Nuõrttsäämas

on 4.7.2012

 • 12 min
 • utgått

Katri Jefremoff asuu Nellimissä. Autottoman asiointimatkat Ivaloon vaativat tarkkaa suunnittelua. Kunnanhallitus päätti 2.7. kokouksessan jatkaa kokeiluna alkanutta asiointiliikennöintiä Nellimistä Ivaloon syksyllä jos se on yhdistettävissä koululaisten taksikuljetuksiin. Koltankielinen. Toim. Merja Fofonoff ja Eeva Nykänen. ---------Katri Jefremoff --------------- asia 243 Nellimin asiointiliikennekokeilu 464/02.08.01.00/2012 KHALL Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti 5.9.2009 käynnistää Nellimin asiointiliikenteen kokeilun syksylle 2011. Hallintojohtajalle annettiin oikeus sopia kokeilusta liittyen Nellimin koululaiskuljetuksiin. Ivalon taksit Oy:n kanssa on tehty ostoliikennesopimus ajalle 1.1.-31.5.2012. Kuljetuksessa ovat olleet mukana sekä koululaiset että maksavat asiakkaat. Kokeiluun on liittynyt asiakkaiden määrän seuranta. Kokeilun alussa asiakkaita oli keskimäärin kolme. Talviaikana esim. marraskuussa matkustajia on ollut keskimäärin 4,8. Maaliskuussa matkustajia oli keskimäärin 3,8. Matkustajien määrä kesää kohden näyttää vähenevän. Huhtikuussa matkustajia oli keskimäärin kaksi eikä kahtena kertana yhtään. Toukokuussa matkustajia oli 2,1. Yleensä matkustajia oli enemmän Ivaloon kuin Nellimiin. Ivalon Taksit Oy on tiedustellut sähköpostilla 5.6.2012 mahdollista liikenteen jatkamista. Kokeilun tuloksena näyttäisi siltä, että liikennöintiä on perusteltua jatkaa silloin, kun se on yhdistettävissä koululaiskuljetuksiin. Erilliselle liikenteelle määrät ovat liian pieniä. Kunnanhallitus päätti, että Nellimin asiointiliikennettä voidaan jatkaa syksyllä, jos se on yhdistettävissä koululais- tai muihin kuljetuksiin.

Sändningar

 • to 5.7.2012 9.00 • Yle Sámi Radio

Avsnitt

 • Mââimõs Nuõrttsäämas-vuõlttõõzzâst ǩiõttʼtõõllât Paaččjooǥǥ paalǥâskååʹdd vaiddlõõzz, koon ââʹlmõs vaaldšemvuõiǥâs heelǥii mõõnni neäʹttlest. Mieʹldd vuõlttõõzzâst Petri Hänninen da Aanar kååʹdd vs. kååʹddjååʹđteei Pentti Tarvainen. Tiina Sanila-Aikio mušttal tiõrvvuõđid ǩiõllaaʹšši saǥstõõllâmpooddest vuõiggâdvuõttministeriast da dokumentaristt Esa Sironen mušttal puõtti Leuʹdd-dokumeent pirr. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Koltansaamenkielinen ajankohtaisohjelma.

 • Tän vuõlttõõzzâst kuulât ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž musiikk Heidi Uʹlljan Gaurilooffâst. Kuäʹcǩǩem leeuʹd leuddai še suu maaddâräkk Kaisa Gauriloff. Heidi Uʹlljan mušttal jeänab suu musikkprojeekt pirr. Kuulât še saaǥǥ Taarr beäʹlnn Sääʹmjânnmest di nuõrttsäʹmmlai ǩiõllsââʹjest. Mieʹldd vuõlttõõzzâst Venke Tørmænen, Seija Sivertsen di Jon Todal. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Nuõrttsääʹmǩiõll jeäll samai hueʹneld Taar bieʹlnn Sääʹmjânnmest. Taar valdia lij alttääm sääʹmǩiõli vaʹlljkååʹdd nââneed sääʹmǩiõlid, leâša tän tuâjast ij leäkku nõõmmtum nuõrttsääʹmǩiõll ni vooʹps. Nuõrttsäʹmmlaž Venke Törmänen Paaččjooǥǥâst tuåivv, što Taar valdia piijjči jeänab resuurs še nuõrttsääʹmǩiõl jeälltummša, håʹt aainâs Lääddjânnam bieʹlnn lie nuõrttsääʹmǩiõl jeälltemtuåimm mõõnnam õõutårra. Nääiʹt Venke mušttli suu nuõrttsääʹmidentiteett pirr NRK mainstâʹttmõõzzâst tääras. Tuåimteejen NRK Sääʹmjânnam Piera Balto.

