta siellä saadaan joitain prosenttiyksikköä liikenteen kokonaisenergia tarpeista tyydytetty

sellu tuotannon tää prosessissa

hyödyntämisaste ei ole kovin korkea koska se laitetaan sinne lämmön ja sähkön tuotanto on ihan tämmösen niinku polttoaine kattilaan Ja ja tuota siinä on poltettaessa noin viikon sen teen tällä hetkellä mitään ja Tossa meidän prosessissa se sitten tää viesti on hyödyksi jolloin nähdään että että me saadaan jalostettua Täs on puro korkeasti sit tuotteeksi

jätteiden hyökkäsi maalaisten metsien käyttöä lisätä

Tekniset jotain Kyllä voi et meillä selvästi enemmän metsä kasvaa jopa neljänneksen enemmän vuosittain kuin mitään hakataan tietenkin se sitten riippuu että mikä on maantieteelliset hankinta-alueet telineiden jalostaminen täytyy osua oikeisiin paikkoihin jotta kestävä kasvu saadaan hyödynnettyä

Suomen metsät kasvavat noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja vuotuinen käyttö on runsaan 60000000 kuutio

Luonnonvarakeskus on arvioinut että kun Rock

15 miljoonaa kuutiota vuodessa

metsät kasvaa siinä Tietyssä iässä nopeimmin eli 40 80 vuoden iässä jolloin se käytännössä se puu sitoo enemmän hiiltä kuin se että ne puut olisivat jätettäisiin sinne metsään ja niin sanotusti museoita ic4 Etkö Mä nään että että kyllä metsiä tulee käyttää se tuo hyvinvointia Suomeen niillä vähennetään ilmastopäästöjä

harkiten käytettynä jonkun verran lisää käyttömahdollisuuksia on Metsä Groupin kannalta on tärkeää että tehdas

teollisuuden uusi tehdas tulee olla

Me valmistamme kaiken sen energia Mitä aikaisemmin tehtaalla käytetty raskasta polttoöljyä niin kaasuttamalla puunkuorta sitten meillä ja edelleen tässä kuoli polttoainetta myytäväksi se ulos myytävänä kuori polttoaineen määrä vastaa noin 50000 asukkaan kaupungin vuotuista lämpöenergian tarvetta

täytteillä tulee tuottamaan valtakunnanverkkoon hyvitera wattitunnin sähköä vuodessa ja jos se sähkömäärä käytettäisiin liikenteessä sähköautojen energiaksi niin se tarkoittaa lähestulkoon 10 prosentin osuutta suomalaisen liikenteen öljy käytöstä

kaksi alan tutkimusta

toinen kriitikoista on kansantaloudellisen metsäekonomian ja metsäpolitiikan professori Olli Tahvonen

Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan suomalaisten metsien käyttöä pystyttäisiin lisäämään noin 15 miljoonalla kuutiolla Niin mitä tästä arviosta ajattelemme kyllä sikäli pitää paikkaansa että että tota suomalaisten metsävarojen niin kun käytän kestävyys ei siitä vaarantuisi ja vaikka tää lisäys ois itsesi jos tuotakin suurempi mutta se että minkälaisen ilmastovaikutukset niin se on sit täysin eri asia

myöskään Suomen ympäristö Soimakallio

vastaavia tavoitteita riittää kun olet ollut maailman pitäis olla kokonaisuudessaan hiilineutraali muutamassa vuosikymmenessä niin sitä taustaa vasten kun vielä huomioida että länsimaiden velvollisuus on vähentää päästöjä kehittyviä maita enemmän ja nopeammassa tahdissa niin sitä taustaa vasten päätavoite ei oo vielä lainkaan riittävä vaan se pitäs olla vielä tiukempi

metsäisissä maissa kuten Suomessa metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä enemmän kuin vapauttavat metsät toimivat sitten hiilinieluina ja hiili varastoina

metsäekonomian ja metsäpolitiikan Professorin mielestä metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnan painottuu nyt liikaa metsien käyttöön hiilinieluja pitäisi päinvastoin lisätä a-taso politiikassaan ihan tota just metsäkoski ne ne ne ne ne ne kaikille maille määritelty tämmönen business as usual tyyppinen hiilinielu taso ja ja Martin pääsi suoraan itse aika paljon vaikuttaa siihen mikä tää taso on jolla on kyllä eri Meillä on ollu intressi intressi saada sitä saa aikaiseksi

