Nuõrttsäämas

4.7.2012 Katri Jefremoff - autoton Nellimissä

 • 12 min
 • utgått

Katri Jefremoff asuu Nellimissä. Autottoman asiointimatkat Ivaloon vaativat tarkkaa suunnittelua. Kunnanhallitus päätti 2.7. kokouksessan jatkaa kokeiluna alkanutta asiointiliikennöintiä Nellimistä Ivaloon syksyllä jos se on yhdistettävissä koululaisten taksikuljetuksiin. Koltankielinen. Toim. Merja Fofonoff ja Eeva Nykänen. ---------Katri Jefremoff --------------- asia 243 Nellimin asiointiliikennekokeilu 464/02.08.01.00/2012 KHALL Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti 5.9.2009 käynnistää Nellimin asiointiliikenteen kokeilun syksylle 2011. Hallintojohtajalle annettiin oikeus sopia kokeilusta liittyen Nellimin koululaiskuljetuksiin. Ivalon taksit Oy:n kanssa on tehty ostoliikennesopimus ajalle 1.1.-31.5.2012. Kuljetuksessa ovat olleet mukana sekä koululaiset että maksavat asiakkaat. Kokeiluun on liittynyt asiakkaiden määrän seuranta. Kokeilun alussa asiakkaita oli keskimäärin kolme. Talviaikana esim. marraskuussa matkustajia on ollut keskimäärin 4,8. Maaliskuussa matkustajia oli keskimäärin 3,8. Matkustajien määrä kesää kohden näyttää vähenevän. Huhtikuussa matkustajia oli keskimäärin kaksi eikä kahtena kertana yhtään. Toukokuussa matkustajia oli 2,1. Yleensä matkustajia oli enemmän Ivaloon kuin Nellimiin. Ivalon Taksit Oy on tiedustellut sähköpostilla 5.6.2012 mahdollista liikenteen jatkamista. Kokeilun tuloksena näyttäisi siltä, että liikennöintiä on perusteltua jatkaa silloin, kun se on yhdistettävissä koululaiskuljetuksiin. Erilliselle liikenteelle määrät ovat liian pieniä. Kunnanhallitus päätti, että Nellimin asiointiliikennettä voidaan jatkaa syksyllä, jos se on yhdistettävissä koululais- tai muihin kuljetuksiin.

Sändningar

 • to 5.7.2012 9.00 • Yle Sámi Radio

Avsnitt

 • Njauddâm da Čeʹvetjääuʹr vuuʹd siidsååbbar õʹnneš jåhtta mââibaarǥ Čeʹvetjääuʹr škooulâst. Pääiʹǩ ool leʹjje noorõõttâm õhttsa 16 säʹmmla da siʹjji pieʹllkueiʹm. Siidsåbbar âʹnnjõžääiʹjest da puõʹtti čõõuč ouddooumažvaalin mušttal Veikko Feodoroff.

 • Jåhtta mââiʹbarǥ leäi riâššum Njeäʹllem Keväjääuʹr vuuʹd siidsååbbar, leâša tän vuâra jiet vuäʒʒum nok oummu såbbra. Siidsåbbrin ǩiõttʼtõõlât tän ǩiiđ ääiʹj juʹn puõtti čõõuč ouddoummuvaalid da siidsåbbar feʹrttje vaʹlljeet kuhttuid vuuʹdid vaal-luʹvddkååʹdd vuässla. Nääiʹt mušttal saaʹmi ouddooumaž Tanja Sanila.

 • Ortodokslaž ceerkav lij vaʹlljääm Eʹčč Rauno, Rauno Pietarinen eeʹjj tuejjliʹžžen. Pietarinen on tuâjas viikkâm ooudâs ortodokslaž sieʹbrrkååʹdd tuâjjvueʹjjid ouddmiârkkân sosiaal media pääiʹt. Rauno Pietarinen lij jiõčč aktiivlaž sosiaal media õõʹnni da vuäinn, što ortodokslaž tuâjj feʹrttai viikkâd tõõzz, koozz sieʹbrkåʹddneeʹǩǩ lie. Tuåimteejen Sara Wesslin. Haastattelu on suomeksi.

