Anarâš saavah (Sápmi)

to 23.10.2014

 • 17 min
 • tillsvidare

Anarâšah seervi saavâjođetteijee Anu Avaskari lâi vuáđulaahâváljukode kulâmist já kiergânij kommentistiđ tobbeen kieđâvuššum aašijd Anarâš saaváid tállân maccâm maŋa.

Sändningar

 • to 23.10.2014 15.05 • Yle Arenan

Avsnitt

 • Säämi Grand Prix vyeittee piäsá uásálistiđ meid Euroopa ucceeblovokielâi lávlumkišton, mon nommâ lii Liet. Taan ive kišto lii Kuovdâkiäinust pessijâsmarkkânij ohtâvuođâst.
  Heli Aikio Aila duost muštâl maggaar kišto lâi ive 2014, ko duo vuoitij Säämi Grand Prix. Kuldâl mii eres kulloo Aila duon já maggaar muusik suoi lává porgâm.

 • Taan oho Tiervâst láá fáddán Outi Pieski Gorži čuovâtyeji, Auri Ahola uđđâ tánssámhaahâ Jotteeh já Yrjö Musta muštâl Aanaar škoovlâ máttááttâs uárniimist.
  Outi Pieski Gorži-nommâsâš čuovâtyeji lii lamaš uási Lux Helsinki -čuovâfestivaal, mii uárnejuvvoi uđđâivemáánu aalgâst. Hilda Länsman muštâl taiđâlâš ovtâspargoost Outi Pieskijn, já maht suu juáiguseh šoddii.
  Skammâkoveh-festivaal ääigi piäsá uáiniđ anarâš Auri Ahola tánssámpuávtus Jotteeh. Puávtus inspiraation lii lamaš anarâš varriistâllâm. Jotteeh- tánssámčááitus lii Kuovskâsteatterist 27. peeivi uđđâivemáánu tme 19.
  Yrjö Musta čaalij Inarilainen- já Lapin Kansa -loostân čalluu suu arvâlusâin, maht Aanaar škoovlâ máttááttâs lii uárnejum.

 • Yrjö Musta čaalij Inarilainen- já Lapin Kansa -loostân čalluu suu arvâlusâin, maht Aanaar škoovlâ máttááttâs lii uárnejum.

 • Skammâkoveh-festivaal ääigi piäsá uáiniđ anarâš Auri Ahola tánssámpuávtus Jotteeh. Puávtus inspiraation lii lamaš anarâš varriistâllâm já tot meiddei uáinoo taam moodeerntanssâčáittusist. Tánssám lasseen tuávvásist kulloo jienâmaailm, mast lii mieldi meid livđe. Jotteeh- tánssámčááitus lii Kuovskâsteatterist 27. peeivi uđđâivemáánu tme 19.

 • Ive 2017 Skammâkoveh-filmâfestivaal ohtân uáiviteeman láá Maorih. Festivaalist uážžu uáiniđ ovdâmerkkân fiilmâid Taika Waititist, kii táhtâm fiilmâid Hollywood tääsist. Xia Torikka já Sunna Nousuniemi muštâlává čieŋâlubboht Skammâkuuvijn.

 • Tave Suomâ kuávlui luodâi oornigist västideijee Markku Riipi muštâl mon oornigist tave kuávlu luodah láá.
  Riipi muštâl meid et kannat almottiđ, jis luoddâ ij lah oornigist, kuávlu lii viijđes,
  iäge tärhisteijee kiergân jyehi sajan. Válduluoddáin ko muotâ norroo kyehti seenti,
  te vyelgih lekkâđ tom já tuárispeln luoddáin muotâ meeri lii vittâ seenti já manjemuštám
  kuuđâ tiijme siste kalga vyelgiđ avrai. Toimâtteijen Anja Kaarret

 • Studiost Anja Kaarret já Mikkal Morottaja.
  Petter Morottaja muštâl jieijâs maister uápuin.
  Kangasniemi Hannu rekinist Sämitige oppâmateriaal ruuđáid já saahâ lii meid Pelgi-Nijlâs fiilmâin.
  Neeta Jääskö maainâst Aanaar sämmilih -seervi čuákkimist mii lii 2.1.2017.
  Irene Länsman čaittâl “Kievhis Juovla
  stáálu” mainâs, mon lii čáállám Niilo Aikio, Jávrri-Juhán Niillas. Maainâs lii Niká kirjeest já taat lii päddejum kirje almostittem tilálâšvuođâs 13.12.2016 Sajosist Anarist.

 • Hannu Kangasniemi rekinist Sämitige oppâmateriaal ruuđâin já saahâ lii meid Pelgi-Niilâs fiilmâin.

 • Petter Morottaja muštâl jieijâs anarâškielâ maister uápuin. Sun poorgâi maister tutkos ivvees.
  Tääl Petter lii lam Oulu ollâopâttuvâst máttáátteijen, Marja Liisa Olthuis sajasâžžân,
  fastâ pargo sust ij lah, mut jurgâlem já oppâmateriaal pargoh sust láá.
  toim. Anja Kaarret

 • Studiost Anja Kaarret já Mikkal Morottaja
  Vuossargâ lâi sämitigge oles čuákkim, čuákkim aašijn Anu Avaskari,
  Jouni Aikio, Kari Kyrö, Tuomas Aslak Juuso já Laura Pieski.
  Säämi muusikuápeeh Anna Morottaja já Heli Huovinen
  muštâlává maggaar lii luuhâđ muusik Utsjuuvâst

 • Säämi muusikakademia anarâš uáppeeh Heli Huovinen já Anna Morottaja,
  muštâlává maggaar lii luuhâđ muusik Utsjuuvâst.
  Taat muusikškovlâ projekti lii EU ruđâigin ruttâdum hommá já taan láá ornim oovdâst Säämi máttááttâskuávdáš, ELY-kuávdáš já Aanaar-, Utsjuuvâ- já Iänuduv kundáh.
  Projekti lii kyehti ihásâš já nohá tääl keessiv 2017.
  Toimatteijen Anja Kaarret

 • Anu Avaskari já Jouni Aikio muštâlává maggaar sunnuu ihe lii lam sämitiggeest,
  ko uđđâ valjâpaje vuosmuš ihe lii nuhâmin. Avaskari mielâst ihe lii lam komálâš já
  Aikio lii puoččâm ennuv, ige lah pastam leđe čuákkimijn, mut sun osko sämitiggán.
  Toimâtteijen Anja Kaarret

Inga kommande avsnitt

Lyssna också