Suomen metsät on satanut näin ja näin paljon hiiltä me ollaan meidän metsänhoitoon näin ilmastoystävällistä Niin Päälle voidaan sitten ja sitten tota vähentää päästöjä vähemmän muilla sektoreilla kun me ollaan ostettu tää tällä tavalla mutta se ei ole syntynyt aktiivisen ilmastopolitiikan seurauksena vaan sen takia että markkinat eivät vedä puhutaan niin paljon kun sä vähän metsästystä kasvavat ja sitä menisi läpi niin Suojan pääsis vapaamatkustaminen ja ei tästä kyllä syntyy kaaos ilmastopolitiikassa jos tää tämmönen hyväksyttäisiin koskaan muutkin maat keksis vastaavia ja vastaavia tuota argumenttia vaikka kuinka kuinka paljon neliöitä täysin Musta Sydän politiikkaa ja vauvat tyhjän päällä

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet hyvin tyypillisesti erittäin pitkäikäisiä mutta myös täällä kuluttavat teollisuuden puolella niin kyllä Siel on paljon sellaisia tuotteita jotka säilyvät pitkään ja hiili On sitoutuneena ja pysyy pois ilmakehästä

metsän kasvu hidastuu sillon ku se voimakkaasti kääntyä tässäkin mielessä Eikä kun sen kasvuvauhdin maksimointi on ilmaston etu- ja silloin suomalainen tämmönen aktiivinen metsänhoito niin kyllä on tuottanut ja tuottaa tässä mielessä myöskin joku hiilinieluna mahdollisimman hyvässä järjestyksessä

Suomen halu käytössä jo viitisen vuotta Sekoita velvoite huoltoasemilla eli vuoteen 2020 mennessä jo nykylainsäädännön puitteissa nousee 20 prosenttiin

me jatketaan Sekoita velvoitetta nostetaan sitä asteittain korkeammalle ja asiat kävellä perustella vielä sinänsä on näitä sivuvirtoja niin biojätteitä kuin erilaisia maatalouden sivuvirtoja kuin sitten metsäteollisuuden sivuvirtoja Kirjoita voidaan hyödyntää aika pitkällekin ennen kuin tulee ikävä putoaa puusta

tähän kutsuun vastaamaan muassa kiinalais omistajan

kodin tehdas Kemissä tekee 200 tuhatta tonnia vuodessa biodieseliä tai uusiutuvaa dieseliä joka on sinällään voidaan sekoittaa sellaisenaan autoa käyttää sellaisenaan autossa ja sen lisäksi neljännessä tuotannosta on jo bensiiniä joka on myöskin sellaisen autossa käytettävä polttoaine

äidin suunniteltu kaksinkertainen verrattuna esimerkiksi Cooper

raaka-aine kerätään pääosin Kimin ympäristöstä se on energiapuuta jota muodostuu toisaalta nuorten metsien harvennuksessa sahojen ja mun metsäteollisuuden sivutuotteita Suomen puolelta on laskettu löytyvän tarvittava määrä raaka-ainetta tarkoittaisi sitä tuoda Ruotsista tai laivalla kauempaa

hyödynnetään Paljonko toi odotetun energiapuun lisäksi käyttämä kuitupuuta raaka-aineena mahdollisimman vähän mutta ainespuu jotain Espoo erityisesti nuorten metsien harvennushakkuussa sitä jonkun verran menee sinne mukaan kuitupuun käyttäminen sille olisi jotakin niinku järkevämpää kuin käyttöä kunnollinen kun polttaa polttoaineeksi niin niin mitä järkeä siinä on käyttää sitä kuitupuuta siellä biopolttoaineet on erittäin järkevä tapa käyttää puuta ja sillä ilmasto tavoitteemme tulevat täyteen ja se laajentaa suomalaisen metsäteollisuuden tuotepaletti