 • Jeäʹnn lij mâʹte piârri ǩeäʹdǧǧjueʹlǧǧ. Sääʹmjeäʹnn ââʹnn huõl kulttuur, äʹrbbvuõđi da ǩiõl serddmõõžžâst puõʹtti puõʹlvvõõǥǥid. Čeʹvetjääuʹrest riâššeš jieʹnnipeeiʹv ciisten õhttsaž prääzniǩ Čeʹvetjääuʹr škooulâst. Pääiʹǩ ool leʹjje norrõõttâm sääʹmjieʹnn ǩidd Âʹvvlest da Čeʹvetjääuʹr vuuʹdest. Tuåimteei Eeva Nykänen saǥstõõʹđi sääʹmjieʼnnjid. Vuõššân kuulât Veikko Feodorooff saaǥǥvuâr.

 • USA uuʹdi jåhtta Lääʹddjânnma Arktlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtemvuâr Alaskast. Arktlaž suåvtõs lij kääuʹc riikki halltõõzzi forum, mõõn taavtõʹssân lij oouʹdeed ǩeâllʼjeei ouddnummuž da viikkâd ooudâs še arktlaž alggmeerai õhttsažtuâj riikkiʹvuiʹm. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio leäi tän neäʹttlest seuʹrrjemmen ministersåbbar Alaskast Fairbanks-gåårdest. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Njauddâm sijddõhttõs lij plaaneemen jieʹnnipeiʹvvprääʹzniǩ Čeʹvetjäurra,Helmi Haataja Njauddâm sijddõhttõõzzâst maainast.

 • Odd kueʹllšeeʹllemlääʹǩǩ lij leämmaš lääʹjjviõkksaž vueʹssmään aalǥraaʹjest. Lij-a tän laaǥǥâst vaikktõs mij säʹmmlaid kueʹllšeeʹllemõʹsse sääʹmvuuʹdest, tän pirr maainast vääʹrouddooumaž Veikko Feodoroff.

 • Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtuõʹlljeei Tiina Sanila-Aikio mieʹldd Lääʹddjânnam meersažmuʹzei tuʹmmstõk škiâŋkked sij sääʹmkaauʹnid Sääʹm-muʹzei Siʹjdde lij jõnn äʹšš alggmeerai jieʹllemtääʹzzest. Nuõrttsäʹmmlaid še täʹst lij tuõđi jõnn miârkktõs. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Sääʹmfiʹlmmraajjʼjid Gaurilooff vuäittmõš mõõnni neäʹttlest vuäitt aaʹveet ođđ palggsid sääʹmfiiʹlmin. Saaʹmi läänčeäppneǩ miõlâst Katja Gaurilooff vuäittmõõzz vuäittči analysâʹstted nuʹt määŋgpieʹllsânji, što måkkam ärvv suu ciistest lij. Mon kaunnõõđim Aikioin jåhtta da sâǥstõõlim jiânnai sääʹmfiiʹlmi âʹnnjõžääiʹj sââʹjest. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Mari Korpimäki alttii Sääʹmkultturfoond äʹššooumžen pâʹzzlâšttam-mannu aalǥâst. Ođđ tuâjj lij suʹnne vuäittmõš tuejjeed tuâj sääʹmkulttuur da nuõrttsäʹmmlaid ouʹdde. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Jiʹhttel õlmstâʹtteš ođđ tivttǩeʹrjj nuõrttsäämas. Njuämmlaž njoikk -ǩeeʹrj lij Satu Moshnikoff raajjam. Moshnikoff leäi mieʹldd Tiõrv-vuõlttõõzzâst 15.3.2017. Tuåimteejen lie Sara Wesslin da Erkki Gauriloff.

Inga kommande avsnitt

Lyssna också