 • Taar beäʹlnn lij čiõlǥtum sääʹmǩiõli sââʹj. Taarrest mainsted koumm sääʹmǩiõl: tâʹvvsääʹmǩiõl, saujjsääʹmǩiõl di julevsääʹmǩiõl. Nuõrttsääʹmǩiõl sââʹj lij hueʹnn âʹnnjõsääiʹj Taarrest da nuõrttsäʹmmla jälste Saujj-Varanger -vuuʹdest, kååʹtt ij kooll Taarr sääʹmvoudda. Sääʹm õllškooul di Taarr valdia sääʹmǩiõl vaʹlljkååʹdd vuässlaž Jon Todal mušttal, što nuõrttsääʹmǩiõʹlle lie jiânnai ääuʹǩ, håʹt tõt ij leämmaž sääʹmǩiõllčiõlǥtummšest mieʹldd. Tuåimteei Rosa-Maren Magga.

 • Heidi Uljjan Gauriloff lij raajjam lââʹzz nuõrttsääʹmǩiõllsaž musiikk. Son lij mââimõs ääiʹjin leämma Sauʹjj-Lääʹddjânnmest leânttmen musiikk da täʹbbe son õlmstâʹtt vuõssmõs laaul suu puõtti cd-bliinest. Kuulât ââʹn, mäʹhtt leäi tuejjeed musiikk säämas da teâđâst kuulât suu ođđ leeuʹd "Kuäʹcǩǩem leuʹdd". Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Koltansaamenkielinen ajankohtaisohjelma.

 • Lati Feodoroff lij leämmaž mieʹldd Njauddâmjooǥǥ tuʹtǩǩummšin miâlǥǥâd 7 eeʹjj. Feodoroff lij vueiʹnam mäʹhtt äimmmuttâz vaaikât säʹmmlai jeäʹllma. Tuåimteei Eeva Nykänen.

 • Puäʒʒooumaž Risto Semenoff lij suu jieʹllmest seuʹrrjam Njauddâm vuuʹd luânđ da vuäiʹnam, måkka mmuttâz vuuʹdest lie. Tuåimteei Eeva Nykänen.

 • Čeʹvetjääʹrest leäi 11.10.2016 eʹpet kuullâmpodd Njauddâmjooǥǥ tuʹtǩǩemhaʹŋǩǩõõzzâst. Pääikla leʹjje noorrâttam škoouʹla kuvddled måkam puʹhttõõzz Njauddâm-vuuʹd jooǥǥin lie mââimõs eeʹjjin šõđđâm. Jeeʹresnallšem vaiggâdvuõđ lie pääiklaid toobdâs. Tuåimteei Eeva Nykänen mainstâʹtt tuʹtǩǩeeidåhttar Tero Mustonen.

 • Anna Lumikivi da Hanna-Maaria Kiprianoff tuejjškuʹette Laaulkäivv -haʹŋǩǩõõzzin. Laaulkäivv tuärjj sääʹmpäärnai ǩiõllsilttõõzz da noorât sääʹmǩiõllsaž laaulid õõut ǩeeʹrja. Hanna-Maaria Kiprianoff mušttal jeänab suännai plaani pirr. Čeʹvetjääuʹrest leäi kuullâmpodd Njauddâmjooǥǥ sââʹjest. Mieʹldd vuõlttõõzzâst Tero Mustonen, Risto Semenoff da Lati Feodoroff. Tuåimteejen Sara Wesslin da Eeva Nykänen.

Inga kommande avsnitt

Lyssna också