Anaras vuärkkä (Sápmi)

ti 23.8.2016

 • 23 min
 • tillsvidare

Sáárá Máárjá Sarre muštâl maht sii vuolggii evakkon já maggâr lai eellim tom ääigi,
maht suu uábbi hevvânij Kyelijuuhân já maht talle ko pottii maassâd pááikán.
Ella Sarre 1983

Sändningar

 • ti 23.8.2016 9.10 • Yle Arenan

Avsnitt

 • 12.1.1984 anarâš saavah: Njellim já Čevetjäävri luoddâpargoin. Niiles Valle muštâl maht sust poođij piásui aalmâi, Sust lijjii poccuuh paijeel 400. Suáti ääigi poččuuh tuššii, mut tom manga Niilas oppeed uáčui ennuu poccuid.
  26.1.1984 anarâš saavah: Sammeli Valle lâi puásui almâi Čovčjävri kuávlust. Saammal muštâl maht talle Toimâtteijen Lahja Paltto

 • Anarâš saavah 24.3.1983 Matti Morottaja muštâl Njellim kuávlu meccičuollâmijn, Matti lâi talle sämirááđi saavâjođeddeijen. Toimâtteijen Ella Sarre.
  Anarâš saavah 17.3. 1983 Matti Uula Saijets já Säärä Marja Sarre muštâlává jiejâs eejist Juhán Antt Saijetsist, kii jođettii poostâ 1900 lovo aalgâst, 14 ihheed. 1017 sun koožâi jiegáid já puásui keesij suu paajâs, siámmáá iijâ šoodâi suu kandâ Matti Uula Saijets, kii meid jođeddii poostâ já meid suu kandâ Arvo Saijet lâi postâ almâi.

 • Mattus Ilmar saja hervâkeeđgijd. Anarâš saavah 3.3.1983 Ella Sarre
  Aili Puolakka muštâl sun juuđij suäti äigi kiđđuv rastâ Anar. Anarâš saavah 10.03.1983.

 • 17. 11.1983 anarâš saavah: Elsa Väisänen lii elimin Päärtihist, suu párnivuođá pááihist, ennist kulne. Elsa äässä tääl Kuhmoost já sust laa tobbeen šivetteh.Lii saahâ meid kiertoškovlâst. Toimâtteijen Lahja Paltto.
  24.11.1983 anarâš saavah: Aili Seurujärvi muštâl Aili Valle elimist. Aila lâi Aanaar kundá puárrásumos ássee já tääl sun jaamij.
  Palgâsij ohtsii čuákkimist muštâl Sulo Sarre. Toimâtteijen Ella Sarre.

 • Anarâš saavah 17.2.1983. Toimatteijen Ella Sarre
  Aune Vesa muštâl maht suu lavluuh čaddeh
  Saara Sarre muštâl maht sun suáti äigi juuđij kiđđuv Aanaar rastâ.
  Anarâš mainâseh. Hans Morottaja muštal mainas Čuđeh já Matti Morottaja, Hans Morottaja, Iisakki Mattus já Rauna Paadar Leivo muštâleh mainâs jolis käälgust.(anarâš saavah 26.2.1983).

 • Jouni Aikio, Jovn Matt Jovna muštâl jiejâs elimist. Äässä tääl 1983 Njellimist, mut lii aassâm Čurnuvuonâst. Sust lijjii vittâ páárni, já eemeed jaamij ko párnááh lijjii uceeh, puársumâs lâi vuosmuu luokkâst. Jovna muštâl maht puhelin poođij sijan. Suáti ääigist. Lii saahâ täälää äigist, kuáláástmist, muorjin, puásui hommáin já poosta joođeetmist. Toimâtteijen Ella Sarre.

 • Anarâš saavah 27.10.1983 Juhan Abraham Aikio muštâl Aarninjaargast asamist já kyeli piivdost. Toimâtteijen Matti Morottaja.
  Anarâš saavah 3.11.1983 Iisakki Mattus muštâl tovláá puásuipivdost já jiejâs nuorâvuođâst. Toimâtteijen Ella Sarre.

 • Anarâš saavah 15.12.1983 Paadar Issá muštâl puásui hommáin
  anarâš saavah 22.9.1983 Paadar Issá muštal čällimist. Sun čäälij ennuu Säpmelâs loostân, mut tavekiellân. Sámelâš losta tiávtá puáttee ive(1984) 50 iheed.

 • Sulo Sarre muštâl mečči čuollâmsunnattâlmin, čäsi aaššijn. Sust lâi ryevdičäässi já lii saahâ meid tuolvâčäsi aaššijn. Toimâtteijen Ella Sarre.21.1.1983.
  Servikodde uđđâ kirkkostivrâ čuákkim.
  Aune Sarre muštâl Keđgijävri kirhhoost, mii puolij 1937, siámmáá peeivi ko Avvel kirkko vihkui. Keđgijävri kirkko lai rahdum 1871. Toimâtteijen Ella Sarre. 3.2.1983.

 • Anarâs saavah 16.6.1983 Sämiparlamentâ 3.vaaljâi iávtukkasâi asattem ááššist Ella Sarre.
  Eeva Seurujärvi lii eitu algattâm päikki pargen Páártihist. Olli Saijets muštâl jielâs ellimist. Sun čoodâi Angelist, mut jo nuorâ kandân, párnin poođij Páártihan. Olli lâi meid suáđist, evakkost já sun puosâi meid espanjataavdâ. Toimâtteijen Lahja Paltto.
  rukkoos 13.4.1978 Antero Niva.

 • Ella Sarre sahhittâl Sammeli Sarre malmâ palhâšumest.
  Saara Valle lii 80 ihásâš. Sun muštâl Njellimist asamist já jiejâs škovlâ jotemist, rippaškovlâst. Säärä lâi 8 ihásâš ko suu enni jaamij, Sun lai suáti ääigi Taazâst.1.6.1983.
  Sammeli Kuuva muštâl Njellim sijdâ toimâin já kundá toimâin, saahâ lii yleiskaavast, puáldim muorâin, nuorttalij aaššijn. luándueellimkiáinuin já luándu vaarijn já et, maht nuorah pisoššii siijdâst. Toimâtteijen Ella Sarre. 13.1.1983.

Inga kommande avsnitt

Lyssna också