tutkijat ja teollisuus ovat tästä

luonnontieteellisessä tutkimuksessa on yhä

voivat olla päästä vaikutukseltaan haitallisempia kuin fossiiliset polttoaineet

lisätään puun käyttöä niin mä siirretään metsien hiilivarasto ja osittain Ilmakehä ja sen vaikutus voi olla kuitenkin niin suuri että se itse asiassa kiihdyttää kin ilmastonmuutosta lähin vuosikymmenen aikana ei täs Minusta on niinku ristiriitainen asia

lista että ne päästöt voivat olla jopa jopa suurempia kuin nythän niinku Suomessa

tässä ja sitte insinööri tekninen kysymys jos halutaan tuottaa kill pid biodieseliä puusta niin niin hiilidioksidipäästöjä syntyy itse asiassa varsin paljon tuotettu Kela biodieseliä ja niitä syntyy syntyy enemmän kuin käytettäessä fossiilisia polttoaineita vielä se ilmastovaikutus mikä tämmöisestä tulee kun elämä puuta metsästä haetaan on on iso koska se pienentää sitä metsän hiilivarasto ja sitä sinne sitoutuva hiilen määrä

se mitä minä näin uhkakuvana on se että että asetetaan liikaa metsille ja tavoitteita tuottaa uusiutuvaa polttoainetta jolla on tai sitten pää teollisuuden raaka-aine ohjautuu kentälle

polttoainekäyttöinen ja ja sitä kautta sitten taas se metsäteollisuuteen liittyvä energiantuotanto tulee vähenemään ja vientitulot tulee vain enemmän ja

kansantaloudellinen te hyvä Mä näkisin talossa ihmisenä että soivat taustalla sitten intressiä intressi suunnata julkista tukea bioenergian tuotanto on Naisen paikka se mihin sitä on kaikkialla suunnattuun suunnattu et suunnattu hiilen kivihiilen käytön menen nytten nyt sitten sanoo kana että nää samat julkiset tuet tulee tähän tulee tää niinku biotalouden suuntaa hänen miettimättä jää ottamatta Nyt loppui lopulta kunnolla huomioon tänne niinku vaikutuksia junasta torjunnassa

poltosta tulee kannattavaa sillon ku se koskee nopeasti hajoavaa energiapuuta joka ei ole muuten ei olisi korkean arvonlisän hyötykäyttöä niin tää on mun mielestä positiivinen asia jos pystytään tukemaan sitä et poltetaan mieluummin risuja kuin kivihiiltä

EU 2030 vaatteisiin kun pelaa niin on selvää että biopolttoaineita 3 pystytään puhumaan ms-tuonti Oy puolittamisesta joka on hallitusohjelman tavoitteet ilman biopolttoaineita Siitä olis mahdotonta puhua

sai Heinäkuussa ei auta lähes 90 miljoonaa

kuukautta aikaisemmin hankkeen strategia johtajaksi hyppäsi entinen ministeri Carl Haglund

Kaihdin kiinalais omistajat tekevät investointipäätöksen sä tämän vuoden loppuun mennessä odotamme että hallitusohjelmassa kin mainittu 40% sekoitus velvoite toteutuu ja se kohdistuu nimenomaan kehittyneisiin biopolttoaineisiin riittää tohon sekoitus velvoite lopullinen päätös on monen tekijän summa mutta sekoitus velvoite on niistä tärkein

tutkijoiden mielestä puupohjaisten biopolttoaineiden

sisältyy iso riski jos ollaan ehditty tehdä investointeja jotka perustuu että hän ei tähän niinkuin puutteelliseen puutteellisen eu-politiikkaan investoinnit voi yhtäkkiä tulla hyvin kannattamattomaksi jalan Jollaan

