Radar

- ett granskande program

- ett granskande radioprogram. Vi gräver, berättar och funderar. Reflekterar, diskuterar och konfronterar, dem som konfronteras bör. Vi fascineras, drabbas och vill att du också gör det.

Sändningar

 • fr 14.9.2012 11.03 • Yle Radio Vega

Avsnitt

 • Efter drygt 10 år på Rettig ICC i Jakobstad fick Viktor Kock (bilden) beskedet att fabriken stänger. Produktionen flyttas till Polen och nästan 100 personer blir utan jobb.
  Det som förvånar och förargar arbetstagarna är att fabriken i Jakobstad synbarligen gick med vinst. Men det räckte inte; produktionen i Polen är billigare.
  - När man tänker på det här så lämnar det en besk eftersmak, kommenterar Viktor Kock.
  Redaktör: Kjell Lindroos

 • Fennovoimas projekt är speciellt då flera kommuner är delägare i bolaget. Frågan är om kommuninvånare i dessa kommuner vet vad deras kommunala kraftverksbolag har gått med i.
  Redaktör Axel Rappe

 • En fabriksanläggning kan förvandla en välbärgad ort till fattiglapp med skyhög arbetslöshet i ett slag. Då kan staten gripa in och göra kommunen till ett så kallat plötsligt strukturomvandlingsområde. Med det kommer också en hel del statliga pengar som ska få orten på fötter igen.
  I Radar besöker vi Kaskö och Kimitoön, som båda varit plötsliga strukturomvandlingsområden. Den ena orten är på väg upp igen, den andra kämpar fortfarande med hög arbetslöshet. Vad är det som gör att man lyckas på ett ställe, men inte på ett annat?
  Redaktörer: Jonna Nupponen och Johan Gullmets

 • Tänk dig att du blir utsatt för ett brott, men att det dröjer flera år före ärendet behandlas i någon rättsinstans. Så har det till exempel gått för ett antal äldre damer i huvudstadsregionen, som blivit lurade på pengar av bedragare som påstått sig vara släktingar. Det här är snart två år sedan, men någon rättegång har ännu inte hållits. Samma lurendrejare har också opererat i Sverige - där har domarna fallit.
  Nu ska vårt rättsväsende bli effektivare och samtidigt spara pengar. Hur går den här ekvationen ihop? Har vi möjlighet att få rättegång inom rimlig tid i framtiden?

 • Vi gräver, berättar och funderar. Reflekterar, diskuterar och konfronterar, dem som konfronteras bör. Vi fascineras, drabbas och vill att du också gör det.

 • I Sverige blev det stora rubriker i media när myndigheter upptäckte perfluorerade kemikalier i miljoner svenskars dricksvatten. Perfluorerade ämnen finns i många olika produkter, men ämnena som upptäcktes i dricksvattnet kom från brandsläckningsskum som använts bland annat på en militärflygplats.
  Hur ser läget ut i Finland? Finns det områden där perfluorerade kemikalier kan ha läckt ut i vårt dricksvatten?
  I Sverige krävde ett 20-tal forskare och läkare att regeringen skulle tillsätta en haverikommission för att reda ut "den värsta kemikalieolyckan i modern tid". I Finland har ingen, åtminstone hittills, velat ta tag i frågan på allvar.

Visa fler

Klipp

Visa fler

Gamla Yle Arenan hittar du ännu