ja lasit on tehty taloudellisesti taloudellisesti Nathan

isoja investointeja siinä on sitten edelleen on tämmönen että tähän toimintaan ollaan suuntaamassa kaikesta päättää runsaasti julkisia tukia ja olen itse asiassa julkisilla tuilla tuetaan chilidippi hiilidioksidipäästöjen tuotantoa julkisella tuella tuotetaan tuetaan ilmastonmuutoksen tyydyttämistä ja paljon hullumpaa julkisia tukia ja voitko käyttää

valmistuu tämän voi tehtaan kapasiteetin viisinkertaisen Mistä sellanen riski että nyt sitten saattaisi väärään hevoseen ennen kun taivun Lahti on valmis niin en sellaista riskiä näin pikemminkin meidän täytyy ajaa niinkun toimia niin päin että viedään teknologian kehitystä eteenpäin viedään markkina eteenpäin ja vaikutetaan poliittisiin päättäjiin niin Suomessa kuin ne eussa nimenomaan pohjautuu tutkimustuloksia

eroavat toisistaan tieteen pitäisi perustua faktoihin Niin mitä tässä nyt näyttää olevan että se on kahdeksan faktat No tällä koska tää on näin

poliittisesti ajankohtainen aihe ja nää enää tätä tarpeet tuottaa kaikenlaisia tuloksia tulee hyvin nopealla aikataululla niin Varsinkin kun julkisuudessa vain pieni osa näistä näistä tuota laskelmista on äiti ja tutkimuksia niistä on suuri jos on selvityksiä jotka tehdään niin kuin tilattuna jonkun Poliittisen tahon toimesta Ei sillä tavalla olettaa tiedettä etten ois mennyt niinkuin tämmösen vertaisarvioitu referenssi prosessin läpi geneanet tässä nyt on voittamassa

No kyllä meidän tilattiin selvitysten osuus on varsin varsin suuri suuri tässä koko ajan että

tulee silleen että et jossain tilaisuuksissa niin valtion korkeassa asemassa oleva virkamies on suoraan syyttänyt tutkijoita ja palasivat epäisänmaallista toiminnasta ja tuloksista

Pilates jossa tutkijat of on pyrkinyt tuomaan esille objektiivisia objektiivisia näkökulmia tähän aiheeseen ja että se tietysti auto kysymään että onko niinku tieteen etiikan vety venyttäminen nyt oikealle sitte isänmaallisuutta

ei kuulemma tietysti tekisi mieli tässä kohtaa sanoa että kyllä meidän täytyy nyt se katsoo että me pystymme kansantaloutemme selviämään että

mutta viemään samanaikaisesti ilmastotavoitteita Tottakai parempaan suuntaan kyllähän kaikkien kaikkien maiden on siihen

talkoisiin niinkun panoksensa annettavaa mutta

meme pysty panoksien antamaan jos menen kansantaloutemme ei ole kunnossa

näkemyserot vaihtoehtoo tietysti jos metsänomistajalle maksetaan rahaa siitä että he sitovat hiiltä metsiin vähemmän puun käyttöä energiaksi ja enemmän puun käyttöä rakentamiseen ja ja päästään

mellon biopolttoainetta poikkeuksellinen etupyörän että ne kestävät eronnut siellä pidemmällä aikavälillä näin hyvin tärkeäksi muut voimankäyttö muodot me voidaan vauhdittaa kehitystä Suomen osalta ja uskon että 10 vuoden päästä sähköautolla voi olla varsin normaali asia jo Suomessakin

ilmastopolitiikka pitäis saada sen mukaiset meillä tulee niin kun kannusteet päästöjen vähentämisen ja mieluiten kasvattamiselle ja silloin tää komission nyt esittämä politiikka ei oo kyllä vielä riittävä

Tilläggsuppgifter

Bild 16:9 HD

Tv-sändningens ljudspår finska stereo

Textning finska programtextning (finska)

Kan ses utomlands

Sändningar

  • Yle TV1
Visa tilläggsuppgifterDölj tilläggsuppgifter

Avsnitt

Klipp

MOT

Måndagar kl 20.00, Yle TV1 - Yle Arenan 365 dagar

En halvtimmes aktualitetsdokumentär med historier från Finland och utomlands, ofta ur en överraskande synvinkel och djupare än på ytan.

Titta också